Overig

Informatievoorziening over uitkeringen

Ontvangt u een uitkering van de gemeente? We horen graag wat u daar over wilt weten, welke informatie u nodig heeft en hoe u dat wilt ontvangen. Uw antwoorden helpen ons om de informatie over uitkeringen te verbeteren en u beter te informeren. Deze vragenlijst is anoniem, u hoeft dus geen persoonsgegevens in te vullen.

Lees meer
Geplaatst op 8 januari 2024

Sturen in het sociaal domein

Medio 2021 is de gemeente Heerenveen gestart met het project ‘lokaal akkoord jeugdbeleid’. De gemeente wilde met lokale partners afspraken maken over het toekomstbestendig maken van het (lokale) stelsel van zorg en ondersteuning. De gemeenteraad van Heerenveen is aan de slag gegaan met waardengedreven kaderstelling. In diverse werksessies zijn kaders ontwikkeld voor de afspraken in…

Lees meer
Geplaatst op 23 juni 2023

Instagram

Klik hieronder op onze Instagram posts voor meer informatie!

Lees meer
Geplaatst op 28 februari 2022

Uw vraag… onze service!

Als klant van de gemeente Heerenveen mag u een goede service verwachten. Dat betekent direct al dat we u vriendelijk en correct te woord staan en u helpen zodra u een vraag hebt. Deze belofte is niet vrijblijvend: afspraak is afspraak. Als wij onze afspraken niet nakomen, dan kunt u ons daarop aanspreken. Contact via…

Lees meer
Geplaatst op 13 december 2016