Overig

Sturen in het sociaal domein

Medio 2021 is de gemeente Heerenveen gestart met het project ‘lokaal akkoord jeugdbeleid’. De gemeente wilde met lokale partners afspraken maken over het toekomstbestendig maken van het (lokale) stelsel van zorg en ondersteuning. De gemeenteraad van Heerenveen is aan de slag gegaan met waardengedreven kaderstelling. In diverse werksessies zijn kaders ontwikkeld voor de afspraken in... Lees meer

Instagram

Klik hieronder op onze Instagram posts voor meer informatie! Lees meer

Uw vraag… onze service!

Als klant van de gemeente Heerenveen mag u een goede service verwachten. Dat betekent direct al dat we u vriendelijk en correct te woord staan en u helpen zodra u een vraag hebt. Deze belofte is niet vrijblijvend: afspraak is afspraak. Als wij onze afspraken niet nakomen, dan kunt u ons daarop aanspreken. Contact via... Lees meer