Vergroenen schoolpleinen

Samen met alle schoolbesturen hebben we als gemeente de ambitie vastgelegd om onze schoolpleinen te vergroenen en toegankelijker te maken. Voor scholen is de subsidieregeling ‘Groene schoolpleinen’ beschikbaar.

Inspiratiesessie ‘Samen naar een groener schoolplein!’

Wat is vergroenen eigenlijk? Waarmee moet je als school rekening houden? En hoe kun je kinderen actief en educatief laten bewegen? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de inspiratiesessie ‘Samen naar een groen(er) schoolplein!’. Tijdens deze sessie vertelt Hanneke Poot (expert op het gebied van bewegen van kinderen) ons meer over wat goed is voor de ontwikkeling van het kind, legt BOERplay uit hoe je ‘in 8 stappen naar een groener schoolplein’ gaat en vertelt basisschool De Hoeksteen over hoe zij hun schoolplein hebben vergroend.

Aanmelden

De inspiratiessessie wordt georganiseerd in het najaar (2023). Zodra er een datum bekend is, kun je je hier aanmelden.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Deze subsidie is voor scholen in de gemeente Heerenveen die:

  • hun schoolplein aanpassen naar vergroenen en openbaar maken en
  • niet worden gerenoveerd of vernieuwd in de komende acht jaar (voor deze scholen wordt de vergroening in het project al meegenomen).

Waaraan moet uw project voldoen?

Uw project moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het vernieuwde schoolplein daagt uit om te bewegen;
  • De aanpassingen dragen bij aan klimatologische uitdagingen ten aanzien van hittestress, wateroverlast en/of biodiversiteit. Het streven is om minimaal 20% van de aanwezige verharding te vervangen door groen;
  • Het ondersteunt de educatieve buiten- en natuurontwikkeling van kinderen;
  • Het draagt bij aan het openstellen van het schoolplein buiten schooltijd als centrale speel- en ontmoetingsplek voor de buurt;
  • Het schoolplein is voor iedereen toegankelijk.

De subsidieregeling is eenmalig en heeft ook eigen inkomsten. De subsidie draagt maximaal 50% tot een maximum van €16.000 bij.

Wie kan subsidie aanvragen?

Scholen in de gemeente Heerenveen.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

U kunt subsidie aanvragen via het Subsidieportaal.

Dit hebben we van u nodig:

  • Een projectplan waarbij u ingaat op de voorwaarden, en waarin u beschrijft hoe het kind is meegenomen in het ontwikkelproces;
  • Een schets van het oude en nieuwe schoolplein;
  • Een financieel overzicht inclusief mogelijke offertes en begroting.

Zie ook

Subsidieregeling Groene schoolpleinen