Watervergunning

U hebt een watervergunning nodig als u van plan bent om iets te doen in, op of nabij water of dijken of met grondwater. Denkt u hierbij aan het lozen van stoffen in oppervlaktewater, bouw- en graafwerkzaamheden, het onttrekken van grondwater of het plaatsen van bijvoorbeeld steigers of beschoeiingen.

Uw aanvraag

De gemeente beslist niet over de watervergunning. Uw aanvraag om een watervergunning wordt beoordeeld door het waterschap, de provincie of Rijkswaterstaat.

Hebt u een vergunning nodig?

Op het Omgevingsloket online kunt u via de vergunningcheck controleren of u een vergunning nodig hebt. Deze check bevat ook informatie over watervergunningen en meldingen op grond van de lokale regelgeving van alle waterschappen.

Vragen?

Meer informatie over de watervergunning kunt u vinden op de website van Wetterskip Fryslân.