Wonen

Vlag en wapen

Vlag De vlag van de gemeente Heerenveen is in 1963 vastgesteld en kan als volgt worden omschreven: Een vlag van drie liggende banen van gelijke hoogte van boven naar beneden wit, zwart en wit. Aan de broekzijde een staande blauwe baan van een derde van de breedte. In de blauwe baan staat bovenin, op een... Lees meer

Cultuurhistorisch erfgoed

Het cultuurhistorisch erfgoed wordt binnen de gemeente Heerenveen op verschillende manieren beschermd. De twee gebieden, Aldeboarn (PDF, 1.604 kB) en het Oranjewoud (PDF, 2.388 kB), vallen net als 106 objecten onder monumentenbescherming van de rijksoverheid. In de gemeente Heerenveen zijn voor haar grondgebied, wat tot 1 januari 2014 onderdeel was van gemeente Boarnsterhim, in bestemmingsplannen cultuurhistorisch waardevolle... Lees meer

Geschiedenis Heerenveen

Hoe is de gemeente Heerenveen ontstaan? Hoe heeft de ligging bijgedragen aan de groei? En wie waren die ‘heeren van ‘t veen’? Lees het in de geschiedenis van Heerenveen. Heren van ‘t veen In 1551 ondertekenden de ‘heeren’ Van Dekema, Van Cuyck en Foeyts de oprichtingsakte van de Schoterlandse Veencompagnie, de op één na oudste... Lees meer

Whatsapp Buurtpreventie

U kunt zelf in uw wijk WhatsApp gebruiken om onveilige situaties te signaleren. Via een WhatsApp-groep kunt u verdachte situaties delen met uw buren verderop. De gemeente en de politie werken mee aan dit initiatief. Wij helpen u graag met het opstarten van een WhatsApp Buurtpreventie groep. Heeft u belangstelling? U kunt uw groep aanmelden... Lees meer

Voorkom inbraken

Een inbraak is een ingrijpende gebeurtenis. Het idee dat iemand zonder toestemming door uw huis heeft gelopen, aan uw spullen heeft gezeten en de boel vervuild of vernield heeft, is voor veel mensen moeilijk te verdragen. Daarbij is er ergernis door schade, aangifte doen, regelen via verzekering en schade laten herstellen. Toch is deze ellende... Lees meer

Oud archief en studiezaal

Zoekt u historische informatie of bent u bezig met een wetenschappelijk onderzoek? De studiezaal van de gemeente Heerenveen bewaart een schat aan informatie.  Er kunnen maximaal 8 bezoekers tegelijk worden toegelaten in de studiezaal. Bezoekers moeten zich daarom van tevoren telefonisch of per e-mail aanmelden. Op 21 en 28 september zijn de studiezaal en oud... Lees meer

Asbest

Heeft u vragen over asbest? Wilt u weten wanneer asbest een gevaar voor uw gezondheid is? Het meeste nog aanwezige asbest zit in gebouwen van voor 1994. Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in ander materiaal. Het vormt pas een risico voor de gezondheid als asbestvezels vrij kunnen komen. Bijvoorbeeld bij asbestverwijdering of bij... Lees meer

Buurtbemiddeling

Problemen met de buren? Komt u er zelf niet uit? Als u er zelf niet meer uitkomt, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Die helpt een oplossing te vinden. Informatie Wilt u meer informatie over buurtbemiddeling of over het meewerken als vrijwillig buurtbemiddelaar, dan kunt u contact opnemen met Raimunda Hormann, zij is coördinator Buurtbemiddeling bij... Lees meer