Heerenveen Midden

Heerenveen-MiddenEen typische na-oorlogse wijk met een rijke historie. De wijk heeft veel wijkvernieuwingen ondergaan en is centraal gelegen in Heerenveen. U zit dus overal dichtbij.

Wijkplatform Heerenveen Midden

De wijk heeft een actief wijkplatform. Kijk voor meer informatie op de website van wijkplatform Heerenveen Midden.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij uw teamleider Tinus Hoogenkamp (t.hoogenkamp@heerenveen.nl).

Wijkmanagement

Het wijkmanagement zorgt voor de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk. Uw wijkmanager zorgt voor samenwerking met bewoners, ondernemers en organisaties zoals politie, woningbouwcorporaties, welzijn en onderwijs. Uw wijkmanager is Annie Stelma-Prikken. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0513) 617 490 of stuur een e-mailbericht naar (a.stelma@heerenveen.nl)

Wijkwethouder

De wijkwethouder Jelle Zoetendal is uw aanspreekpunt namens het college van burgemeester en wethouders. U kunt bij de wijkwethouder terecht met uw vragen en ideeën over Heerenveen Midden. Elke maandagochtend van 09.00-10.00 uur heeft wethouder Zoetendal spreekuur (op afspraak). Via het bestuurssecretariaat (0513) 617 408 kunt u een afspraak maken.

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Wijkagent

Hebt u vragen of opmerkingen over de veiligheid in uw leefomgeving of woonwijk. Dan neemt u contact op uw wijkagenten Johannes Bron en Jan Graafstra.

Opbouwwerk

Wilt u een buurtactiviteit organiseren. Dan kunt u contact opnemen met de opbouwwerkers Inge Massalt of Marleen de Beer van stichting Caleidoscoop of stuur een e-mailbericht naar i.massalt@caleidoscoopheerenveen.nl of m.debeer@caleidoscoopheerenveen.nl

 

Geschiedenis

Kom alles te weten over de geschiedenis van Heerenveen-Midden!