Het Meer

Het Meer was vroeger de lintbebouwing langs de Schoterlandse Compagnonsvaart tussen Heerenveen en De Knipe in de voormalige gemeente Schoterland. Het is sinds 1951 een buurtschap en straatnaam van Heerenveen.