Wonen

Gebruik gemeentegrond

Binnen de gemeentegrens is de gemeente Heerenveen eigenaar van parken, wegen, trottoirs, de berm en ander groen. Als u iets op gemeentegrond (openbare ruimte) wilt plaatsen of de grond wilt gebruiken heeft u toestemming nodig. Gemeentegrond gebruiken Plaatst u een bouwcontainer op de stoep? Of een hekwerk of een kraan op straat? In dit soort... Lees meer

Afval

Voor het milieu, de maatschappij en voor uw portemonnee. Veel afval kan verwerkt worden tot waardevolle grondstoffen. Afval scheiden moeilijk? Echt niet! Van oud papier wordt nieuw papier gemaakt, van oud glas nieuw glas. En uw groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt omgezet in vruchtbare compost. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder afval... Lees meer

Belparkeren

In Heerenveen kunt u belparkeren: betaald parkeren met uw mobiele telefoon. U betaalt achteraf, dus u betaalt nooit te veel. Bij een parkeerplaats met een parkeerautomaat kunt u belparkeren. U betaalt het reguliere straattarief, ook als daar een minimumtijd aan is verbonden. Vraag en antwoord  ... Lees meer

Glad op straat?

Is het glad op straat? Of wordt er gladheid voorspeld? Dan strooit de gemeente de belangrijkste wegen, fiets- en voetpaden. We vragen u om de stoep bij uw huis te vegen en te strooien. Zo zorgen we met elkaar voor veilige straten. Waar strooit de gemeente? Alle gebiedsontsluitingswegen worden gestrooid (zie kaartje hieronder) Buiten de... Lees meer