Heerenveen Noord

Foto van MaasdijkstraatDe oudste woonwijk van Heerenveen. Gelegen tegen het centrum van Heerenveen en ontstaan in de jaren dertig van de vorige eeuw. U vindt hier een mix van oude jaren dertig woningen en nieuwbouwhuizen. Heerenveen Noord heeft veel voorzieningen zoals het NS-station, ziekenhuis de Tjongerschans en een aantal basis- en voortgezetonderwijsscholen.

Wijkbelang Heerenveen Noord

Heerenveen Noord kent een actieve bewonersorganisatie die zich inzet voor de leefbaarheid van de wijk. Kijk op de website van Wijkbelang Heerenveen Noord voor meer informatie.

Wijkvereniging

De bloemenbuurt is een deel van de wijk Heerenveen Noord en heeft een eigen buurtvereniging Florabuurt. Kijk op de website van buurtvereniging Florabuurt voor meer wijkinformatie.

Wijkbeheer Heerenveen Noord

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij uw teamleider Piet van der Leeuw (p.vanderleeuw@heerenveen.nl).

Wijkmanagement

Het wijkmanagement zorgt voor de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk. Uw wijkmanager zorgt voor samenwerking met bewoners, ondernemers en organisaties zoals politie, woningbouwcorporaties, welzijn en onderwijs. Uw wijkmanager is Ruurdtje Anema, zij is bereikbaar via telefoonnummer (0513) 61 76 52 of stuur een e-mail)

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Wijkwethouder

De wijkwethouder Siebren Siebenga is uw aanspreekpunt namens het college van burgemeester en wethouders. U kunt bij de wijkwethouder terecht met uw vragen en ideeën over de wijk Heerenveen Noord. Elke maandagochtend van 09.00-10.00 uur heeft de wijkwethouder spreekuur. Via het bestuursecretariaat (0513) 617 409 kunt u een afspraak maken.

Wijkagent

Hebt u vragen of opmerkingen over de veiligheid in uw leefomgeving of woonwijk. Dan neemt u contact op uw wijkagenten Johannes Bron en Jan Graafstra.

Opbouwwerk

Wilt u een buurtactiviteit organiseren? Dan kunt u een beroep doen op uw opbouwwerkers Inge Massalt of Ellen Akkerman van stichting Caleidoscoop of stuur een e-mailbericht naar i.massalt@caleidoscoopheerenveen.nl of e.akkerman@caleidoscoop.nl