Zwerfafvalbeloningsprogramma: Schoon belonen

mensen die afval opruimen
Jolanda Siemonsma Fotografie – Akkrum

Vind jij een schone omgeving ook zo belangrijk en kan jouw school of vereniging wel wat extra inkomsten gebruiken? Doe dan mee aan Schoon Belonen Heerenveen. Jullie gaan twee jaar lang zwerfafval opruimen in jullie eigen schoongebied(en) en krijgen hiervoor € 750,- per gebied per jaar. Alle maatschappelijke organisaties in de gemeente Heerenveen mogen zich hiervoor inschrijven.

Hoe werkt het?

Je houdt jullie schoongebied(en) schoon! Dit doe je door samen met jouw vereniging of school twee jaar lang zwerfafval op te ruimen. Je doet het samen! Je organiseert hiervoor minimaal 1x per maand een opruimactie met jouw vereniging of school in jullie schoongebied(en). Per schoongebied ben je hier met elkaar zo’n 75 manuren per jaar mee bezig.

Je maakt je opruimactiviteiten steeds voor iedereen zichtbaar! Dit mag via sociale media, nieuwsbrief, etc. Hiermee stimuleer je ook je omgeving om het netjes te houden. Je tekent eenmalig jullie schoongebied(en) in op de kaart van supportervanschoon.nl/kaart

Looptijd: twee jaar

Deelnemers gaan een tweejarige overeenkomst aan vanaf 2 september 2024 tot medio augustus 2026. Het is niet mogelijk de overeenkomst automatisch te verlengen. In het voorjaar van 2026 kunnen alle deelnemende organisaties zich opnieuw inschrijven om mee te doen aan Schoon Belonen Heerenveen 2026-2028.

Nieuwe deelnemers

Nieuwe deelnemers die zich na mei 2024 inschrijven, kunnen tussentijds instappen voor een adoptie tot en met de resterende looptijd van het contract (medio augustus 2026). De verrekening van de financiële vergoeding vindt plaats naar rato van het aantal maanden van deelname. Kijk in de tabel welke schoongebieden nog beschikbaar zijn.

Kaart adoptiegebieden

Op onderstaande kaart zijn de adoptie gebieden aangegeven. Kijk in de tabel daaronder welke schoongebieden nog beschikbaar zijn.

Laden...

Beschikbaarheid 2024/2026

In onderstaande tabel kun je zien welke schoongebieden nog beschikbaar zijn voor adoptie. Kijk op de kaart welk nummer bij je adoptiegebied hoort en vul die in het zoekveld in. Zo zie je direct of je je kan aanmelden voor een schoongebied

Gebied-nummerBeschikbaarGeadopteerd door
1ja
2ja
3ja
4ja
5ja
6ja
7ja
8ja
9ja
10ja
11ja
12ja
13ja
14ja
15ja
16ja
17ja
18ja
19ja
20ja
21ja
22ja
23ja
24ja
25ja
26ja
27ja
28ja
29ja
30ja
31ja
32ja
33ja
34ja
35ja
36ja
37ja
38ja
39ja
40ja
41ja
42ja
43ja
44ja
45ja
46ja
47ja
48ja
49ja
50ja
51ja
52ja
53ja
54ja
55ja
56ja
57ja
58ja
59ja
60ja
61ja
62ja
63ja
64ja
65ja
66ja
67ja
68ja
69ja
70ja
71ja
72ja
73ja
74ja
75ja
76ja
77ja
78ja
79ja
80ja
81ja
82ja
83ja
84ja
85ja
86ja
87ja
88ja
89ja
90ja
91ja
92ja
93ja
94ja
95ja
96ja
97ja
98ja
99ja
100ja
101ja
102ja
103ja
104ja
105ja
106ja
107ja
108ja
109ja
110ja
111ja
112ja
113ja
114ja
115ja
116ja
117ja
118ja

Aanmelden

Scholen en verenigingen die mee willen doen met ‘Schoon Belonen Heerenveen’ kunnen zich via onderstaande button inschrijven.


Vraag en antwoord


Kijk hieronder bij de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Yfke Hoogland, Adviseur duurzaamheid en afvalinzameling via afval@heerenveen.nl of bel 14 0513.

Mogen kinderen meehelpen met opruimacties?

Graag zelfs! Grote groepen moedigen we van harte aan. Kinderen mogen uiteraard meehelpen, mits door een volwassene begeleid (tot 4 kinderen per volwassene). De hulp van kinderen telt mee volgens het principe 2=1. Dit betekent dat 2 uren meehelpen door 1 kind, gerekend wordt als 1 uur inzet door een volwassene.

Kan ik de overeenkomst voor Schoon Belonen Heerenveen alvast krijgen?

De overeenkomst wordt aan de inschrijvers per e-mail toegestuurd.

Hoe kan ik wijkbeheer bereiken?

Op de pagina wijkbeheer staan de contactgegevens van wijkbeheer per wijk en dorp.

Waar laat ik de volle zakken met zwerfafval?

Na afloop van iedere opschoonactie worden de zakken met zwerfafval in overleg met Wijkbeheer gratis opgehaald. Wijkbeheer is dagelijks verantwoordelijk voor de openbare ruimte en daarmee tevens de directe contactpersoon voor de deelnemers van Schoon Belonen Heerenveen.

Hoe komen we aan zakken en afvalgrijpers?

Deze worden door de gemeente beschikbaar gesteld. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om extra materialen te bestellen in de webshop van supporter van schoon. Denk hierbij aan handschoenen, posters, educatiemateriaal.

Wat doe ik als de zakken op zijn?

Gemeente Heerenveen stelt gratis zakken beschikbaar die via Wijkbeheer kunnen worden aangevraagd. Eigen zakken gebruiken mag ook.

Wat wordt er naast het opschonen verder van ons verwacht?

Deelnemers wordt gevraagd hun activiteiten duidelijk zichtbaar te maken;
1. door het schoongebied eenmalig in te tekenen op Supporter van Schoon supportervanschoon.nl/kaart.
2. door minimaal maandelijks te communiceren over de opschoonacties en berichten te delen via diverse mediakanalen binnen de gemeente Heerenveen.

Hoeveel inzet in uren wordt er van ons verwacht?

Het gaat om een gemiddelde inzet van 6,5 uur per maand = 75 uren per jaar. De uren mogen naar eigen inzicht worden ingedeeld. Zie hieronder 2 rekenvoorbeelden, er zijn meer opties denkbaar.

Optie 1 x per maand:
1 x per maand doen 3 volwassenen een ronde van 1 uur met 7 tot 9 kinderen
of
1 x per maand lopen 6 a 7 volwassenen een ronde van 1 uur

Optie 2 x per maand:
2 x per maand lopen 3 a 4 volwassen een ronde van 1 uur
of
2 x per maand lopen 2 volwassenen een ronde van 1 uur met 2 tot 4 kinderen.

Moet ik een urenbriefje invullen?

Nee, dat is niet nodig. Voer de opschoonactiviteiten uit, maak de werkzaamheden zichtbaar, communiceer erover en lever de afvalzakken in bij Wijkbeheer.

Wat doen we in de vakantieperiode?

Je moet het schoongebied gedurende het hele jaar schoon te houden, ook in de vakantieperiode. Zorg er voor dat er voldoende mensen beschikbaar zijn in jouw team zodat er altijd iemand in kan vallen of bij kan springen.

Oei, glasscherven, naalden, medicijnen of verdacht uitziend afval opruimen?

Veiligheid staat voorop! Twijfel je? Laat het liggen en meld het bij de wijkbeheerder. Samen houden we het schoon!

Ik ben te laat met inschrijven, wat nu?

Schoongebieden die beschikbaar blijven na de startavond, staan open voor adoptie. De gemeente Heerenveen benadert je hiervoor zodra je bent ingeschreven.

Kan ik de overeenkomst automatisch verlengen?

Het is niet mogelijk de overeenkomst automatisch te verlengen. In het voorjaar van 2026 kunnen organisaties zich opnieuw inschrijven om mee te doen aan Schoon Belonen Heerenveen 2026-2028. Ook aan nieuwe kandidaten wordt deze kans geboden.

Er ligt een bankstel, help wat moet ik doen?

Dat hoef je uiteraard niet zelf weg te halen. Wel fijn als je het even meldt bij de wijkbeheerder dan ruimt hij het op.

Wat is de looptijd van de overeenkomst?

Deelnemers gaan een overeenkomst aan voor de duur van 2 jaar: van 2 september 2024 tot medio augustus 2026.

Er staan heel veel huizen en bedrijven in mijn schoongebied(en). En nu?

Je maakt alleen schoon op de publiek toegankelijke delen van jouw schoongebied(en). Particulieren en bedrijven zijn verantwoordelijk voor het zwerfafval op hun eigen terrein.

Wanneer start het nieuwe zwerfafvalbeloningsprogramma 2024/2026?

Het zwerfvuilbeloningsprogramma start op 2 september 2024. Dit biedt scholen en verenigingen de kans om bij aanvang van het nieuwe jaar een kick-off te organiseren om hun inspanningen en doelen kenbaar te maken.

Welke vergoeding staat er tegen over?

De jaarlijkse vergoeding bedraagt 750 euro per schoongebied. De vergoeding wordt uitbetaald in 2 delen, steeds in het voor- en najaar.

Wanneer is de definitieve verdeling van de adoptie van schoongebieden bekend?

Uiterlijk in juli wordt de definitieve verdeling van de schoongebieden met de deelnemende organisaties gepubliceerd op de website van de gemeente Heerenveen.

Hoeveel schoongebieden kun je maximaal adopteren?

Er is geen maximum gesteld aan het aantal te adopteren schoongebieden, zolang er gebieden beschikbaar zijn kunnen ze worden geadopteerd. In totaal zijn er meer dan 100 gebieden beschikbaar.

Waarom is het ene gebied groter dan het andere gebied?

Uit ervaring weten we dat in het ene gebied veel meer zwerfvuil ligt dan in het andere gebied. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van recreatie, horeca, onderwijs of supermarkten of bijvoorbeeld van doorgaande wandel- of fietsroutes. De vuilere gebieden zijn kleiner, de minder vuile gebieden zijn groter. De benodigde ureninzet om deze gebieden schoon te houden is dan ongeveer gelijk. Daarnaast bevat het ene gebied meer particuliere grond dan het andere. De deelnemers van Schoon Belonen Heerenveen houden alleen de publiek toegankelijke delen in hun schoongebied(en) schoon.

Ik heb in het verleden al een schoongebied geadopteerd op de kaart van Supporter van Schoon, kan ik een vergoeding ontvangen?

Alleen maatschappelijke organisaties met een KVK nummer die een deelnemersovereenkomst ‘Schoon Belonen Heerenveen’ aangaan, komen in aanmerking voor de financiële vergoeding van ‘Schoon Belonen Heerenveen’.  Als individu kom je niet in aanmerking voor een financiële vergoeding. Als je aansluit bij schoonmaakactiviteiten van de betreffende maatschappelijke organisatie, dan steun je hiermee deze organisatie. Vele handen maken licht werk!

Ik heb geen KVK nummer

Zonder KVK-nummer kun je niet worden aangemerkt als maatschappelijke organisatie. Zie ook de vraag: wat wordt verstaan onder een maatschappelijke organisatie.

Wat wordt verstaan onder een maatschappelijke organisatie?

Dit zijn scholen, verenigingen en andere samenwerkingsvormen die uit meer dan 1 persoon bestaan en een maatschappelijk doel behartigen zonder winstoogmerk (non-profit). Dit houdt in dat dorps- en wijkbelangen, kerkgenootschappen en andere stichtingen ook in aanmerking komen voor deelname. Onder voorwaarde dat de maatschappelijke organisatie bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd en gevestigd is in de gemeente Heerenveen.

Kunnen we gezamenlijk een schoongebied adopteren?

Schoongebieden mogen met elkaar gedeeld worden onder de voorwaarde dat er onderling afspraken worden gemaakt en de gemeente Heerenveen één aanspreekpunt houdt.

Wat als een andere organisatie ons voorkeurgebied ook wil adopteren?

Indien er overlappingen zijn in de 1e voorkeur dan wordt tijdens de startavond in onderling overleg met elkaar gekeken naar de diverse mogelijkheden. De betrokken inschrijvers dienen gezamenlijk tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt er geloot.

Ik kan niet aanwezig zijn bij de startavond Schoon Belonen Heerenveen

Er dient minimaal 1 vertegenwoordiger aanwezig te zijn per maatschappelijke organisatie.

Waar vind ik een overzicht van de te adopteren schoongebieden?

De overzichtskaart met de indeling van de te adopteren schoongebieden staat op de pagina Schoon Belonen. Je kunt een eerste en tweede voorkeur aangeven op het digitale inschrijfformulier. Op de startavond worden de adoptiegebieden definitief verdeeld.

Waar kan ik me inschrijven?

Inschrijven ‘Schoon Belonen Heerenveen 2024/2026’ gaat via de website van gemeente Heerenveen www.heerenveen.nl/schoon-belonen. Je ontvangt een bevestiging van jouw aanmelding per e-mail. De inschrijvers die zich uiterlijk 26 mei 2024 hebben aangemeld, ontvangen een uitnodiging voor de startavond op dinsdag 28 mei 2024.

Waarom Schoon Belonen Heerenveen?

Iedereen draagt een steentje bij om een zwerfafvalvrije leefomgeving te creëren. Door opschoonacties te organiseren zorgen maatschappelijke organisaties voor minder zwerfafval in de gemeente Heerenveen en geven ze een sterk voorbeeld, want het adopteren van een eigen schoongebied roept verantwoordelijkheidsgevoel op. Ook zet het anderen aan tot denken en dit heeft zo mogelijk een preventieve werking. Tot slot is het een manier die andere mensen over de streep kan trekken om mee te doen en samenwerking te stimuleren.

Door structurele afspraken te maken met maatschappelijke organisaties, is het mogelijk de zwerfafvalaanpak met ‘Schoon Belonen Heerenveen’ nog een stap verder te brengen.

Goede voorbeelden

Op de pagina Schoon Belonen Heerenveen: deelnemers in de schijnwerpers leest u verhalen over mensen die zich inzetten om Heerenveen afvalvrij te maken.

Geplaatst op 20 augustus 2020, 08:00 | Gewijzigd op 23 april 2024, 09:43

Nieuws