Speelplekken en speeltoestellen

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare speelplekken en speeltoestellen in de gemeente. Alle speelplekken worden regelmatig gecontroleerd om de veiligheid van uw kind zo goed mogelijk te waarborgen.

Een overzicht van alle speeltoestellen in de gemeente kunt u bekijken op onderstaande kaart:

Laden...

Vraag en antwoord

Kan er een afvalbak op de speelplek geplaatst worden?

Op een speelplek wordt geen extra afvalbak geplaatst. De ervaring leert dat afvalbakken meer rommel aantrekken dan dat ze oplossen. Helaas ligt deze rommel dan vaak naast de afvalbak in plaats van erin. Ook is de hoeveel afval in een afvalbak op een speelplek minimaal.

Mag ik zelf een speeltoestel plaatsen?

Nee, speeltoestellen in de openbare ruimte moeten voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Deze wet regelt de veiligheid van speeltoestellen. Speeltoestellen in de openbare ruimte zijn hiervoor speciaal gemaakt en gekeurd. Een middag een trampoline op het grasveld of bij warm weer een zwembadje is geen probleem. Belangrijk is dan dat een volwassene toezicht houdt en dat alles weer wordt opgeruimd.

Waarom ligt er zand onder een speeltoestel?

Zodra de valhoogte bij een speeltoestel hoger is dan 1,5 meter, is een valdempende ondergrond verplicht. Tot een hoogte van 1,5 meter is een ondergrond van gras voldoende. Valdempend zand heeft een prima valdempende werking en past qua uitstraling goed op een speelplek. Ook zijn de aanschaf- en onderhoudskosten voor zand vele malen lager dan voor bijvoorbeeld rubberen tegels. Helaas doen katten ook hun behoefte in deze zandondergronden. Deze overlast van katten is moeilijk op te lossen. Katten laten zich niet sturen en ze vinden zand aantrekkelijk om hun behoefte in te doen.

Honden en hondenpoep op een speelplek?

Hondenpoep op een speelplek/trapveld is zeer vervelend en vies. Op speelplekken en trapvelden zijn honden daarom niet welkom. Bij constatering door een toezichthouder kan een boete worden uitgedeeld. Dit is geregeld via de Algemene Plaatselijke Verordening en is onderdeel van het hondenbeleid dat iedere hondenbezitter hoort te kennen. Bij speelplekken en op andere plekken in de openbare ruimte worden geen borden met ‘verboden voor honden’ geplaatst. Alleen daar waar een hond los mag lopen (de zogenaamde hondenuitlaatplaatsen) worden borden geplaatst. Hebt u overlast van hondenpoep op de speelplek? Probeer dan eerst zelf de hondenbezitter erop aan te spreken. Vaak is men zich niet bewust van de overlast die hun hond(enpoep) geeft. Mocht dit niet lukken, dan kan een verzoek tot handhaving worden aangevraagd. Dit moet u schriftelijk doen. Meer informatie leest u hierover op de webpagina over Handhaving.

Ik heb overlast van (hang)jeugd op de speelplek

Geluiden van spelende kinderen horen thuis in de openbare ruimte. Niet altijd houdt de, vaak wat oudere, jeugd rekening met omwonenden. Met name in de avonduren kan dit worden ervaren als (geluids)overlast. Probeer eerst de jeugd zelf (en eventueel hun ouders) erop aan te spreken. Vaak is de jeugd zich niet bewust van het lawaai dat ze maken en zijn ze zonder problemen bereid hun volume wat te dempen. Lukt dit niet, dan graag melding maken via de website Fixi. Bij (ernstige) overlast kan de speel- of sportplek worden meegenomen in de ronde van Caleidoscoop (jongerenwerk). Op deze manier wordt de jeugdgroep gemonitord en wordt het gesprek aangegaan

Wat kan ik zelf doen?
  • Neem (zwerf)afval mee naar huis en gooi het thuis in de afvalbak.
  • Loop zo nu een dan een rondje over de speelplek en check of de speeltoestellen geen visuele mankementen hebben. Meldt eventuele mankementen via de website Fixi.
  • Speeltoestellen die onder bomen staan, worden na verloop van tijd ‘groen’. Het schoonmaken van deze speeltoestellen is geen probleem. Een sopje met allesreiniger doet wonderen.
  • Hark het zand onder een toestel een keertje aan. Zo blijft dit goed los, heeft onkruid geen kans en kunt u eenvoudig de viezigheid eruit halen.
  • Organiseer een keer een spelletjesmiddag op de speelplek om de speelplek op de kaart te zetten en andere kinderen en ouders te ontmoeten.
  • Laat uw hond niet poepen of loslopen op een speelplek of trapveld.

Werkzaamheden met betrekking tot onderhoud van een speelplek zijn ook mogelijk. Denk hierbij aan het maaien van de speelplek en het onderhoud van eventuele plantsoenen. Neem in dat geval contact op met de wijkteamleider.

Wat doet de gemeente aan onderhoud op een speelplek?

Speeltoestellen worden door de gemeente regelmatig geïnspecteerd. Deze inspectie is een controle op de stabiliteit en sterkte van het toestel en de gesteldheid van de ondergrond. Jaarlijks wordt een extern inspectiebedrijf ingehuurd om een technische inspectie te houden. Bij deze inspectie wordt gekeken naar de veiligheid en de aanwezigheid van slijtage, houtrot en roest. Ook wordt gecontroleerd of tussentijdse reparaties juist zijn uitgevoerd. Voor de dagelijkse inspectie (o.a. vandalisme) is de betrokkenheid van u als omwonende erg belangrijk. Inwoners zijn en blijven de ogen en oren van de speelplek. Mankementen kunt u doorgeven via de website Fixi. Per speeltoestel wordt ter plekke beoordeeld of deze nog kan worden gerepareerd. De vervanging van een speeltoestel wordt bepaald door van het aantal kinderen in de wijk, het gebruik en de nabijheid van alternatieve speeltoestellen.

Er is iets kapot. Wat nu?

Is er iets kapot? Meld dit dan via de website Fixi. Mankementen die gevaar op (kunnen) leveren, worden zo spoedig mogelijk opgelost. Voor de overige meldingen wordt binnen vijf werkdagen een actie uitgezet om het probleem op te lossen.

Idee of wens?

Kan de speelplek in uw buurt een impuls gebruiken? Of hebt u een idee waardoor de speelplek nog leuker wordt? Uw ideeën zijn van harte welkom! Lees in deze korte opsomming (op hoofdlijnen) wat u kunt doen.

Stap 1: Overleg met buurt en zoek ‘medestanders’

Vele handen maken licht werk is een spreekwoord dat ook hier van toepassing is. Niet alleen is het handig om het met de buurt op te pakken, het is vaak gezellig en er ontstaat een band in de buurt. Wij zullen ook altijd vragen of de wens gedragen wordt in de buurt en of er een werkgroep is/wordt opgericht. Dit is meer dan een lijst met handtekeningen van mensen die een speelplek in de buurt accepteren. Er moeten voldoende actieve leden deelnemen om het voortbestaan van een speelplek te garanderen zonder inzet van de gemeente.

Stap 2: Overleg met plaatselijk belang of wijkplatform

Plaatselijk belang en wijkplatforms hebben vaker initiatieven ondersteund en kent de weg in gemeenteland. Ook kunnen plaatselijk belang en de wijkplatforms helpen bij het aanschrijven van sponsoren of het enthousiasmeren van de buurt.

Stap 3: Informeer (bij) de gemeente

Graag horen wij van plannen en wensen voor onze speelplekken en speeltoestellen. Als eigenaar moeten wij toestemming geven voor het opwaarderen en/of aanleggen van een speelplek. Meestal is dit een formaliteit en kunt u daarna écht aan de slag. Wij hebben informatie over de technische staat van de speeltoestellen en kunnen advies geven over het verdere proces.

Stap 4: Maak samen met de jeugd, ouders en omwonenden een plan

Belangrijke tip is om de jeugd te vragen hoe ze willen spelen op de speelplek. Wat willen ze doen? Klimmen, glijden, klauteren, duikelen, draaien of voetballen? Door het op deze manier te vragen, kunnen kinderen hun fantasie gebruiken en kijken ze niet ‘verlekkerd’ naar het meest felgekleurde speeltoestel. Ook leg je jezelf niet vast en is het makkelijker om overeenstemming te vinden.

Stap 5: Denk na over de financiering en maak een begroting

Speeltoestellen in de openbare ruimte moeten voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Deze wet regelt de veiligheid van speeltoestellen. Speeltoestellen in de openbare ruimte zijn hiervoor speciaal gemaakt en gekeurd. Deze toestellen zijn duurder dan de speeltoestellen in geplaatst in een tuin en zijn alleen te koop bij professionele leveranciers.

Nadat een begroting is opgesteld met de ‘wenstoestellen’ en eventuele verplichte valdempende ondergronden, moet ook worden nagedacht hoe het allemaal betaald gaat worden. Zelfwerkzaamheid, acties en het aanschrijven van fondsen en bedrijven zijn mogelijkheden om geld beschikbaar te krijgen voor het plan. Bij de gemeente kan een eenmalig opstartsubsidie worden aangevraagd.

Stap 6: Plaatsen speeltoestellen

Als de financiering rond is en alle gelden binnen zijn, kan opdracht worden verleend. Na circa 8-10 weken worden de speeltoestellen (meestal door de leverancier) geplaatst. Zelfwerkzaamheid is hier ook zeker een mogelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan het uitgraven van de ondergrond of het plaatsen van een bankje. Overleg van te voren met de gemeente over de mogelijkheden. Dit verschilt namelijk per speelplek en speeltoestel.

Stap 7: Opening

Na al dat harde werken is het natuurlijk tijd voor een feestje! Organiseer een leuke opening voor de buurt en zet daarmee de speelplek op de kaart!

Geplaatst op 2 januari 2017, 14:55 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:33

Nieuws