Haskerdijken / Nieuwebrug

Met ingang van 1 januari 2014 horen de dorpen Haskerdijken en Nieuwebrug ook bij de gemeente Heerenveen.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij uw wijkteam.
Contactpersoon: Hendrik Kromkamp
Telefoonnummer: (0513) 617 788
E-mail: h.kromkamp@heerenveen.nl

Andere meldingen

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Overige informatie

Wijkmanager: Marc Jense, telefoonnummer (0513) 617 710 of stuur een e-mail (m.jense@heerenveen.nl).
Wijkagent: Jelte Bouma, telefoonnummer 0900-8844 of kijk op de website van de Politie.
Wijkwethouder: Hans Broekhuizen. Spreekuur elke maandag van 09.00-10.00 uur (op afspraak). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat (0513) 617 408.

Opbouwwerk

Wilt u een activiteit organiseren? neem dan contact op met uw opbouwwerker van stichting Caleidoscoop Ellen Akkerman of mail naar e.akkerman@caleidoscoop.nl

Plaatselijk belang Haskerdijken-Nieuwebrug

Secretariaat: Dirk Jonkman
Telefoonnummer: (0513) 671 117
E-mail: plaatselijkbelang@haskerdijken-nieuwebrug.nl