Mildam

Het dorp Mildam, gelegen nabij de rivier de Tjonger en de bossen van Oranjewoud, heeft een basisschool en inwoners hebben de beschikking over een sportzaal, sportvelden en tennisbanen. Kijk voor meer informatie over Mildam op de website van plaatselijk belang Mildam.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij wijkbeheer.
Contactpersoon: Hendrik Kromkamp
Telefoonnummer: (0513) 617 788
E-mail: h.kromkamp@heerenveen.nl

Andere meldingen

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Overige informatie

Wijkmanager: Marc Jense, telefoonnummer (0513) 61 77 10 of stuur een e-mail(m.jense@heerenveen.nl).
Wijkwethouder: Siebren Siebenga. Spreekuur elke maandag van 09.00-10.00 uur (op afspraak). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat (0513) 617 409.

Hebt u vragen of opmerkingen over de veiligheid in uw leefomgeving of woonwijk. Dan neemt u contact op uw wijkagent Peter van Harten.

Opbouwwerk

Wilt u een activiteit organiseren? neem dan contact op met uw opbouwwerker van stichting Caleidoscoop Bokko Jan Huitema of stuur een e-mail naar b.j.huitema@caleidoscoop.net

Plaatselijk Belang Mildam

Stuur Plaatselijk Belang een e-mail via pbmildam@hotmail.com

Links

Website Mildam