Nieuweschoot

Het dorp Nieuwschoot heeft 133 inwoners. Voor sociaal-culturele activiteiten en (kleinschalige) voorzieningen zijn de inwoners aangewezen op Oudeschoot.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij wijkbeheer. Contactpersoon: Tinus Hoogenkamp, e-mail: t.hoogenkamp@heerenveen.nl

Andere meldingen

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Overige informatie

Wijkmanager: Annie Stelma, telefoonnummer (0513) 617 490 of stuur een e-mail a.stelma@heerenveen.nl.
Wijkagent: Mieke Hoitingh, telefoonnummer 0900-8844 of kijk op de website van Politie Fryslân.
Wijkwethouder: Coby van der Laan. Spreekuur elke maandag van 09.00-10.00 uur (op afspraak). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat (0513) 617 409.

Opbouwwerk

Voor de ondersteuning van de buurtactiviteiten kan een beroep gedaan worden op de opbouwwerker in uw wijk of dorp. Zij/hij ondersteunt bewonersorganisaties, wijkplatform en buurtverenigingen met het organiseren van activiteiten in de buurt. Heeft u een vraag, opmerking of idee? Neem dan contact op met uw opbouwwerker Jacqueline Lenis, stuur een e-mail naar j.lenis@caleidoscoop.net

Plaatselijk Belang Nieuweschoot

Contactpersoon/voorzitter: Mevrouw T. Vogel
E-mail: pb@nieuweschoot.info

Links

Website Nieuweschoot
Dorpsvisie (PDF, 1.359 kB)