De dorpen Oude- en Nieuwehorne kent een groot aantal voorzieningen zoals basisscholen, een supermarkt en dorpshuis de Kiekenhof. Dit multi-functionele centrum is centrum van sociale activiteiten. De inwoners hebben samen met het Plaatselijke Belang Oude- en Nieuwehorne een dorpsvisie (PDF, 1.006 kB) geschreven.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij wijkbeheer.
Contactpersoon: Siep Hofstra
Telefoonnummer: (0513) 617 787
E-mail: s.hofstra@heerenveen.nl

Andere meldingen

Openbare verlichting kapot? Geef het door aan de gemeente.
In het weekend of op avonden kunt u dringende situaties melden op (06) 55 85 84 15

Zorg en ondersteuning

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Opbouwwerk

Voor de ondersteuning van de buurtactiviteiten kan een beroep gedaan worden op de opbouwwerker in uw dorp. Zij/hij ondersteunt bewonersorganisaties, wijkplatform en buurtverenigingen met het organiseren van activiteiten in de buurt. Heeft u een vraag, opmerking of idee? Neem dan contact op met uw opbouwwerker Bokko Jan Huitema van stichting Caleidoscoop, stuur een e-mailbericht naar b.j.huitema@caleidoscoopheerenveen.nl

Kavelverkoop

In plan de Fjilden, gelegen op de voormalige sportvelden van Oude- en Nieuwehorne, is een divers aanbod aan bouwkavels. Vindt meer informatie op de kavelkaart. Of kijk op de website wonen in Nieuwehorne.. U kunt ook contact opnemen Nico de Jong telefonisch (0513) 61 74 21 of per e-mail n.dejong@heerenveen.nl.

Overige informatie

Wijkmanager: Rixt Wind, telefoonnummer (0513) 617 619 of stuur een e-mail r.wind@heerenveen.nl.
Wijkagent: De heer Wobbe Bijlsma, telefoonnummer 0900-8844 of kijk op de website van Politie Fryslân.
Wijkwethouder: Jelle Zoetendal. Spreekuur elke maandag van 09.00-10.00 uur (op afspraak). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat (0513) 617 408.