Oudeschoot

Oudeschoot heeft de oudste markt in Noord- Nederland: de ‘Skoattermerk’ (Schotermarkt). Al sinds 1600 wordt deze markt op Tweede Pinksterdag gehouden. Oudeschoot telt 1496 inwoners en twee basisscholen. Hier zijn sociaal-culturele activiteiten en (kleinschalige) voorzieningen aanwezig.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij wijkbeheer.
Contactpersoon: Tinus Hoogenkamp, e-mailadres: t.hoogenkamp@heerenveen.nl

Andere meldingen

Overige informatie

Wijkmanager: Annie Stelma-Prikken, telefoonnummer ij is bereikbaar op telefoonnummer (0513) 617 490 of stuur een e-mailbericht naar a.stelma@heerenveen.nl.
Wijkagent: Mieke Hoitingh, tel: (0900) 8844 of kijk op de website van Politie Fryslân.
Wijkwethouder: Jelle Zoetendal. Spreekuur elke maandag van 09.00-10.00 uur (op afspraak). U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat (0513) 617 408.

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Opbouwwerk

Voor de ondersteuning van de buurtactiviteiten kan een beroep gedaan worden op de opbouwwerker in uw wijk of wijk. Zij/hij ondersteunt bewonersorganisaties, wijkplatform en buurtverenigingen met het organiseren van activiteiten in de buurt. Heeft u een vraag, opmerking of idee? Neem dan contact op met uw opbouwwerker Bokko Jan Huitema van stichting Caleidoscoop, stuur een e-mailbericht naar b.j.huitema@caleidoscoopheerenveen.nl

 

Plaatselijk Belang Oudeschoot

Contactpersoon/voorzitter:
Mevr. G. Bos
Kolfbaan 7
8451 CC Oudeschoot
Jr.bos@chello.nl