Schadelijke planten

In ons land komen planten voor die schadelijk zijn voor hun omgeving, ze worden aangeduid als ‘invasieve exoten’. Met exoot wordt een plant, dier of ander organisme bedoeld dat van nature niet in Nederland voorkomt. Invasief geeft aan dat ze schade toebrengen aan de natuur doordat ze inheemse planten of dieren verdringen, opeten of op andere manieren vernietigen. 

Invasieve exoten in Heerenveen

In Heerenveen hebben we ook te maken met schadelijke planten. De gemeente bestrijdt actief de waterwaaier, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en reuzenbalsemien. Deze planten komen op allerlei plekken voor, zowel in de openbare ruimte als op particulier terrein. Aanpak en bestrijding heeft de grootste kans van slagen als de gemeente, u als inwoner en andere (semi) overheden zoals het Wetterskip en de Provincie samenwerken.

Voorkomen is beter dan bestrijden

Voorkómen van de plant is de beste aanpak. Breng daarom geen planten, zaden of dieren uit het buitenland mee. Verspreiding van schadelijke planten kunt u voorkomen door de planten niet te kopen of uit te zaaien. Aanwezige plantdelen en zaden van schadelijke planten uit uw tuin kunt u in goed afgesloten zakken afvoeren in de grijze container. Let wel op dat er geen delen of zaden onderweg verloren gaan, hierdoor kan de plant alsnog voor verdere verspreiding zorgen.

Locatie in beeld

Voor de bestrijding van de invasieve exoten in openbaar gebied is het voor de gemeente goed om de planten zo vroeg mogelijk te signaleren en te bestrijden. Wilt u ons daarmee helpen? Ziet u een plek met één van onderstaande planten? Wilt u dat dan aan ons doorgeven via het formulier ‘melding en overlast’. Wij zijn erg geholpen als u het type plant vermeldt, een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de plek en eventueel een foto.

Heeft u na het lezen van de informatie op onze website nog vragen, neem dan contact op met de gemeente.

Klik hieronder als u meer wilt weten over een specifieke plantensoort.