Schadelijke planten

In ons land komen planten voor die schadelijk zijn voor hun omgeving, ze worden aangeduid als ‘invasieve exoten’. Met exoot wordt een plant, dier of ander organisme bedoeld dat van nature niet in Nederland voorkomt. Invasief geeft aan dat ze schade toebrengen aan de natuur doordat ze inheemse planten of dieren verdringen, opeten of op andere manieren vernietigen. 

Invasieve exoten in Heerenveen

In Heerenveen hebben we ook te maken met schadelijke planten. In de openbare ruimte bestrijdt de gemeente in elk geval de waterwaaier, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en reuzenbalsemien. Aanpak en bestrijding heeft de grootste kans van slagen als de gemeente, u als inwoner en andere (semi) overheden zoals het Wetterskip en de Provincie samenwerken.

Voorkomen is beter dan bestrijden

Voorkómen van de plant is de beste aanpak. Breng daarom geen planten, zaden of dieren uit het buitenland mee. Verspreiding van schadelijke planten kunt u voorkomen door de planten niet te kopen of uit te zaaien. Heeft u een invasieve exoot (plant) in uw tuin? Houdt u dan bij het verwijderen rekening met het volgende:

  • de aanwezige plantdelen zorgvuldig verzamelen in goed afgesloten zakken,
  • de goed afgesloten zakken afvoeren in de grijze container,
  • bij transport goed opletten dat er geen plantdelen onderweg verloren gaan,
  • voorkomen dat de plant gaat bloeien, voorkomt óók dat er zaden komen.

Locatie in beeld

Voor de bestrijding van de invasieve exoten in openbaar gebied is het voor de gemeente goed om de planten zo vroeg mogelijk te signaleren en te bestrijden. Wilt u ons daarmee helpen? Ziet u een plek met één van onderstaande planten? Wilt u dat dan aan ons doorgeven via de website Fixi. Wij zijn erg geholpen als u het type plant vermeldt, een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de plek in de openbare ruimte en eventueel een foto.

Heeft u na het lezen van de informatie op onze website nog vragen, neem dan contact op met de gemeente. Twijfelt u over de plantensoort dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de wijkteamleider van uw wijk.

Klik hieronder als u meer wilt weten over een specifieke plantensoort.

Geplaatst op 30 juni 2020, 09:22 | Gewijzigd op 12 april 2024, 10:44

Nieuws