Groen en biodiversiteit in Heerenveen

‘Bio’ betekent leven, ‘diversiteit’ is verschil en afwisseling. Biodiversiteit gaat over alle planten en dieren in een gebied en de afwisseling is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Ook in Heerenveen werken we aan deze belangrijke afwisseling in de natuur.

Kijk hieronder voor meer informatie over een specifiek onderwerp.