De Akkers

De wijk De Akkers is in de jaren zestig ontstaan en wordt begrensd door de Burgemeeser Falkenaweg aan de oostzijde, de spoorlijn aan de westzijde en de Rottumerweg aan de noordzijde.

Wijkvereniging

De wijk De Akkers heeft een actieve wijkvereniging. Kijk op de website van wijkplatform De Akkers voor meer wijkinformatie.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij wijkbeheerder Tinus Hoogenkamp via e-mail t.hoogenkamp@heerenveen.nl.

Andere meldingen

Wijkmanagement

Uw wijkmanager is Ruurdtje Anema, zij is bereikbaar via telefoonnummer (0513) 61 76 52 of stuur een e-mail)

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Wijkwethouder

De wijkwethouder Jelle Zoetendal is uw aanspreekpunt namens het college van burgemeester en wethouders. U kunt bij de wijkwethouder terecht met uw vragen en ideeën over uw wijk. Elke maandagochtend van 09.00-10.00 uur heeft wethouder Zoetendal spreekuur. Via het bestuurssecretariaat (0513 617 408) kunt u een afspraak maken.

Opbouwwerk

Voor de ondersteuning van een buurtactiviteit kunt u een beroep doen op de opbouwwerkers Marleen de Beer of Inge Massalt van stichting Caleidoscoop of stuur een e-mailbericht naar m.debeer@caleidoscoopheerenveen.nl of i.massalt@caleidoscoopheerenveen.nl