De Akkers

[hv_post_thumbnail2]De wijk De Akkers is in de jaren zestig ontstaan en wordt begrensd door de Burgemeester Falkenaweg aan de oostzijde, de spoorlijn aan de westzijde en de Rottumerweg aan de noordzijde.