De Greiden

Speeltuin De GreidenDe wijk De Greiden is ontstaan in de jaren zeventig, als eerste woonwijk ten westen van het spoor Zwolle-Leeuwarden. De wijk grenst aan de Engelenvaart, Rottumerweg en het spoor. De wijk is verdeeld in vier buurten: de vogelbuurt, waterbuurt, botenbuurt en kruidenbuurt. Wijk De Greiden heeft veel basisvoorzieningen zoals scholen, winkelcentrum, zorg- en welzijnsvoorzieningen. Daarnaast vindt u in wijk De Greiden de grootste openbare speeltuin van Friesland.

Wijkplatform De Greiden

Wijk De Greiden heeft een actief wijkplatform. Kijk voor meer informatie over wijk De Greiden op de facebookpagina van wijkplatform De Greiden.

Wijkbeheer

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij uw teamleider Jaap Veensma via email j.veensma@heerenveen.nl.

Andere meldingen

Wijkmanagement

Het wijkmanagement zorgt voor de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk. Uw wijkmanager zorgt voor samenwerking met bewoners, ondernemers en organisaties zoals politie, woningbouwcorporaties, welzijn en onderwijs. Uw wijkmanager is Marc Jense hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0513 of stuur een e-mailbericht naar m.jense@heerenveen.nl.

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Wijkwethouder

Uw aanspreekpunt namens het college van burgemeester en wethouders is Jelle Zoetendal. Elke maandagochtend van 09.00-10.00 uur heeft de wijkwethouder spreekuur (op afspraak). U kunt bij de wijkwethouder terecht met uw vragen en ideeën over de wijk De Greiden. Via het bestuurssecretariaat (0513) 617 409 kunt u een afspraak maken.

Wijkagent

U kunt bij de wijkagent terecht met uw vragen of opmerkingen over de veiligheid in uw leefomgeving. Uw wijkagent is de heer Jelte Bouma en Akkelien de Jong

Opbouwwerk

Wilt u een buurtactiviteit organiseren? Neem dan contact op met uw opbouwwerker van stichting Caleidoscoop Jacqueline Lenis of stuur een e-mailbericht naar j.lenis@caleidoscoopheerenveen.nl