Nijehaske

Nijehaske luchtfotoEen van de grotere woonwijken in Heerenveen. Gelegen ten westen van de spoorlijn en grenst aan de rijksweg A7, de Engelenvaart en de Veenscheiding. Deze wijk is gebouwd in de jaren tachtig en negentig en kent een diversiteit aan koop- en huurwoningen.

Wijkvereniging

De wijk Nijehaske heeft een actieve wijkvereniging. Kijk op de website van wijkvereniging Nijehaske voor meer wijkinformatie.

Wijkbeheer Nijehaske

Voor vragen, klachten en meldingen over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunt u terecht bij uw teamleider Jaap Veensma via mail j.veensma@heerenveen.nl.

Wijkmanagement

Het wijkmanagement zorgt voor de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in uw wijk. Uw wijkmanager zorgt voor samenwerking met bewoners, ondernemers en organisaties zoals politie, woningbouwcorporaties, welzijn en onderwijs. Uw wijkmanager is Rixt Wind, zij is bereikbaar via telefoonnummer (0513) 61 76 19 of stuur een e-mail)

Preventiewerker of meitinker

Hebt u vragen over wonen, zorg en ondersteuning? En wilt u weten wie uw meitinker of preventiewerker is? Lees het in het overzicht.

Wijkwethouder

De wijkwethouder Coby van der Laan is uw aanspreekpunt namens het college van burgemeester en wethouders. U kunt bij de wijkwethouder terecht met uw vagen en ideeën over uw wijk. Elke maandagochtend van 09.00-10.00 uur heeft wethouder Van der Laan spreekuur. Via het bestuursecretariaat (0513) 617 409 kunt u een afspraak maken.

Wijkagent

Heeft u vragen over de veiligheid in uw leefomgeving of woonwijk? Neemt u dan contact op met uw wijkagenten Jelte Bouma en Akkelien de Jong.

Opbouwwerk

Voor de ondersteuning van een buurtactiviteit kunt u een beroep doen op uw opbouwwerker Jacqueline Lenis van stichting Caleidoscoop of stuur een e-mailbericht naar j.lenis@caleidoscoopheerenveen.nl