Zorg en uitkeringen

Gehandicaptenparkeerkaart
Kunt u door lichamelijke beperkingen niet meer dan honderd meter zelfstandig lopen? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen bij de gemeente. Deze is maximaal vijf jaar geldig. Soorten gehandicaptenparkeerkaart Er zijn drie soorten invalideparkeerkaart: bestuurderskaart: u bent zelfstandige bestuurder van een auto of brommobiel. passagierskaart: u bent voor uw vervoer van deur tot deur... Lees meer
Participatiewet
De Participatiewet biedt (tijdelijke) ondersteuning voor mensen die wel willen maar niet kunnen werken. De Participatiewet vervangt drie verschillende regelingen: de Wajong, de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de WWB (Wet Werk en Bijstand). Ondersteuning Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De Participatiewet wil zo veel mogelijk mensen laten meedoen in de... Lees meer
Zorg en ondersteuning
De gemeente heeft sinds 1 januari 2015 op gebied van zorg, jeugd en werk een aantal taken van het Rijk erbij gekregen. De Rijksoverheid vindt dat de gemeente deze taken goedkoper en efficiënter kan uitvoeren. Zorg en ondersteuning worden zo dichter bij huis geregeld. Gemeenten moeten meer doen, met minder geld. De gemeente moet de... Lees meer
Schulden
Huurachterstand? Aanmaningen? Rekeningen die u niet kunt betalen? Deurwaarders aan de deur? Misschien ziet u het niet meer zitten. De gemeente kan u helpen als u schulden hebt. Maar u kunt ook zelf veel doen. Omgaan met geld Vindt u het moeilijk om met geld om te gaan? Maakt u snel schulden? Er zijn veel... Lees meer
Schuldhulp
Heeft u schulden en komt u er zelf niet meer uit? Bij de gemeente kunt u terecht voor schuldhulp. Vraag de meitinker Heeft u betalingsachterstanden? Komen er deurwaarders aan de deur? U bent niet de enige die dit overkomt. De meitinker kan u verder helpen. Wacht niet te lang met hulp vragen. Hoe sneller u... Lees meer
Financiële bijdrage in de kosten voor kinderen
Als u een laag inkomen hebt, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen voor uw kinderen (0 – 18 jaar). Zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theaterbezoek. U kunt een vergoeding aanvragen van kosten die u zelf niet kunt betalen. U kunt een vergoeding aanvragen voor: muziek-, dans-, toneellessen contributie sportvereniging... Lees meer
Gegevensuitwisseling zorgtaken
Sinds januari 2015 is een aantal zorgtaken door het rijk aan de gemeente overgedragen. Daarmee zijn er ook algemene gegevens van zorgaanbieders bij de gemeente terechtgekomen. De gemeente moet terughoudend zijn met het verzamelen en uitwisselen van persoonsgegevens, maar wat betekent dat nu? Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens – reguliere en ‘bijzondere’... Lees meer
Kwaliteit zorg en ondersteuning
Voor veel vragen op het gebied van ondersteuning en zorg kunt u bij ons terecht. We willen iedere inwoner die met ondersteuning en zorg te maken heeft zo goed mogelijk helpen. Dat is vaak maatwerk. Samen met u zoeken we naar de meest passende oplossing voor uw situatie. Zoekt u een oplossing? Zoals we aangaven... Lees meer