Zorg en uitkeringen

Hulp bij laag inkomen

Hebt u een laag inkomen en kunt u niet rondkomen? Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende regelingen die er binnen onze gemeente zijn om u (financieel) te helpen.  De onderwerpen staan op alfabetische volgorde; van a naar z. Lees meer

Uitkering aanvragen

Hebt u niet genoeg inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien? Komt u niet in aanmerking voor een andere uitkering? U hebt recht op bijstand als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Voorwaarden voor bijstand U woont rechtmatig in Nederland en bent 18 jaar of ouder (tussen de 18 en 27 jaar gelden... Lees meer

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers kunnen veel verenigingen en buurthuizen niet bestaan. En zonder de vrijwillige hulp van vrienden en buren zouden veel mensen meteen beperking niet thuis kunnen blijven wonen. Wilt u aan de slag als vrijwilliger? Bent u als organisatie op zoek naar vrijwilligers? Of wilt u met uw bedrijf vrijwilligersactiviteiten ondernemen? Loop dan eens binnen... Lees meer

Mantelzorgwaardering

Zorgt u voor uw partner? Kunnen uw buren of kennissen eigenlijk niet zonder uw hulp? Bent u vaak bij uw ouders voor intensieve hulp? Dan bent u mantelzorger. Omdat u zoveel voor een ander doet, doet de gemeente graag iets voor u. Mantelzorgers ontvangen kosteloos een cadeaukaart, een bos bloemen, een persoonlijk gesprek met Caleidoscoop... Lees meer

Huishoudelijke hulp

Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Bijvoorbeeld iemand die helpt bij het schoonmaken? Of iemand die helpt bij het opruimen of de was te doen? Lees wat u zelf kunt doen en waarvoor u terecht kunt bij de gemeente. Wat kunt u zelf regelen? Als een gezonde partner bij u woont, verwachten wij dat... Lees meer

Wmo

Mensen worden steeds ouder en blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Misschien heeft u daar hulp bij nodig. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners die alleen met hulp thuis kunnen wonen of kunnen meedoen aan de samenleving. Hiervoor voert de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Wmo Via de Wmo regelt... Lees meer

Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u door lichamelijke beperkingen niet verder dan honderd meter zelfstandig lopen? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen bij de gemeente.  Soorten gehandicaptenparkeerkaart Er zijn drie soorten parkeerkaarten: Bestuurderskaart Deze kaart vraagt u aan als u een beperking heeft en zelf uw auto bestuurt. De parkeerkaart is persoonsgebonden. Dat betekent dat alleen u de... Lees meer

Zorg en ondersteuning

De gemeente heeft sinds 1 januari 2015 op gebied van zorg, jeugd en werk een aantal taken van het Rijk erbij gekregen. De Rijksoverheid vindt dat de gemeente deze taken goedkoper en efficiënter kan uitvoeren. Zorg en ondersteuning worden zo dichter bij huis geregeld. Gemeenten moeten meer doen, met minder geld. De gemeente moet de... Lees meer