Zorg en uitkeringen

Zorg en ondersteuning
De gemeente heeft sinds 1 januari 2015 op gebied van zorg, jeugd en werk een aantal taken van het Rijk erbij gekregen. De Rijksoverheid vindt dat de gemeente deze taken goedkoper en efficiënter kan uitvoeren. Zorg en ondersteuning worden zo dichter bij huis geregeld. Gemeenten moeten meer doen, met minder geld. De gemeente moet de... Lees meer
Schulden
Huurachterstand? Aanmaningen? Rekeningen die u niet kunt betalen? Deurwaarders aan de deur? Misschien ziet u het niet meer zitten. De gemeente kan u helpen als u schulden hebt. Maar u kunt ook zelf veel doen. Omgaan met geld Vindt u het moeilijk om met geld om te gaan? Maakt u snel schulden? Er zijn veel... Lees meer
Schuldhulp
Heeft u schulden en komt u er zelf niet meer uit? Bij de gemeente kunt u terecht voor schuldhulp. Vraag de meitinker Heeft u betalingsachterstanden? Komen er deurwaarders aan de deur? U bent niet de enige die dit overkomt. De meitinker kan u verder helpen. Wacht niet te lang met hulp vragen. Hoe sneller u... Lees meer
Financiële hulp voor kinderen: kindpakket
Stichting Leergeld Heerenveen, Jeugdfonds Cultuur Friesland, Jeugdfonds Sport Friesland en de gemeente Heerenveen zorgen er samen voor dat Heerenveense kinderen uit minimagezinnen kunnen meedoen aan activiteiten op en buiten school in de gemeente. Hebt u kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar? En heeft uw gezin een laag besteedbaar inkomen? Dan is er... Lees meer
Gegevensuitwisseling zorgtaken
Sinds januari 2015 is een aantal zorgtaken door het rijk aan de gemeente overgedragen. Daarmee zijn er ook algemene gegevens van zorgaanbieders bij de gemeente terechtgekomen. De gemeente moet terughoudend zijn met het verzamelen en uitwisselen van persoonsgegevens, maar wat betekent dat nu? Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens – reguliere en ‘bijzondere’... Lees meer
Kwaliteit zorg en ondersteuning
Voor veel vragen op het gebied van ondersteuning en zorg kunt u bij ons terecht. We willen iedere inwoner die met ondersteuning en zorg te maken heeft zo goed mogelijk helpen. Dat is vaak maatwerk. Samen met u zoeken we naar de meest passende oplossing voor uw situatie. Zoekt u een oplossing? Zoals we aangaven... Lees meer
Informatie voor zorgaanbieders
Deze informatie is bedoeld voor zorgaanbieders op het gebied van de Wmo of de jeugdzorg die een contract met de gemeente Heerenveen (willen) hebben. Deze pagina is in opbouw en zal steeds meer gevuld worden. Dinsdag 25 juni 2019 is het aanmeldingsdocument voor de inkoop van de Wmo maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden 2020 e.v.... Lees meer
Betaaldata uitkering
Ontvangt u een bijstandsuitkering? U krijgt de uitkering per maand. De uitbetaling is altijd rond de 30e dag van de maand. De uitkering over februari ontvangt u rond 28 februari. Het vakantiegeld wordt in de tweede week van juni of bij eerdere beëindiging uitbetaald. Mutatieformulier Heeft u wisselende inkomsten? Dan moet u waarschijnlijk een mutatieformulier... Lees meer