Zorg en uitkeringen

Mantelzorgwaardering
Zorgt u voor uw partner? Kunnen uw buren of kennissen eigenlijk niet zonder uw hulp? Bent u vaak bij uw ouders voor intensieve hulp? Dan bent u mantelzorger. Omdat u zoveel voor een ander doet, doet de gemeente graag iets voor u. Mantelzorgers ontvangen kosteloos een cadeaukaart, een bos bloemen, een persoonlijk gesprek met Caleidoscoop... Lees meer
Huishoudelijke hulp
Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Bijvoorbeeld iemand die helpt bij het schoonmaken? Of iemand die helpt bij het opruimen of de was te doen? Lees wat u zelf kunt doen en waarvoor u terecht kunt bij de gemeente. Wat kunt u zelf regelen? Als een gezonde partner bij u woont, verwachten wij dat... Lees meer
Wmo
Mensen worden steeds ouder en blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Het kan zijn dat u daar hulp bij nodig heeft. Mogelijk kunt u deze hulp krijgen vanuit de Wmo. De gemeente voert deze wet uit. De gemeente regelt de lichtere vormen van ondersteuning thuis, via de Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning... Lees meer
Gehandicaptenparkeerkaart
Kunt u door lichamelijke beperkingen niet meer dan honderd meter zelfstandig lopen? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen bij de gemeente. Deze is maximaal vijf jaar geldig. Soorten gehandicaptenparkeerkaart Er zijn drie soorten invalideparkeerkaart: bestuurderskaart: u bent zelfstandige bestuurder van een auto of brommobiel. passagierskaart: u bent voor uw vervoer van deur tot deur... Lees meer
Participatiewet
De Participatiewet biedt (tijdelijke) ondersteuning voor mensen die wel willen maar niet kunnen werken. De Participatiewet vervangt drie verschillende regelingen: de Wajong, de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de WWB (Wet Werk en Bijstand). Ondersteuning Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De Participatiewet wil zo veel mogelijk mensen laten meedoen in de... Lees meer
Zorg en ondersteuning
De gemeente heeft sinds 1 januari 2015 op gebied van zorg, jeugd en werk een aantal taken van het Rijk erbij gekregen. De Rijksoverheid vindt dat de gemeente deze taken goedkoper en efficiënter kan uitvoeren. Zorg en ondersteuning worden zo dichter bij huis geregeld. Gemeenten moeten meer doen, met minder geld. De gemeente moet de... Lees meer
Schulden
Huurachterstand? Aanmaningen? Rekeningen die u niet kunt betalen? Deurwaarders aan de deur? Misschien ziet u het niet meer zitten. De gemeente kan u helpen als u schulden hebt. Maar u kunt ook zelf veel doen. Omgaan met geld Vindt u het moeilijk om met geld om te gaan? Maakt u snel schulden? Er zijn veel... Lees meer
Schuldhulp
Heeft u schulden en komt u er zelf niet meer uit? Bij de gemeente kunt u terecht voor schuldhulp. Vraag de meitinker Heeft u betalingsachterstanden? Komen er deurwaarders aan de deur? U bent niet de enige die dit overkomt. De meitinker kan u verder helpen. Wacht niet te lang met hulp vragen. Hoe sneller u... Lees meer