Bijstandsbedragen

Hoogte van de bijstandsbedragen per 1 januari 2017

Het wettelijk minimumloon is € 1.333.84 exclusief vakantietoeslag
Het wettelijk minimumloon is € 1.409,31 inclusief vakantietoeslag (5%)

Personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

Getrouwd of samenwonend € 1.338,84
Alleenstaand ouder € 937,19
Alleenstaand € 937,19

Personen die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt

Getrouwd of samenwonend € 1.439,-
Alleenstaand ouder € 1.053,06
Alleenstaand € 1.053,06

Personen tussen de 18 en 20 jaar (jongerennorm)

Getrouwd of samenwonend, beide jonger dan 21 jaar
Met kinderen € 730,46
Zonder kinderen € 462,69

Getrouwd of samenwonend, één ouder dan 21 jaar
Met kinderen € 1.168,54
Zonder kinderen € 900,77
Alleenstaand € 231,34
Alleenstaand ouder € 231,34