Bijstandsbedragen

Hoogte van de bijstandsbedragen

Bijstandsbedragen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast. Hier vindt u de actuele bijstandsbedragen.

Personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

Getrouwd of samenwonend € 1.559,58
Alleenstaand ouder € 1.091,71
Alleenstaand € 1.091,71

Personen die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt

Getrouwd of samenwonend € 1.642,54
Alleenstaand ouder € 1.213,06
Alleenstaand € 1.213,06

Personen tussen de 18 en 20 jaar (jongerennorm)

Getrouwd of samenwonend, beide jonger dan 21 jaar
Met kinderen € 850,94
Zonder kinderen € 539,02

Getrouwd of samenwonend, één ouder dan 21 jaar
Met kinderen € 1.361,22
Zonder kinderen € 1.049,30
Alleenstaand € 269,51
Alleenstaand ouder € 269,51

Bedragen tot 120%

Voor sommige minimaregelingen geldt dat u een inkomen mag hebben tot 120% van de bijstandsnormen.

Bedragen tot 120 % bijstandsnorm
Meest voorkomende situaties Inkomensgrens
Alleenstaande, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.311,00
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.311,00
Gehuwd/samenwonend, beide 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.872,00
Alleenstaande, pensioengerechtigde leeftijd € 1.456,00
Alleenstaande ouder, pensioengerechtigde leeftijd € 1.456,00
Gehuwd/samenwonenden, beide pensioengerechtigde leeftijd € 1.972,00
Alleenstaande, 18,19 of 20 jaar zonder kinderen € 324,00
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen € 647,00
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 jaar en één ouder dan 20, zonder kinderen € 1.260,00
Alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar € 324,00
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar met kinderen € 1.022,00
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 en één ouder dan 20 met kinderen € 1.634,00
Alleenstaande in inrichting € 456,00
Alleenstaande ouder in inrichting € 456,00
Gehuwd/samenwonenden in inrichting € 741,00