Bijstandsbedragen

Hoogte van de bijstandsbedragen

Bijstandsbedragen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast. Hier vindt u de actuele bijstandsbedragen.

Personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

Getrouwd of samenwonend € 1.738,02
Alleenstaand ouder € 1.216,62
Alleenstaand € 1.216,62

Personen die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt

Getrouwd of samenwonend € 1.843,60
Alleenstaand ouder € 1.357,66
Alleenstaand € 1.357,66

Personen tussen de 18 en 20 jaar (jongerennorm)

Getrouwd of samenwonend, beide jonger dan 21 jaar met kinderen € 948,32
Zonder kinderen € 600,72

Getrouwd of samenwonend, één ouder dan 21 jaar met kinderen € 1.516,97
Zonder kinderen € 1.169,37
Alleenstaand € 300,36
Alleenstaand ouder € 300,36

Bedragen tot 120%

Voor sommige minimaregelingen geldt dat u een inkomen mag hebben tot 120% van de bijstandsnormen.

Bedragen tot 120 % bijstandsnorm
Meest voorkomende situaties Inkomensgrens
Alleenstaande, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.460,00
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.460,00
Gehuwd/samenwonend, beide 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 2.086,00
Alleenstaande, pensioengerechtigde leeftijd € 1.630,00
Alleenstaande ouder, pensioengerechtigde leeftijd € 1.630,00
Gehuwd/samenwonenden, beide pensioengerechtigde leeftijd € 2.213,00
Alleenstaande, 18,19 of 20 jaar zonder kinderen € 361,00
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen € 721,00
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 jaar en één ouder dan 20, zonder kinderen € 1.821,00
Alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar € 361,00
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar met kinderen € 1.138,00
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 en één ouder dan 20 met kinderen € 1.821,00
Alleenstaande in inrichting € 466,00
Alleenstaande ouder in inrichting € 466,00
Gehuwd/samenwonenden in inrichting € 780,00