Bijstandsbedragen

Hoogte van de bijstandsbedragen per 1 januari 2017

Het wettelijk minimumloon is € 1.417,32 exclusief vakantietoeslag
Het wettelijk minimumloon is € 1.491,92 inclusief vakantietoeslag (5%)

Personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

Getrouwd of samenwonend € 1.417,32
Alleenstaand ouder € 992,12
Alleenstaand € 992,12

Personen die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt

Getrouwd of samenwonend € 1.525,44
Alleenstaand ouder € 1.115,48
Alleenstaand € 1.115,48

Personen tussen de 18 en 20 jaar (jongerennorm)

Getrouwd of samenwonend, beide jonger dan 21 jaar
Met kinderen € 773,28
Zonder kinderen € 489,82

Getrouwd of samenwonend, één ouder dan 21 jaar
Met kinderen € 1.237,03
Zonder kinderen € 953,57
Alleenstaand € 244,91
Alleenstaand ouder € 244,91