Bijstandsbedragen

Hoogte van de bijstandsbedragen per 1 januari 2017

Het wettelijk minimumloon is € 1.333.78 exclusief vakantietoeslag
Het wettelijk minimumloon is € 1.403,98 inclusief vakantietoeslag (5%)

Personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

Getrouwd of samenwonend € 1.333,78
Alleenstaand ouder € 933,65
Alleenstaand € 933,65

Personen die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt

Getrouwd of samenwonend € 1.432,66
Alleenstaand ouder € 1.048,93
Alleenstaand € 1.048,93

Personen tussen de 18 en 20 jaar (jongerennorm)

Getrouwd of samenwonend, beide jonger dan 21 jaar
Met kinderen € 727,70
Zonder kinderen € 460,94

Getrouwd of samenwonend, één ouder dan 21 jaar
Met kinderen € 1.164,12
Zonder kinderen € 897,36
Alleenstaand € 230,47
Alleenstaand ouder € 230,47