Bijstandsbedragen

Hoogte van de bijstandsbedragen

Bijstandsbedragen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast. Hier vindt u de actuele bijstandsbedragen.

Personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

Getrouwd of samenwonend € 1.708,08
Alleenstaand ouder € 1.195,66
Alleenstaand € 1.195,66

Personen die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt

Getrouwd of samenwonend € 1.807,20
Alleenstaand ouder € 1.330,67
Alleenstaand € 1.330,67

Personen tussen de 18 en 20 jaar (jongerennorm)

Getrouwd of samenwonend, beide jonger dan 21 jaar met kinderen € 932,02
Zonder kinderen € 590,40

Getrouwd of samenwonend, één ouder dan 21 jaar met kinderen € 1.490,86
Zonder kinderen € 1.149,24
Alleenstaand € 295,20
Alleenstaand ouder € 272,02

Bedragen tot 120%

Voor sommige minimaregelingen geldt dat u een inkomen mag hebben tot 120% van de bijstandsnormen.

Bedragen tot 120 % bijstandsnorm
Meest voorkomende situaties Inkomensgrens
Alleenstaande, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.435,00
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.435,00
Gehuwd/samenwonend, beide 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 2.050,00
Alleenstaande, pensioengerechtigde leeftijd € 1.597,00
Alleenstaande ouder, pensioengerechtigde leeftijd € 1.597,00
Gehuwd/samenwonenden, beide pensioengerechtigde leeftijd € 2.169,00
Alleenstaande, 18,19 of 20 jaar zonder kinderen € 355,00
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen € 709,00
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 jaar en één ouder dan 20, zonder kinderen € 1.380,00
Alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar € 355,00
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar met kinderen € 1.119,00
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 en één ouder dan 20 met kinderen € 1.789,00
Alleenstaande in inrichting € 458,00
Alleenstaande ouder in inrichting € 458,00
Gehuwd/samenwonenden in inrichting € 767,00