Bijstandsbedragen

Hoogte van de bijstandsbedragen

Bijstandsbedragen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast. Hier vindt u de actuele bijstandsbedragen.

Personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

Getrouwd of samenwonend € 1.574.03
Alleenstaand ouder € 1.101,82
Alleenstaand € 1.101,82

Personen die de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt

Getrouwd of samenwonend € 1.660,36
Alleenstaand ouder € 1.225,67
Alleenstaand € 1.225,67

Personen tussen de 18 en 20 jaar (jongerennorm)

Getrouwd of samenwonend, beide jonger dan 21 jaar
Met kinderen € 858,85
Zonder kinderen € 544,04

Getrouwd of samenwonend, één ouder dan 21 jaar
Met kinderen € 1.373,85
Zonder kinderen € 1.059,04
Alleenstaand € 272,02
Alleenstaand ouder € 272,02

Bedragen tot 120%

Voor sommige minimaregelingen geldt dat u een inkomen mag hebben tot 120% van de bijstandsnormen.

Bedragen tot 120 % bijstandsnorm
Meest voorkomende situaties Inkomensgrens
Alleenstaande, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.323,00
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.323,00
Gehuwd/samenwonend, beide 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.889,00
Alleenstaande, pensioengerechtigde leeftijd € 1.471,00
Alleenstaande ouder, pensioengerechtigde leeftijd € 1.471,00
Gehuwd/samenwonenden, beide pensioengerechtigde leeftijd € 1.993,00
Alleenstaande, 18,19 of 20 jaar zonder kinderen € 327,00
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen € 653,00
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 jaar en één ouder dan 20, zonder kinderen € 1.271,00
Alleenstaande ouder, 18, 19 of 20 jaar € 327,00
Gehuwd/samenwonend, beide 18, 19 of 20 jaar met kinderen € 1.031,00
Gehuwd/samenwonend, één 18/19/20 en één ouder dan 20 met kinderen € 1.649,00
Alleenstaande in inrichting € 460,00
Alleenstaande ouder in inrichting € 460,00
Gehuwd/samenwonenden in inrichting € 746,00