Betaaldata uitkering

Ontvangt u een bijstandsuitkering? U krijgt de uitkering per maand. De uitbetaling is altijd rond de 30e dag van de maand. De uitkering over februari ontvangt u rond 28 februari. Het vakantiegeld wordt in de tweede week van juni of bij eerdere beëindiging uitbetaald.

Mutatieformulier

Heeft u wisselende inkomsten? Dan moet u waarschijnlijk een mutatieformulier inleveren. Dit formulier heeft u toegestuurd gekregen. Bent u het formulier kwijt? En wilt u iets doorgeven? Vraag dan een nieuwe bij de afdeling MO. In het overzicht ziet u wanneer uw mutatieformulier ingeleverd moet zijn.

Wij betalen uw uitkering altijd rond de 30e dag van de maand. Het vakantiegeld betalen wij in de tweede week van juni.

Inleverdata mutatieformulier
Maand Inleverdatum mutatieformulier
Januari 2023 Woensdag 25 Januari 2023
Februari 2023 Woensdag 22 Februari 2023
Maart 2023 Zaterdag 25 Maart 2023
April 2023 Zondag 23 April 2023
Mei 2023 Woensdag 24 Mei 2023
Juni 2023 Vrijdag 23 Juni 2023
Juli 2023 Maandag 24 Juli 2023
Augustus 2023 Vrijdag 25 Augustus 2023
September 2023 Zondag 24 September 2023
Oktober 2023 Woensdag 25 Oktober 2023
November 2023 Vrijdag 24 November 2023
December 2022 Donderdag 21 December 2023