Zorg en uitkeringen

Startpunt geldzaken
Startpunt Geldzaken Heerenveen is een handige manier om tips te krijgen over geld. U krijgt tips om uw uitgaven te verminderen en tips om uw inkomsten te verhogen. Daarnaast krijgt u inzicht voor als u geld overheeft en hoe u daar zorgvuldige keuzes in maakt. Mooi meegenomen deze tips, niet laten liggen dus! Persoonlijk Geldplan... Lees meer
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kunnen veel verenigingen en buurthuizen niet bestaan. En zonder de vrijwillige hulp van vrienden en buren zouden veel mensen meteen beperking niet thuis kunnen blijven wonen. Wilt u aan de slag als vrijwilliger? Bent u als organisatie op zoek naar vrijwilligers? Of wilt u met uw bedrijf vrijwilligersactiviteiten ondernemen? Loop dan eens binnen... Lees meer
Mantelzorgpas
De overheid heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. De Mantelzorgpas is een waardering van de gemeente Heerenveen. Dit in samenwerking met en uitgevoerd door welzijnsorganisatie Caleidoscoop en pluZ, het servicepakket van de Friese Wouden. Mantelzorgpas De gemeente Heerenveen geeft de waardering voor mantelzorgers jaarlijks vorm door een huisbezoek waarbij de mantelzorger een bloemetje... Lees meer
Wmo-vervoer
Het Wmo-vervoer is voor veel mensen een belangrijke manier om vrienden, familie en kennissen te bezoeken. Ook voor winkelen, medische afspraken en het deelnemen aan activiteiten wordt de taxi regelmatig gebeld. Het Wmo-vervoer biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan het dagelijks leven buiten de deur. Aanvragen Wmo-taxipas Heeft u problemen met reizen of... Lees meer
Huishoudelijke hulp
Kunt u vanwege ziekte, een beperking of ouderdom uw huishoudelijke taken niet (helemaal) zelf meer doen? Wellicht kunt u in aanmerking komen voor hulp in het huishouden. Neem hiervoor contact op met uw meitinker. Huishoudelijke hulp via meitinker De meitinker kijkt samen u of uw probleem kan worden opgelost. Iedere wijk en ieder dorp heeft... Lees meer
Wmo
Mensen worden steeds ouder en blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Het kan zijn dat u daar hulp bij nodig heeft. Mogelijk kunt u deze hulp krijgen vanuit de Wmo. De gemeente voert deze wet uit. De gemeente regelt de lichtere vormen van ondersteuning thuis, via de Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning... Lees meer
Gehandicaptenparkeerkaart
Kunt u door lichamelijke beperkingen niet meer dan honderd meter zelfstandig lopen? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen bij de gemeente. Deze is maximaal vijf jaar geldig. Soorten gehandicaptenparkeerkaart Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaart: bestuurderskaart: u bent zelfstandige bestuurder van een auto of brommobiel. passagierskaart: u bent voor uw vervoer van deur tot deur... Lees meer
Participatiewet
De Participatiewet biedt (tijdelijke) ondersteuning voor mensen die wel willen maar niet kunnen werken. De Participatiewet vervangt drie verschillende regelingen: de Wajong, de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de WWB (Wet Werk en Bijstand). Ondersteuning Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De Participatiewet wil zo veel mogelijk mensen laten meedoen in de... Lees meer