Zorg en uitkeringen

HeerenveenHelpt
De gemeente Heerenveen helpt inwoners bij het zoeken naar passende oplossingen en mogelijkheden, op het gebied van zorg, jeugd en werk, wonen en welzijn. Tot voor kort gebruikten we de website HeerenveenHelpt.nl als vraagbaak voor informatie over wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken. Het is beter en duidelijker om deze informatie op één plaats te... Lees meer
Inkoop Wmo maatwerkvoorziening
Vanaf 1 januari 2019 heeft gemeente Heerenveen nieuwe contracten afgesloten met 61 zorgaanbieders voor de levering van de Wmo maatwerkvoorziening ondersteuning. Zeeuws model De aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van het Zeeuws model. Dit betekent dat iedere zorgaanbieder die aan de gestelde eisen voldoet, in aanmerking kan komen voor een overeenkomst. De nieuwe contacten worden afgesloten... Lees meer
Een meitinker kan u helpen
Hebt u vragen over wonen, welzijn en zorg, dan kunt u bij een meitinker terecht. Iedere wijk en ieder dorp heeft een vaste meitinker. De meitinker zoekt samen met u een oplossing. Kunt u het probleem zelf oplossen? Bijvoorbeeld met familie, buren of vrijwilligers? Dan helpt de meitinker u daarbij. Maar als dat nodig is, kan... Lees meer
Ziektekostenregeling
Er is de laatste jaren veel veranderd in de zorg. Ook daarom is het voor inwoners met een laag inkomen moeilijker om alle zorgkosten en eigen bijdragen te betalen. Een goede verzekering tegen meerkosten van zorg en ondersteuning helpt. Maar soms is hier niet genoeg geld voor. De gemeente biedt u een steuntje in de... Lees meer
Hulp bij laag inkomen
Hebt u een laag inkomen en kunt u niet rondkomen? De gemeente heeft een aantal regelingen om u (financieel) te helpen. Hier zitten wel voorwaarden aan vast. Als u geldzorgen heeft, is een steuntje in de rug welkom. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning, financiële regelingen of voorzieningen. Met de Budgetgids 2022 (PDF 3 MB) wijzen... Lees meer
Uitkering aanvragen
Hebt u niet genoeg inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien? Komt u niet in aanmerking voor een andere uitkering? U hebt recht op bijstand als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Voorwaarden voor bijstand U woont rechtmatig in Nederland en bent 18 jaar of ouder (tussen de 18 en 27 jaar gelden... Lees meer
Startpunt geldzaken
Startpunt Geldzaken Heerenveen is een handige manier om tips te krijgen over geld. U krijgt tips om uw uitgaven te verminderen en tips om uw inkomsten te verhogen. Daarnaast krijgt u inzicht voor als u geld overheeft en hoe u daar zorgvuldige keuzes in maakt. Mooi meegenomen deze tips, niet laten liggen dus! Persoonlijk Geldplan... Lees meer
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kunnen veel verenigingen en buurthuizen niet bestaan. En zonder de vrijwillige hulp van vrienden en buren zouden veel mensen meteen beperking niet thuis kunnen blijven wonen. Wilt u aan de slag als vrijwilliger? Bent u als organisatie op zoek naar vrijwilligers? Of wilt u met uw bedrijf vrijwilligersactiviteiten ondernemen? Loop dan eens binnen... Lees meer