Zorg en uitkeringen

Hulp bij laag inkomen
Hebt u een laag inkomen en kunt u niet rondkomen? De gemeente heeft een aantal regelingen om u (financieel) te helpen. Hier zitten wel voorwaarden aan vast. Soms is een steuntje in de rug heel welkom. De Budgetgids 2020 (PDF 6 MB) maakt u wegwijs in allerlei mogelijkheden en regels voor mensen met een lager... Lees meer
Uitkering aanvragen
Hebt u niet genoeg inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien? Komt u niet in aanmerking voor een andere uitkering? U hebt recht op bijstand als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Voorwaarden voor bijstand U woont rechtmatig in Nederland en bent 18 jaar of ouder (tussen de 18 en 27 jaar gelden... Lees meer
Startpunt geldzaken
Startpunt Geldzaken Heerenveen is een handige manier om tips te krijgen over geld. U krijgt tips om uw uitgaven te verminderen en tips om uw inkomsten te verhogen. Daarnaast krijgt u inzicht voor als u geld overheeft en hoe u daar zorgvuldige keuzes in maakt. Mooi meegenomen deze tips, niet laten liggen dus! Persoonlijk Geldplan... Lees meer
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kunnen veel verenigingen en buurthuizen niet bestaan. En zonder de vrijwillige hulp van vrienden en buren zouden veel mensen meteen beperking niet thuis kunnen blijven wonen. Wilt u aan de slag als vrijwilliger? Bent u als organisatie op zoek naar vrijwilligers? Of wilt u met uw bedrijf vrijwilligersactiviteiten ondernemen? Loop dan eens binnen... Lees meer
Mantelzorgwaardering
Zorgt u voor uw partner? Kunnen uw buren of kennissen eigenlijk niet zonder uw hulp? Bent u vaak bij uw ouders voor intensieve hulp? Dan bent u mantelzorger. Omdat u zoveel voor een ander doet, doet de gemeente graag iets voor u. Mantelzorgers ontvangen kosteloos een cadeaukaart, een bos bloemen, een persoonlijk gesprek met Caleidoscoop... Lees meer
Wmo-vervoer
Het Wmo-vervoer is voor veel mensen een belangrijke manier om vrienden, familie en kennissen te bezoeken. Ook voor winkelen, medische afspraken en het deelnemen aan activiteiten wordt de taxi regelmatig gebeld. Het Wmo-vervoer biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan het dagelijks leven buiten de deur. Aanvragen Wmo-taxipas Heeft u problemen met reizen of... Lees meer
Huishoudelijke hulp
Kunt u vanwege ziekte, een beperking of ouderdom uw huishoudelijke taken niet (helemaal) zelf meer doen? Wellicht kunt u in aanmerking komen voor hulp in het huishouden. Neem hiervoor contact op met uw meitinker. Huishoudelijke hulp via meitinker De meitinker kijkt samen u of uw probleem kan worden opgelost. Iedere wijk en ieder dorp heeft... Lees meer
Wmo
Mensen worden steeds ouder en blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Het kan zijn dat u daar hulp bij nodig heeft. Mogelijk kunt u deze hulp krijgen vanuit de Wmo. De gemeente voert deze wet uit. De gemeente regelt de lichtere vormen van ondersteuning thuis, via de Wmo. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning... Lees meer