ESF Subsidie

Om mensen aan het werk te helpen, maakt de gemeente Heerenveen gebruik van de subsidieregeling Europees Sociaal Fonds 2020-2022 (ESF REACT EU) van de Europese Unie.

Het programma ESF REACT EU is een voortzetting van het ESF 2014-2020 programma. De uitvoering van dit programma vindt plaats in de periode van 1 februari 2020 tot 1 oktober 2022.
De subsidie is bedoeld voor activiteiten die de volgende groepen mensen richting de arbeidsmarkt helpen:

  • jongeren tot 28 jaar
  • mensen van 50 jaar of ouder
  • mensen die een bijstandsuitkering ontvangen
  • mensen met een arbeidsbeperking
  • vluchtelingen met een verblijfstatus.

Gemeente Leeuwarden is centrumgemeente voor arbeidsmarktregio Fryslân en heeft de ESF-subsidie aangevraagd in samenwerking met de overige gemeenten.