Klacht over zorg of uitkering?

Gemeente en partners organiseren zorg, jeugdhulp en ondersteuning zorgvuldig. Toch kunt u ontevreden zijn. Op deze pagina leest u wat u kunt doen met een vraag of een klacht over uw gemeente, hulpverlener of zorgaanbieder.

Niet tevreden?

Als u niet tevreden bent of u voelt zich verkeerd behandeld, laat dit vooral weten. Samen zoeken we dan naar een oplossing en kijken we hoe eventueel zaken kunnen verbeteren voor de toekomst. De gemeente werkt samen met een aantal organisaties zoals Caleidoscoop en de GGD. Onderling is afgesproken dat we klachten en meldingen op dezelfde manier behandelen.

Klacht over Participatiewet, Wmo, jeugd en schuldhulp?

De gemeente Heerenveen is verantwoordelijk voor taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Deze taken zijn vastgelegd in vier wetten: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Heeft uw klacht te maken met deze vier wetten dan valt uw klacht onder de gezamenlijke klachtenregeling.

Contactgegevens gezamenlijke klachtenregeling

Klachtencommissie Sociaal Werk De Kaai
p/a Trekschuit 20
8447 CJ te Heerenveen.
E-mail: klachtencommissie@sociaalwerkdekaai.nl of lees de klachtenregeling op de website van Sociaal Werk De Kaai.

Advies, vraag of klacht over zorg voor jeugd?

Advies, een vraag of een klacht over zorg voor jeugd? Dan is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon, bereikbaar via het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ieder kind, iedere jongere en iedere ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp kan hier hulp krijgen. De vertrouwenspersoon weet alles over rechten en plichten in de jeugdzorg en denkt met u mee. Meer informatie op de website AKJ.

Klacht of melding over zorginstelling?

Een klacht of een melding over de zorginstelling waar u hulp en Ondersteuning van krijgt, kunt u rechtstreeks bij de instelling indienen.
Alle zorginstellingen waar de gemeente mee samenwerkt, hebben een klachtenregeling.

Geplaatst op 10 juli 2017, 14:06 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:23

Nieuws