Uitkering aanvragen

Overzicht

Hebt u niet genoeg inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien? Komt u niet in aanmerking voor een andere uitkering? U hebt recht op bijstand als u voldoet aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

  • U woont rechtmatig in Nederland en bent 18 jaar of ouder
  • U woont in de gemeente Heerenveen
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring
  • U hebt onvoldoende inkomen en vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Bent u getrouwd, woont u samen of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand anders? Dan telt het inkomen en vermogen van deze persoon mee

Hoeveel eigen vermogen mag u hebben?

De gemeente bekijkt of u vermogen bezit. Hebt u meer vermogen dan een bepaald bedrag dan hebt u geen recht op bijstand totdat u dit geld opmaakt. Het bedrag dat u maximaal mag bezitten is afhankelijk van uw leefsituatie (bedragen 2017):
Gezamenlijke huishouding: € 12.040,-
Alleenstaande ouder: € 12.040,-
Alleenstaande: € 6.020,-

Eigen huis?

Een eigen huis is onderdeel van uw vermogen. De gemeente beoordeelt hoeveel vermogen in uw huis zit. Daarbij kijken we naar de waarde van uw huis en een eventuele hypotheekschuld die u nog heeft. Van uw woning wordt een deel vrijgelaten. Voor 2017 is dat € 50.100,00.

Arbeidsverplichting

Als u een uitkering aanvraagt, geldt voor u ook de arbeidsverplichting. Dit houdt o.a. in dat u uw best doet om betaald werk te vinden waarmee u een eigen inkomen verdient. Zodra u de aanvraag voor een uitkering verstuurt, gaan voor u de arbeidsverplichtingen ook gelden.

IOAW-uitkering

Bent u op of na uw 50ste verjaardag werkeloos geworden, dan komt u mogelijk in aanmerking voor IOAW. De IOAW vult uw inkomen en dat van uw partner aan tot het bijstandsniveau. U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Voor de IOAW telt het inkomen van uw partner mee. Vermogen of spaargeld telt niet mee voor de IOAW. Daarnaast moet u aan tenminste één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent geboren voor 1 januari 1965, u heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, en u bent na uw 50e jaar werkloos geworden. U kreeg langer dan drie maanden een WW-uitkering.
  • U bent geboren voor 1 januari 1965, u heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, en u hebt na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

Arbeidsverplichting

Ook de IOAW kent een arbeidsverplichting. Dit houdt o.a. in dat u uw best doet om betaald werk te vinden waarmee u een eigen inkomen verdient. Zodra u de aanvraag voor een uitkering verstuurt, gaan voor u de arbeidsverplichtingen ook gelden.

Aanvragen

U meldt zich voor een uitkering via de website van het UWV. Het UWV stuurt uw melding door naar de gemeente. Nadat u het formulier digitaal hebt verstuurd, verschijnt er een telefoonnummer op uw beeldscherm. Deze moet u uiterlijk de eerst volgende werkdag tussen 9.00 – 12.00 uur bellen. Daarmee dient u daadwerkelijk de aanvraag in. Wij controleren of u aan de voorwaarden voldoet en beslissen of u een uitkering krijgt. Vanaf het moment dat wij in het bezit zijn van alle relevante informatie om de aanvraag te beoordelen, geldt een wettelijke periode van maximaal acht weken voor de gemeente om een besluit te nemen op uw aanvraag. Wanneer blijkt dat u recht heeft op een uitkering, maar het ons niet lukt om dit besluit binnen uiterlijk vier weken na aanvraag aan u kenbaar te maken, dan verstrekken wij een voorschot op uw uitkering.