Actueel

Omgevingswet

In 2023 gaat in Nederland de Omgevingswet in. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De invoering van de wet is een behoorlijke omslag, ook voor inwoners, ondernemers en organisaties. Wat is de Omgevingswet? Veel wetgeving en ruimtelijke... Lees meer

Bewonersbrieven

Met nieuwsbrieven informeren wij inwoners over gebeurtenissen in hun wijk of dorp. De bewonersbrieven worden altijd in de betreffende omgeving verspreid, maar u kunt ze ook nalezen op deze pagina. Kruidenrijke groenstrook de Kimen (PDF 279 kB) Uitnodiging_inloopbijeenkomst_Jongbloed (PDF 643 kB) Update Wjitteringswei bomen kappen (PDF 372 kB) Bediening Smellebrêge (PDF 202 kB) Herinrichting Breedpad... Lees meer

Veel gestelde vragen gaswinning

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de gaswinning in de gemeente Heerenveen, plus de antwoorden op die vragen. Hebt u een vraag die nog niet beantwoord is? E-mail uw vraag naar gaswinning@heerenveen.nl en wij geven u een reactie. Vraag en antwoord... Lees meer

Gaswinning Nij Beets

De Opsterlandse gemeenteraad weigerde in 2016 het verzoek tot het doen van een proefboring vanuit haar gemeente. Hierom vroeg Vermilion, omdat het bedrijf een gasveld vermoedt onder Grou, Akkrum en Nij Beets.... Lees meer

Gaswinning Nieuwehorne

Ten zuidwesten van Nieuwehorne liggen twee gasvelden; NWH-01 en NWH-2. Vermilion gaat deze in productie nemen. Hiervoor zijn eerst werkzaamheden nodig, deze starten in augustus. Start werkzaamheden De locatie van Vermilion aan de Vogelweide bij Nieuwehorne wordt klaargemaakt voor aardgasproductie. En er wordt een pijpleiding aangelegd die de locatie verbindt met de bestaande pijpleiding naar... Lees meer

Gaswinning Rottum

Vermilion vermoedt de aanwezigheid van een winbare hoeveelheid gas onder de gemeenten De Fryske Marren, Weststellingwerf en Heerenveen. Zij heeft bij het Ministerie van EZK een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend en gevraagd om instemming met het ingediende winningsplan. Er is echter nog geen proefboring uitgevoerd. Omdat de boorlocatie op het grondgebied van de gemeente... Lees meer

Weststellingwerf compressiestation

In de gemeente Weststellingwerf, aan de Ottersweg net ten zuiden van de Tjonger bij Mildam, wil Vermilion in de zomer van 2017 een compressorstation plaatsen. Dit moet het verbeterde knooppunt worden van pijpleidingen, waarlangs gas wordt getransporteerd vanuit verschillende productielocaties naar het gasbehandelingsstation in Garijp. Daarnaast wordt op deze plek de aansluiting voorbereid van een... Lees meer

Gaswinning Langezwaag

In 2015 is Vermilion vanuit ’t Lange Ein in Langezwaag in de gemeente Opsterland begonnen met het winnen van gas. Een groot deel van het gasveld ligt onder Heerenveens grondgebied. In de loop van de tijd bleek de hoeveelheid gas groter dan aanvankelijk werd aangenomen. Daarom heeft Vermilion na een eerste put (LZG-01), een tweede... Lees meer