Actueel

G1000: het ontstaan van Programma Centrum Heerenveen
In het raadsakkoord 2018-2022 sprak de gemeenteraad af om te experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie. Inwoners, ondernemers, ambtenaren en politici hebben in de eerste helft van 2019 onder de naam G1000Heerenveen, voorstellen uitgewerkt voor het centrum van Heerenveen.Er zijn eind mei 2019 47 voorstellen oftewel bouwstenen aangenomen, die samen het burgerbesluit (PDF 198... Lees meer
Vacatures
Werken bij de gemeente Heerenveen, is werken bij een organisatie die midden in de samenleving staat. Bij ons ga je aan slag met interessante, uitdagende en betekenisvolle projecten. Samen met collega’s. Voor én met inwoners. Omdat Heerenveen volop in beweging is, zoeken wij collega’s die werken vanuit de drijfveer om onze gemeente, onze collega’s én... Lees meer
Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is het beleidsdocument van de gemeenteraad waarin al het beleid voor de leefomgeving samenkomt. In deze visie staan de keuzes voor de toekomst van Heerenveen. Omgevingsvisie 1.0 Wat is een Omgevingsvisie? De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie van de gemeenteraad op de leefomgeving. Het is gericht op de ontwikkeling van onze gemeente tot 2040.... Lees meer
Omgevingswet
In 2023 gaat in Nederland de Omgevingswet in. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De invoering van de wet is een behoorlijke omslag, ook voor inwoners, ondernemers en organisaties. Wat is de Omgevingswet? Veel wetgeving en ruimtelijke... Lees meer
Bewonersbrieven
Met nieuwsbrieven informeren wij inwoners over gebeurtenissen in hun wijk of dorp. De bewonersbrieven worden altijd in de betreffende omgeving verspreid, maar u kunt ze ook nalezen op deze pagina. Ligplaatsen De Seine De Opstekker Nes (PDF 306 kB) Nieuwsbrief Breedpad (PDF 723 kB) Groenstrook Tjotter – Botter (PDF 996 kB) Update Wjitteringswei maart 2022... Lees meer
Veel gestelde vragen gaswinning
Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de gaswinning in de gemeente Heerenveen, plus de antwoorden op die vragen. Hebt u een vraag die nog niet beantwoord is? E-mail uw vraag naar gaswinning @heerenveen.nl en wij geven u een reactie. Vraag en antwoord... Lees meer
Gaswinning Nij Beets
De Opsterlandse gemeenteraad weigerde in 2016 het verzoek tot het doen van een proefboring vanuit haar gemeente. Hierom vroeg Vermilion, omdat het bedrijf een gasveld vermoedt onder Grou, Akkrum en Nij Beets.... Lees meer
Gaswinning Nieuwehorne
Ten zuidwesten van Nieuwehorne liggen twee gasvelden; NWH-01 en NWH-2. Vermilion wil deze in productie nemen. De put NWH-01 is geboord in 2009. Er is gas aangetroffen, maar de hoeveelheid is te klein om economisch verantwoord te kunnen winnen. Omdat Vermilion het vermoeden had dat er een tweede plek was waar gas voorkomt, is er... Lees meer