Actueel

Veel gestelde vragen gaswinning

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de gaswinning in de gemeente Heerenveen, plus de antwoorden op die vragen. Hebt u een vraag die nog niet beantwoord is? E-mail uw vraag naar gaswinning@heerenveen.nl en wij geven u een reactie. Vraag en antwoord... Lees meer

Gaswinning Nij Beets

De Opsterlandse gemeenteraad weigerde in 2016 het verzoek tot het doen van een proefboring vanuit haar gemeente. Hierom vroeg Vermilion, omdat het bedrijf een gasveld vermoedt onder Grou, Akkrum en Nij Beets.... Lees meer

Gaswinning Nieuwehorne

Ten zuidwesten van Nieuwehorne liggen twee gasvelden; NWH-01 en NWH-2. Vermilion gaat deze in productie nemen. Hiervoor zijn eerst werkzaamheden nodig, deze starten in augustus. Start werkzaamheden De locatie van Vermilion aan de Vogelweide bij Nieuwehorne wordt klaargemaakt voor aardgasproductie. En er wordt een pijpleiding aangelegd die de locatie verbindt met de bestaande pijpleiding naar... Lees meer

Gaswinning Rottum

Vermilion vermoedt de aanwezigheid van een winbare hoeveelheid gas onder de gemeenten De Fryske Marren, Weststellingwerf en Heerenveen. Zij heeft bij het Ministerie van EZK een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend en gevraagd om instemming met het ingediende winningsplan. Er is echter nog geen proefboring uitgevoerd. Omdat de boorlocatie op het grondgebied van de gemeente... Lees meer

Weststellingwerf compressiestation

In de gemeente Weststellingwerf, aan de Ottersweg net ten zuiden van de Tjonger bij Mildam, wil Vermilion in de zomer van 2017 een compressorstation plaatsen. Dit moet het verbeterde knooppunt worden van pijpleidingen, waarlangs gas wordt getransporteerd vanuit verschillende productielocaties naar het gasbehandelingsstation in Garijp. Daarnaast wordt op deze plek de aansluiting voorbereid van een... Lees meer

Gaswinning Langezwaag

In 2015 is Vermilion vanuit ’t Lange Ein in Langezwaag in de gemeente Opsterland begonnen met het winnen van gas. Een groot deel van het gasveld ligt onder Heerenveens grondgebied. In de loop van de tijd bleek de hoeveelheid gas groter dan aanvankelijk werd aangenomen. Daarom heeft Vermilion na een eerste put (LZG-01), een tweede... Lees meer

Gaswinning onder Heerenveen

Aardgas speelt momenteel een belangrijke rol in de Nederlandse energievoorziening. Het voorziet in ruwweg 40% van de primaire energiebehoefte. Vrijwel alle Nederlandse huishoudens, bedrijven, voorzieningen en winkels maken gebruik van aardgas. In en nabij de gemeente Heerenveen liggen meerdere kleine aardgasvelden. Dit zijn zogenoemde kleine velden. Op deze pagina informeren we u over de plannen... Lees meer

Ter inzage

Bekijk ruimtelijke plannen en andere documenten. U kunt ze ook bekijken in het gemeentehuis. Op ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Let op! Voor het inzien van de stukken maakt u eerst een afspraak door te bellen naar 14 0513. Actuele stukken die... Lees meer