Actueel

Vacatures

Werken bij de gemeente Heerenveen, is werken bij een organisatie die midden in de samenleving staat. Bij ons ga je aan slag met interessante, uitdagende en betekenisvolle projecten. Samen met collega’s. Voor én met inwoners. Omdat Heerenveen volop in beweging is, zoeken wij collega’s die werken vanuit de drijfveer om onze gemeente, onze collega’s én... Lees meer

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is het beleidsdocument van de gemeenteraad waarin al het beleid voor de leefomgeving samenkomt. In deze visie staan de keuzes voor de toekomst van Heerenveen. Omgevingsvisie 1.0 Wat is een Omgevingsvisie? De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie van de gemeenteraad op de leefomgeving. Het is gericht op de ontwikkeling van onze gemeente tot 2040.... Lees meer

Omgevingswet

In 2023 gaat in Nederland de Omgevingswet in. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De invoering van de wet is een behoorlijke omslag, ook voor inwoners, ondernemers en organisaties. Wat is de Omgevingswet? Veel wetgeving en ruimtelijke... Lees meer

Bewonersbrieven

Met nieuwsbrieven informeren wij inwoners over gebeurtenissen in hun wijk of dorp. De bewonersbrieven worden altijd in de betreffende omgeving verspreid, maar u kunt ze ook nalezen op deze pagina. Kappen eik Parallelweg (PDF 373 kB) Update Liander Wjitteringswei (PDF 705 kB) Sinnebuorren Akkrum (PDF 678 kB) Inloopavond herinrichtingsplan Ulbe Twijnstrawei en de Mounedyk (PDF... Lees meer

Veel gestelde vragen gaswinning

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de gaswinning in de gemeente Heerenveen, plus de antwoorden op die vragen. Hebt u een vraag die nog niet beantwoord is? E-mail uw vraag naar gaswinning @heerenveen.nl en wij geven u een reactie. Vraag en antwoord... Lees meer

Gaswinning Nij Beets

De Opsterlandse gemeenteraad weigerde in 2016 het verzoek tot het doen van een proefboring vanuit haar gemeente. Hierom vroeg Vermilion, omdat het bedrijf een gasveld vermoedt onder Grou, Akkrum en Nij Beets.... Lees meer

Gaswinning Nieuwehorne

Ten zuidwesten van Nieuwehorne liggen twee gasvelden; NWH-01 en NWH-2. Vermilion gaat deze in productie nemen. Hiervoor zijn eerst werkzaamheden nodig, deze starten in augustus. Start werkzaamheden De locatie van Vermilion aan de Vogelweide bij Nieuwehorne wordt klaargemaakt voor aardgasproductie. En er wordt een pijpleiding aangelegd die de locatie verbindt met de bestaande pijpleiding naar... Lees meer

Gaswinning Rottum

Vermilion vermoedt de aanwezigheid van een winbare hoeveelheid gas onder de gemeenten De Fryske Marren, Weststellingwerf en Heerenveen. Zij heeft bij het Ministerie van EZK een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend en gevraagd om instemming met het ingediende winningsplan. Er is echter nog geen proefboring uitgevoerd. Omdat de boorlocatie op het grondgebied van de gemeente... Lees meer