Schoollocaties

De gemeente Heerenveen is als lokale overheid verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Een school is een belangrijke plek voor ontwikkeling, signalering en ontmoeting. Zulke belangrijke functies verdienen kwalitatief goede voorzieningen en faciliteiten.

Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP)

Onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. In het Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP) (PDF 12 MB) staan voor de komende 16 jaar afspraken over de huisvestingsscenario’s, de planning en spreiding en de investeringen. Een groot deel van de schoolgebouwen is 40 jaar of ouder en daarmee toe aan vernieuwing of vervanging. Naast de onderwijsvoorziening hebben scholen een bredere functie. Vaak heeft ook kinderopvang er een plek en maken wijk- en dorpsbewoners gebruik van de locatie voor activiteiten. Met de afspraken die in het DIHP zijn vastgelegd creëren we toekomstbestendige en duurzame gebouwen die bijdragen aan een goede leer-, leef- en werkomgeving.

Programma 2023-2026

De komende jaren gaan we aan de slag met verbouw, nieuwbouw, uitbreiding, renovatie of aanpassen van verschillende scholen. Hieronder is meer informatie te vinden over de schoollocaties die in de periode 2023-2026 aan de beurt zijn.