Schoollocaties

De gemeente Heerenveen is als lokale overheid verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. 

Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP)

Onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. In het Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP) (PDF 12 MB) staan voor de komende 16 jaar afspraken over de huisvestingsscenario’s, planning, spreiding en de investeringen. Met de afspraken uit het DIHP creëren we toekomstbestendige en duurzame gebouwen die bijdragen aan een goede leer-, leef- en werkomgeving.

Programma 2023-2026

De komende jaren gaan we aan de slag met verbouw, nieuwbouw, uitbreiding, renovatie of aanpassingen. Hieronder is meer informatie te vinden over de schoollocaties die in de periode 2023-2026 aan de beurt zijn.