Toekomstbestendige schoolgebouwen

Kinderen brengen veel tijd door op school. Het is, naast thuis, dan ook een belangrijke plek in hun leven. Een plek die een grote rol speelt bij het gezond en veilig opgroeien en de (talent)ontwikkeling van kinderen. Onze toekomstige generatie wordt hier opgeleid.

Een belangrijke plek voor onze toekomstige generatie

Een eigentijds, duurzaam en aantrekkelijk schoolgebouw draagt bij aan een fijne schooltijd en inspirerende leeromgeving. Niet alleen om les te krijgen, maar ook om te geven. En vaak biedt een school méér dan alleen onderwijs in de wijk. Het schoolplein is bijvoorbeeld een speel- en ontmoetingsplek voor buurtkinderen, het schoolgebouw is een plek waar de kinderopvang zich kan vestigen en de gymzaal een sportplek voor de lokale sportclub. Het moet een plek zijn waar íedereen zich thuis voelt. Daarom investeren we de komende jaren veel geld in de nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van de schoolgebouwen in de gemeente Heerenveen.

Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP)

Wat we de komende jaren precies gaan doen is vastgelegd in het Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP). Om deze plannen te realiseren werken we samen met de schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en andere belanghebbenden. Waar mogelijk zetten we in op het vormen van kindcentra: een plek waar kinderen zich ‘ononderbroken’ kunnen ontwikkelen en pedagogische basisvoorzieningen versterkt worden. Investeren in de onderwijsgebouwen betekent dus investeren in de toekomst van onze kinderen en de leefbaarheid in de wijk. Daar doen we het voor!

Geplaatst op 30 november 2022, 08:22 | Gewijzigd op 6 juni 2024, 15:26

Nieuws