Actueel

Veenweidegebied

Het Friese veenweidegebied stelt ons voor een lastige opgave. Als er niks verandert aan het waterbeheer dan blijft de bodem in rap tempo dalen, worden natuurwaarden en funderingen aangetast en komt er veel CO2 in de lucht. Om ook in de toekomst goed te kunnen werken en wonen in het gebied moeten deze problemen worden... Lees meer

De Singels

De ontwikkeling van Skoatterwâld gaat snel en dus is het tijd voor een nieuwe uitbreiding. Er zijn plannen gemaakt voor een uitbreiding aan de noordoostzijde van de wijk. In dit gebied kunnen ongeveer 240 woningen worden gebouwd in verschillende segmenten. Het stedenbouwkundig plan voor de woongebieden Middenzone en Singels ligt is vastgesteld. In het stedenbouwkundig... Lees meer

Centrumvisie Akkrum: filmpjes eerste bijeenkomst

Tijdens die informatieavond over de Centrumvisie Akkrum van 17 februari werden 6 verschillende filmpjes getoond. We hebben ze hier voor u op een rij gezet. Aize Wijnstra vertelt Marije Hansma vertelt Douwe Terpstra vertelt Christiaan Visser vertelt Bert Broekhuis vertelt Hanneke Schmeink vertelt... Lees meer

Actueel in Heerenveen

In de krant GrootHeerenveen publiceren wij elke maand het katern Actueel in Heerenveen. In dit katern vindt u nieuws, achtergronden en interviews over actuele gemeentelijke projecten en onderwerpen. Actueel in Heerenveen: januari De nieuwste uitgave van Actueel in Heerenveen verschijnt op 19 januari in de krant GrootHeerenveen. Er is ook een digitale versie van het... Lees meer

Centrumvisie Akkrum

Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, Ondernemersvereniging VOAN en de Akkrumer Watersportvereniging Eendracht hebben samen met de gemeente, bewoners en ondernemers een visie gemaakt voor het centrum. Een toekomstbestendig, vitaal en herkenbaar centrum waar ruimte is om te ondernemen en waar inwoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten in een aantrekkelijke, gastvrije én bruisende omgeving. Centrumvisie De Centrumvisie voor... Lees meer

Funderingsloket Fryslân

De fundering is de constructie die een pand draagt. Als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. Bij het Funderingsloket Fryslân kunt u melding maken van mogelijke funderingsschade aan panden in het Friese veenweidegebied. Ook kunt u er terecht voor informatie over onderzoek en aanpak van mogelijke... Lees meer

Centrumvisie Jubbega

In 2019 hebben Plaatselijk Belang Jubbega – Hoornsterzwaag, de ondernemersvereniging HNI én gemeente besloten om samen te werken aan een opwaardering van het centrum van Jubbega. Voor inwoners, ondernemers en de gemeente is het van belang om centrum van Jubbega vitaal en leefbaar te houden. Met elkaar werken we toe naar een gedragen plan om het... Lees meer