Actueel

Inschrijven Oekraïense vluchteling

Oekraïense vluchtelingen moeten zich inschrijven bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Dan krijgen zij een Burgerservicenummer (BSN). Met een BSN kunnen vluchtelingen onder andere wekelijks een bedrag voor het kopen van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven aanvragen. Ook komen zij in aanmerking voor een ziektekostenregeling. Dat kan alleen als zij zich geregistreerd hebben.... Lees meer

Veelgestelde vragen: opvang Oekraïense vluchtelingen

De gemeente krijgt allerlei vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Lees de antwoorden op de vragen die we het vaakst krijgen. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Mail naar oekraine@heerenveen.nl of bel 14 0513.  Opvang vluchtelingen door de gemeente Hulp en opvang door inwoners Rechten en plichten vluchtelingen Oekraïne Onderwijs en... Lees meer

Hulp bieden aan Oekraïners

We vinden het hartverwarmend dat veel inwoners zich (willen) inzetten voor mensen in een kwetsbare positie. U kunt op veel manieren bijdragen. Bijvoorbeeld met opvang, voedsel, kleding, vertalingen/tolken en spullen.  Hoe kunt u nu al helpen? RefugeeHelp: online startpunt Veel vluchtelingen spreken geen Engels. Het is lastig voor Oekraïense vluchtelingen om informatie te vinden over... Lees meer

Noodlokalen De Buitenkans

Op deze pagina vindt u informatie over de ontwikkelingen omtrent de plaatsing van tijdelijke noodlokalen bij school De Buitenkans. Plaatsing noodlokalen Het leerlingenaantal van basisschool De Buitenkans blijft groeien. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige huisvesting. De gemeente besluit later dit jaar over permanente uitbreiding van De Buitenkans voor de langere termijn. Voor de korte... Lees meer

Bekendmaking van voornemens tot verkoop en erfpacht van gemeentelijke gronden

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in de zaak Didam. Op deze pagina vindt u informatie over de gronden waarvoor de gemeente voornemens is overeenkomsten te sluiten of een selectieprocedure op te starten.  Het college van burgemeester en wethouder van Heerenveen maakt hierbij bekend dat de gemeente Heerenveen voornemens is... Lees meer

Oekraïners

Sinds 24 februari 2022 is in Oekraïne een oorlog uitgebroken en dit heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. De gemeente Heerenveen vindt het vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze pagina kunt u onder meer informatie vinden over het geven van hulp en de opvang... Lees meer

Opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Over heel Nederland is de opgave om in de eerste helft van dit jaar 1.500 jongeren op te vangen. Heerenveen wil deze groep niet in de kou laten staan en een groep van in ieder geval twaalf alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-ers) opvangen. Zij kunnen terecht in de woongroep van Re-Care aan de Hiddingastraat. Het gaat... Lees meer

Rozenveld

Het Rozenveld is een belangrijke plek om te spelen, bewegen en ontmoeten in de wijk Heerenveen Noord. De speeltoestellen waren na 25 jaar toe aan vervanging. Dit moment is aangegrepen om samen met bewoners en andere gebruikers van het Rozenveld een helemaal nieuw ontwerp te maken voor dit grote speelveld. En dat is gelukt! Nieuw... Lees meer