De Heide onder de loep

De zomers van 2020 en 2021 waren beide bijzondere zomers, vanwege de coronamaatregelen en met name de zomer van 2020 vanwege het mooie weer.

Het was dan ook heel druk bij recreatiegebied De Heide. De gemeente had daarom zaken geregeld, zoals extra afvalbakken en schoonmaak van het sanitair en verkeersregelaars. Dit onder het motto “Samen gastvrij de zomer door”.

Zomer 2022

Voor de zomer van 2022 wordt deze ingestoken lijn voortgezet. Dit betekent concreet dat bij mooi weer (22 graden plus) het sanitair geopend is en wordt schoongemaakt. Daarnaast zorgt wijkbeheer voor onderhoud en afval inzameling. Bij extreme drukte kunnen verkeersregelaars worden ingezet. Ondernemers kunnen een standplaats boeken. Er is ruimte voor 2 foodtrucks per dag. Reserveren kan op de webpagina standplaatsen Heerenveen. In de zomervakantie organiseert Casa (jongerenwerk) een aantal activiteiten en bij mooi weer verkopen de jongeren ijsjes vanuit de voormalige kiosk.

Gastvrij onthaal: welkomstborden, informatieborden en TOP (Toeristisch Overstap Punt)

Afgelopen periode heeft  de gemeente nieuwe borden geplaatst. Deze borden zijn gericht op zowel de gastvrijheid als op de spelregels. Op de TOP-zuil vindt u informatie over het recreatiegebied, omgeving en wandel- en fietsroutes. Leuk weetje: de bankjes bij de TOP zijn gemaakt van oude bomen uit het recreatiegebied. Daarnaast zijn er paaltjes geplaatst om het hondenlosloopgebied beter aan te duiden. Hier worden de laatste puntjes nog op de i gezet.

Plannen voor de toekomst

Verder wordt er gewerkt aan een langetermijnplan voor het recreatiegebied en de Engelenvaart. Hiervoor gebruiken we de input van gebruikers en omwonenden, die over de afgelopen jaren is verzameld. Daarnaast is in de Visie Waterrecreatie een verbeterslag voor waterrecreanten opgenomen. En binnen de Regiodeal is ook geld beschikbaar.

Samen willen we De Heide en Engelenvaart nog mooier en prettiger maken. In het najaar kunt u daarover meedenken. Dit kan door een keuze te maken voor één van de drie verschillende beleefconcepten die zijn onderzocht en uitgedacht door studenten van NHL Stenden (Designthinking). Hierover zal volop over gecommuniceerd worden, zodat ook u dit niet hoeft te missen en uw voorkeur kunt aangeven.

Vissen

De organisatie “Vissen in Friesland” ziet samen met politie en controleurs toe op het naleven van de regels voor vissen. Overlast door vissers kan gemeld worden bij deze organisatie (de heer J.P. Jongsma is bereikbaar via (06) 294 025 01).

Toezicht

Overdag nemen de handhavers/BOA’s en politie in hun ronde het recreatiegebied mee en reageren zij op meldingen die binnenkomen. Voor de avond en nacht is er toezicht vanuit de politie. Wanneer er overlast is gemeld, doet de politie een terugkoppeling naar de melder. Ook vinden er een aantal integrale controles plaats gericht op de regels die gelden in het gebied. Er zijn betonblokken geplaatst om overlast door hardrijders te voorkomen.