De Heide onder de loep

De Heide is een recreatie- en natuurgebied aan de rand van Heerenveen. Het gebied heeft onder andere een moerasgebied, bos, zwemplas en strandje en wordt door veel verschillende doelgroepen gebruikt. Wandelaars, zwemmers, fietsers, mensen die de hond uitlaten, SUP’ers, je komt ze allemaal tegen. Gemeente Heerenveen wil het gebied verbeteren en werkt hiervoor aan een plan. Om eenheid in het gebied aan te brengen zijn er drie ontwikkelstijlen uitgewerkt. Omwonenden en gebruikers hebben een voorkeur kunnen uitspreken voor hun favoriete stijl.

Welke stijl voor De Heide?

Omwonenden en gebruikers van De Heide zien het meest in de toevoeging van natuurlijke elementen aan het recreatiegebied (53% koos voor variant Lazy Nature; andere varianten kregen resp. 24 en 23% van de bijna 1000 stemmen). Daarom is besloten verder te gaan met deze ontwikkelrichting. Daarom heeft het college voorgesteld aan de gemeenteraad om het budget daarvoor beschikbaar te stellen.

De uitwerking van de input die in verschillende doelgroepen en gebruikersgroepen hebben gegeven ziet u in onderstaande moodboard.

 

Naast de maatregelen die uitgewerkt zijn vanuit het budget van de Regio Deal Zuidoost Friesland wordt aan de raad gevraagd om financiële middelen vrij te maken voor groot onderhoud voor het parkeren, de wandelpaden en het groen. Daar zal de raad op 25 mei 2023 over besluiten.

Uitwerking ontwikkelstijl Lazy Nature

Hieronder leest u de beoogde maatregelen van het projectbudget Regiodeal de Heide (klik op het onderwerp om te openen). Het uitgangspunt is en blijft dat het recreatiegebied De Heide voor de brede groep bezoekers een fijne plek is om te bezoeken.

Horeca onderzoek

Van veel gebruikers van het gebied krijgen we terug dat zij een horeca gelegenheid missen. Voor de ontwikkeling van een nieuw horecaconcept zijn vele wegen die naar Rome leiden. Om daar inzicht in te krijgen onderzoeken we welke kansrijke ontwikkelingen mogelijk zijn en hoe we daarmee zowel het gebied, omwonenden en een toekomstige ondernemer kunnen faciliteren en wat de gemeente daarin kan of moet betekenen of regelen. De resultaten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn voor het uitwerken van een beperkte horecagelegenheid die past bij het DNA van het gebied.

Communicatie o.a. bebording

In het gebied moeten de infoborden aangepast worden aan de nieuwe situatie. Daarnaast is de wens om extra borden te plaatsen om begrip voor gedeeld gebruik van het gebied door zowel fietser als wandelaars als loslopende honden tegelijkertijd. De nieuwe situatie van het losloopgebied moet ook goed gecommuniceerd worden middels een heropening van het gebied.

Upgrade sanitair

Het huidige sanitair gebouw krijgt een opfrisbeurt. Daarnaast wordt er een extra toilet gecreëerd door een opslagruimte om te bouwen tot wc.

Kampvuurplek

Op dit moment is open vuur in het gebied verboden. Hier houden gebruikers zich niet aan en is heel moeilijk op te handhaven. Het advies is om een vuurplek te plaatsen bij de zonneweide, zodat dit gereguleerd kan gebeuren en het niet in de kwetsbare natuur gebeurt.

Steiger voor suppen, kano’s en schaatsen

Bij het zandstrand is de wens om een steiger te plaatsen waar suppers en kanoërs op kunnen stappen en waar in de winter de schaatsen ondergebonden kunnen worden.

Verhard pad het water in

Op dit moment is voor een groep mindervaliden het niet mogelijk om te zwemmen omdat zij via het zand het water niet in kunnen. Met betonplaten vanuit de woningbouw kan op circulaire wijze een pad gecreëerd worden het water in. Deze maatregelen voor mindervaliden zijn ook in lijn met de inclusieve speeltuin in de Greiden.

Aanpassing hoofdpad

Het ‘hoofdpad’ van de parkeerplaats tot aan de kiosk willen we vernieuwen met halfverharding. Op deze manier is de zonneweide en ook het sanitairgebouw beter bereikbaar voor mindervaliden.

Invalidenparkeerplaatsen

Op het grote parkeerterrein worden twee parkeerplaatsen verhard om geschikt te maken voor invalide parkeren. De parkeerplaats aan de zuidzijde van het gebied is in de basis voldoende.

Aanmeerpalen

Langs de Engelenvaart zullen binnenkort aanmeerpalen geplaatst worden, zodat waterrecreanten gefaciliteerd worden om hier aan te leggen.

Fietsenstalling

Er worden extra fietsenrekken toegevoegd bij de huidige fietsenrekken. Daarnaast worden bij de TOP locatie en de parkeerplaats aan de zuidzijde van het gebied nieuwe fietsparkeerplekken gerealiseerd.

Biodiversiteit – bomen, bloemenveld, insectenhotel

Er worden extra bomen in het gebied geplant. Bij de entree van het gebied – bij de TOP locatie – komt een bloemenveld en insectenhotels ter bevordering van de biodiversiteit.

Afvalbakken

Bij de nieuwe bankjes aan de Engelenvaart komen ook nieuwe afvalbakken. Daarnaast draait er deze zomer een pilot met een bigbelly, een zelfpersende afvalbak. Als dit goed bevalt dan wordt er nog een bigbelly geplaatst in het gebied. Kostentechnisch is het niet mogelijk om alle afvalbakken te vervangen door een bigbelly.

Hondenspeeltoestellen

Er wordt een hondenspeelveld ingericht. Dit wordt gemaakt van circuliare materialen die momenteel nog op de gemeentewerf wachten op een nieuwe bestemming. Het speelveld wordt met een natuurlijke afscheiding,zoals takkenrillen, afgescheiden van het fietspad. Ook dit  is een mooie toevoeging aan de biodiversiteit.

Hondenstrandjes

Er worden op vier plekken hondenstranden gefaciliteerd, zodat honden het gehele jaar door een strand hebben om te spelen en het water in te gaan. Parallel aan dit raadsvoorstel wordt het aanwijzingsbesluit voor het losloopgebied aangepast waarbij het huidige zandstrand uit het losloopgebied gaat.

Bankjes, picknickbanken en hangmatten

Er komen extra bankjes/picknickbanken in het gebied o.a. langs de Engelenvaart en bij de zonneweide. En een aantal huidige banken worden ook vervangen. De banken worden voorzien van een betonplaat, zodat de problemen met gaten en waterplassen onder de (picknick)banken verholpen wordt. Bij de zonneweide worden ook een aantal hangmatten geplaatst.

Beleefpad

In het moerasgebied wordt een beleefpad voor de kleinere gasten van het recreatiegebied gecreëerd. Dit wordt gedaan met natuurlijke materialen, zoals boomstammen.

Speeltoestellen o.a. waterspeelplaats

Er komen nieuwe houten speeltoestellen bij de zonneweide. Op het strand wordt een waterspeelplaats toegevoegd. Daarnaast worden de huidige kleine speeltoestellen vervangen door nieuwe speeltoestellen. Het huidige volleybalveld en voetbalveld blijven bestaan.

Vervolg en planning

Na behandeling in de gemeenteraad zal een definitieve planning voor de werkzaamheden gemaakt worden. Vooralsnog koersen we op uitvoering in het derde en vierde kwartaal 2023 voor de maatregelen vanuit de Regiodeal, voor groot onderhoud zal dit in de loop van 2024 plaatsvinden. Voor onderhoud van het groen is het ook vanwege biodiversiteit een gefaseerde uitvoering wenselijk. De raad besluit in de raadsvergadering van 25 mei 2023 over het voorstel van het college om de financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen.