De Heide onder de loep

Wandelaars, sporters, hondenbezitters en in de zomer natuurlijk strandgangers en zwemmers genieten van het recreatiegebied De Heide. Tot afgelopen zomer was er een kiosk die met mooi weer open was.  Veel mensen hebben de kiosk de afgelopen zomer gemist en hebben daar ook vragen over gesteld aan de gemeente. Eerst is gezocht naar een ondernemer, maar door de beperkte mogelijkheden blijkt de kiosk niet meer geschikt. Er zijn verschillende initiatiefnemers die ideeën hebben aangedragen, maar dan is de vraag hoe maak je daarin een goede keus? Ook in combinatie met de natuurwaarde in het gebied en de vele verschillende doelgroepen. En wat is een haalbare businesscase voor een ondernemer? Het is een ingewikkelde puzzel. Tijd om het hele recreatiegebied De Heide onder de loep te nemen.

Vanaf 5 maart tot en met juni onderzoeken studenten van de van de NHL Stenden (opleiding Business, Innovations & Leadership) de knelpunten, kansen en mogelijkheden in het recreatiegebied. Zij adviseren dan in juni de gemeente welke mogelijkheden en kansen zij zien zodat de gemeenteraad daarna een weloverwogen en doordacht plan kan afwegen.

Het kan dus zomaar zijn dat u als bezoeker in het gebied aangesproken wordt met de vraag wat voor u belangrijk is in De Heide.  Want om te  komen tot een plan dat passend is bij het DNA van de Heide en aansluit bij draagvlak en draagkracht van het gebied en de directe omgeving hebben we u nodig!

Denkt u mee of hebt u een idee? Geef dat dan door via deheideonderdeloep@heerenveen.nl

Zie ook

Ansichtkaart De Heide Onder de loep (PDF 2 MB)

Nieuwsbericht: de Heide onder de loep (5 maart 2020)