Boerepaed

In de afgelopen jaren is de wijk Sinnebuorren in Akkrum-Nes opgeknapt. Centraal in de wijk ligt een veldje aan het Boerepaed. Dit veldje is tijdens de werkzaamheden gebruikt als opslagterrein. De grote bomen zijn (op één na) gekapt en het veld is tijdelijk ingezaaid met gras. Er is geld beschikbaar om het veldje op te knappen. Een mooi moment om te kijken naar de wensen van de buurt voor het veld en voor een nieuw ontwerp.

De buurt heeft een ontwerp gekozen


Het ontwerp speellandschap krijgt de meeste stemmen
94% van de mensen geeft het speellandschap het hoogste cijfer. Dit ontwerp krijgt een gemiddeld cijfer van 8,8. Het speelpark krijgt een gemiddeld cijfer van 6,4. De kinderen vinden van dit plan de stapstammen, de glijbaanheuvel, de wiebelschijf en de nestschommel erg leuk. Ze zijn wat minder enthousiast over de wilgentipi en de wilgentunnel. Omdat de speelelementen van wilgen niet duur zijn en ze goed passen bij het natuurlijke van het speellandschap houden we ze wel in het plan. Er zijn ook tips en tops gegeven. Die hebben we samen met de werkgroep van de buurt besproken om te kijken of het plan wordt aangepast. In de nieuwsbrief lees je wat we hierover besproken hebben en wat we met de opmerkingen doen.

Er is een beplantingsplan gemaakt
Daarin kun je zien voor welke soort bomen, planten en hagen is gekozen, op welke plek ze worden geplant en hoe hoog de beplanting ongeveer wordt. Bekijk hieronder het plan in pdf.
Beplantingsplan Boerepaed (PDF 197 kB)

De werkgroep gaat aan de slag met fondsenwerving
Het gekozen plan is ook het duurste plan. Voor de bankjes, de schommel, de wiebel en het pad moet extra geld worden gevonden. De werkgroep gaat kijken of er geld uit fondsen en subsidies kan worden gehaald. Dat gaat vast lukken!

We starten in november 2022 met het uitvoeren van het plan
We doen dit jaar het grondwerk, we leggen het groen aan (de bomen en de beplanting) en plaatsen de speeltoestellen. Een gedeelte van het gras kan blijven. Waar nieuw gras ingezaaid moet worden doen we dat dit jaar als het weer het toelaat. Anders gebeurt dit in het voorjaar van 2023. Het pad volgt zodra er geld beschikbaar is. De wilgentenen tunnel en tipi worden gemaakt als het materiaal beschikbaar is.

Meer informatie?
Neem gerust contact op met Ruurdtje Anema, wijkmanager gemeente Heerenveen. Bel naar 0513-617652 of stuur een mail naar r.anema@heerenveen.nl.

Terugblik

In de nieuwsbrieven van Sinnebuorren uit 2020 en 2021 hebben we buurtbewoners gevraagd welke wensen er zijn voor de invulling van het veld. Er zijn verschillende ideeën ingediend. Op basis hiervan zijn er een aantal ontwerpen gemaakt voor het veldje. In juni 2022 hebben we de ontwerpen besproken met een werkgroep van inwoners die een idee hebben ingebracht. Wat wil de buurt er samen kunnen doen? Welke activiteiten willen we een plek geven en welke inrichting past hierbij? De werkgroep heeft kritisch gekeken naar de ontwerpen om te zorgen dat het aansluit bij de wensen in de buurt. Tijdens de buurtpresentaties op 6 oktober en 13 oktober zijn er twee ontwerpen gepresenteerd. Bewoners konden een cijfer geven aan de plannen en vertellen wat zij er goed aan vinden en wat er misschien nog beter kan. De kinderen deden dit door verschillend gekleurde stickers op de posters te plakken. De gepresenteerde posters van de ontwerpen zijn in pdf hieronder terug te kijken.

Boerepaed posters presentatie (PDF 34 MB)
Boerepaed posters met stickers (PDF 4 MB)

Geplaatst op 26 september 2022, 16:49 | Gewijzigd op 2 april 2024, 18:02

Nieuws