Kindcentrum Albertine Agnes

Het schoolgebouw van obs Albertine Agnes aan de Prins Bernhardweg 33 in Oranjewoud is verouderd. De school en kinderopvang worden daarom gehuisvest in een nieuw te bouwen kindcentrum.

Informatiebijeenkomst 10 oktober 2023

Op 10 oktober vond er een tweede bijeenkomst plaats over de nieuwbouwplannen. Behalve omwonenden waren hiervoor ook de ouders/verzorgers van de leerlingen uitgenodigd. Over het programma van deze bijeenkomst leest u in deze bewonersbrief (PDF 119 kB).

Aandachtspunten, reacties en suggesties

Aanwezigen konden ter plekke reageren op de plannen of via een online reactieformulier. Aanwezigen hebben de volgende aandachtspunten ingebracht:

  • Gebouw. Aandacht voor duurzaamheid en toekomstbestendigheid, goede afweging tussen hoog- en/of laagbouw, oog hebben voor privacy omwonenden, eenheid met natuur/omgeving, behoud kleinschaligheid, mogelijkheid voor speel- en gymlokaal, aandacht voor ontmoeting en verbinding.
  • Schoolplein. Wens voor groen, grasveld betrekken als extra speelveld, goed kijken naar wat nodig is aan ruimte, sloot bij school is onveilig.
  • Verkeer en parkeren. Tút & derút, aandacht voor ‘rijroute’ auto’s bij parkeerplaatsen (niet kruisen met fietspad of looproute kinderen), parkeermogelijkheden aan de andere kant (Skoatterwâld), locatie parkeerplaatsen.
  • Bouw. Tussentijdse huisvesting van leerlingen, duur van procedure.

In het overzichtsdocument (PDF 267 kB) zijn alle ingebrachte aandachtspunten gebundeld. Bekijk hier ook de presentatieplaten met post-its (PDF 3 MB).

Presentatie, platen en maquette

Materialen die tijdens de bijeenkomst zijn gepresenteerd zijn hieronder terug te vinden.

Maquette:

Informatiebijeenkomst 8 mei 2023

Op 8 mei 2023 is er op de Albertine Agnesschool een eerste informatiebijeenkomst gehouden over de nieuwbouwplannen. In dit stadium werken de school en kinderopvang samen met de gemeente aan een programma van eisen waar het nieuwe gebouw voor het Kindcentrum Albertine Agnes aan moet voldoen. Omwonenden hebben meegedacht en vragen gesteld over aandachtspunten die belangrijk zijn voor de verdere uitwerking van de plannen. Over het programma van deze bijeenkomst leest u in deze bewonersbrief (PDF 120 kB). Ook kunt u de presentatie (PDF 1 MB) terugkijken. Omwonenden hebben de volgende belangrijke aandachtspunten ingebracht:

  • verkeer: overlast tijdens haal- en brengmomenten parkeren in de bermen
  • verkeer: mogelijkheid voor een ‘tút en derút’ strook
  • schoolplein: voorkomen van donkere hoekjes en hangplekjes, een goede inrichting beperkt vandalisme tot een minimum
  • gebouw: aandacht voor vormgeving (hoogte, grootte, aantrekkelijke buitenkant, inpassing in het landschap)
  • gebouw: zorgvuldige afweging voor definitieve locatiekeuze

Meer informatie

Voor meer informatie over de Albertine Agnesschool gaat u naar hun website. Meer informatie over de kinderopvang vindt u op de website van Kinderwoud.

Geplaatst op 20 oktober 2023, 10:46 | Gewijzigd op 13 juni 2024, 09:58

Nieuws