Kindcentrum Ekke de Haan

Het verouderde schoolgebouw van obs Ekke de Haan aan Zegge 2 in Heerenveen wordt gerenoveerd. We gaan verbouwen om het gebouw zo geschikt mogelijk te maken voor onderwijs en kinderopvang, zodat het helemaal klaar is voor de toekomst.

Informatiebijeenkomst 22 januari 2024

Op 22 januari vond er een tweede bijeenkomst plaats over de renovatieplannen. Aanwezigen konden de eerste ontwerpen voor het gebouw en de ruimte rondom het kindcentrum bekijken. De architect, projectleider, gemeente en medewerkers van de school en kinderopvang waren aanwezig om hierover met omwonenden en ouders/verzorgers in gesprek te gaan.

Reacties en aandachtspunten

Complimenten

 • Mooi ontwerp en een verbetering van de locatie.
 • Fijn dat er geen tweede laag op het gebouw komt.

Aandachtspunten

 • Locatie bouwplaats. Waarschijnlijk komt die op het stuk tussen de school en de gymzaal.
 • Aanrijdroutes bouwverkeer en tijden voor laden en lossen.
 • Voorkomen vandalisme: voldoende licht rondom gebouw, mogelijkheid cameratoezicht.

Ontwerpschetsen

Bekijk de ontwerpschetsen (PDF 4 MB) die tijdens de bijeenkomst zijn gepresenteerd.

Informatiebijeenkomst 6 december 2022

Op 6 december 2022 is er op obs Ekke de Haan een eerste informatiebijeenkomst gehouden over de renovatie van het schoolgebouw. Kijk hier de presentatie (PDF 2 MB) terug.

Omwonenden hebben de volgende belangrijke aandachtspunten ingebracht:

 • overlast door verkeer op haal- en brengmomenten en parkeren
 • bij inrichting schoolplein ook rekening houden met jongerendoelgroep: voorkomen van donkere hoekjes en hangplekjes
 • overlast door vandalisme
 • goede verlichting rondom gebouw
 • wens voor elektrische laadpaal
 • meer prullenbakken en meer groen
 • toegang tot schoolplein beperken (geen openbaar plein)
 • wens dat vrij uitzicht met bomen vanaf Rolklaver behouden blijft
 • tijdens de bouw liefst geen parkeerplekken opofferen voor een keet of opslag bouwmaterialen
 • ruim op tijd informeren over moment van uitvoering

Meer informatie

Voor meer informatie over obs Ekke de Haan gaat u naar hun website. Meer informatie over de kinderopvang vindt u op de website van Kinderwoud.

Geplaatst op 7 maart 2024, 13:36 | Gewijzigd op 2 april 2024, 16:14

Nieuws