Kindcentrum Het Kompas

Het verouderde schoolgebouw van cbs Het Kompas aan de Jol 38 in Heerenveen wordt gerenoveerd. We gaan verbouwen om het gebouw zo geschikt mogelijk te maken voor onderwijs en kinderopvang, zodat het helemaal klaar is voor de toekomst.

Informatiebijeenkomst 1 februari 2024

Op 22 januari vond er een tweede bijeenkomst plaats over de renovatieplannen. Aanwezigen konden de eerste ontwerpen voor het gebouw en de ruimte rondom het kindcentrum bekijken. De architect, projectleider, gemeente en medewerkers van de school en kinderopvang waren aanwezig om hierover met omwonenden en ouders/verzorgers in gesprek te gaan.

Aandachtspunten, reacties en suggesties

Aandachtspunten

 • Inrichting schoolplein: in relatie tot overlast voor de buurt.
 • Verkeer: veilige zijde voor in- en uitstappen aan Kattebos.
 • Verkeer: onveilige situatie Oude Veenscheiding/Kattebos in combinatie met de school.
 • Verkeer: oversteek vanuit het steegje recht tegenover de Jumbo is druk.
 • Extra bijeenkomst mogelijk over onderwerp verkeer? Wens van omwonenden om hierover met gemeente verder in gesprek te gaan.
 • Aandacht voor hekwerk rondom school (ingang, waterkant, zijkanten). Oog voor veiligheid én mooie uitstraling van een groen schoolplein.
 • Ouders graag op tijd informeren over wisseling tijdelijke lokalen.

Verbeteringen/wensen

 • Verstophoekjes met hek eromheen.
 • Pannakooi.
 • Complete herinrichting Kattebos met meer parkeerruimte en fietsstroken.
 • Efficiënte inrichting parkeerplekken, bijvoorbeeld schuine vlakken aan andere kant van het water.
 • Hekwerk aan zijde waterkant en Kattebos in verband met veiligheid.

Ontwerpschetsen

Bekijk de ontwerpschetsen (PDF 15 MB) die tijdens de bijeenkomst zijn gepresenteerd.

Informatiebijeenkomst 7 december 2022

Op 7 december 2022 is er op cbs Het Kompas een eerste informatiebijeenkomst gehouden over de renovatie van het schoolgebouw. Kijk hier de presentatie (PDF 2 MB) terug.

Omwonenden hebben de volgende belangrijke aandachtspunten ingebracht:

 • toegang tot schoolplein beperken (geen openbaar plein)
 • vergroenen schoolplein is belangrijk
 • probleem met afwatering aan achterzijde gebouw
 • aandacht voor verkeersdrukte op haal- en brengmomenten en parkeren

Meer informatie

Voor meer informatie over cbs Het Kompas gaat u naar hun website. Meer informatie over de kinderopvang vindt u op de website van Kinderwoud.

Geplaatst op 7 maart 2024, 14:28 | Gewijzigd op 2 april 2024, 16:19

Nieuws