Regenboog: iedereen doet ertoe

Ongeveer 1 op de 20 volwassenen is LHBTIQ+-er (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en alle andere variaties die niet-heteroseksueel en/of cisgender zijn en/of geslachtskenmerken hebben die binnen de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen). Landelijke feiten en cijfers geven aan dat LHBTIQ+-ers vaker te maken krijgen met psychische problemen, pesten en uitsluitingen. Op verzoek van de gemeenteraad van Heerenveen is het beleid verder uitgewerkt en is de wens uitgesproken om een ‘regenbooggemeente’ te zijn. Daarom is samen met lokale organisaties een beleidsnota opgesteld met als titel ‘Iedereen doet ertoe!’.

Unieke samenwerking

De gemeente Heerenveen heeft partijen uit verschillende sectoren bij elkaar gebracht. Gezamenlijk willen zij werken aan een samenleving waarin mensen allereerst op hun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op basis van gender of seksuele voorkeur. Met de ondertekening van de intentieverklaring geven de partijen aan dat ze zich binnen de organisatie willen inzetten om aandacht aan dit thema te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om communicatie en voorlichting. Speerpunt is sociale acceptatie. “Het ondertekenen van de intentieverklaring sluit aan bij de ambities van dit college”, aldus wethouder Zoetendal. “Door de samenwerking kunnen we de komende jaren, ieder binnen de eigen organisatie, een aanpak ontwikkelen en zo aandacht blijven vragen voor onder andere de acceptatie van LHBTIQ+-personen. Dan kunnen we ook een gemeente zijn waarin mensen met verschillende achtergronden op een respectvolle en fatsoenlijke manier met elkaar samenleven.”

Lokale initiatieven

De gemeente werkt onder andere samen met COC, Tûmba, Regenboogbelang Heerenveen en welzijnsorganisatie Caleidoscoop aan de uitvoering van het actieplan. Voor de komende jaren wordt € 20.000 per jaar uitgetrokken. Dit bedrag is voor voorlichting, educatie en uiteenlopende activiteiten om de tolerantie te verhogen. Er is een subsidiebudget beschikbaar om lokale initiatieven uit de samenleving, die betrekking hebben op het bevorderen van een positief klimaat rondom seksuele en genderdiversiteit, te ondersteunen. Lees hier de regels. Hulp of ondersteuning nodig bij een initiatief? Neem dan contact op met een opbouwwerker van Caleidoscoop via (0513) 629 090 of info@caleidoscoopheerenveen.nl.

RBH Luisterlijn

Regenboogbelang Heerenveen heeft een luisterlijn opgezet. De RBH Luisterlijn is voor alle vragen over seksuele geaardheid, problemen in de omgeving of om een luisterend oor te bieden. De RBH Luisterlijn is er voor iedereen, van jong tot oud. Bellen kan indien gewenst volledig anoniem.

Neem contact op met de RBH Luisterlijn via telefoonnummer 06 83 52 87 55, gebruikelijke belkosten, of kijk voor meer informatie op de website Regenboogbelang Heerenveen. Appen via dit telefoonnummer is niet mogelijk.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Geplaatst op 3 mei 2019, 15:58 | Gewijzigd op 4 april 2024, 08:49

Nieuws