De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op woensdag 17 maart 2021. Bij deze verkiezing kiezen Nederlanders de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer

Actuele informatie over de verkiezingen

Voor alle informatie rondom deze verkiezingen en het stemmen, kunt u terecht op de websites van www.elkestemtelt.nlen www.kiesraad.nl. Voor een aantal onderwerpen moet u bij de gemeente Heerenveen zijn, die kunt u lezen op deze webpagina. Deze informatie vullen wij in aanloop naar de verkiezingen aan.

Verkiezingen en corona

Wij verwachten wijzigingen in het verkiezingsproces door de ‘Tijdelijke wet verkiezingen covid-19’, en de opvolgende spoedwet. Ook deze informatie kunt u later op deze webpagina vinden.

Verwachte wijzigingen zijn:

  • Nieuwe stemlocaties en aanpassingen op de stembureaus
  • De mogelijkheid om 3 volmachtstemmen uit te brengen
  • Briefstemmen voor mensen in de leeftijd van 70+
  • Wijziging laatste dag van verzoek Kiezerspas/Volmacht/Vervangende stempas
  • Vervroegd stemmen (Early voting) op enkele stembureaus, 15 en 16 maart
  • Meer tijd voor het afleggen ondersteuningsverklaringen

Coronamaatregelen op de verkiezingsdag

Op de verkiezingsdag houden wij ons aan de geldende coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden. De verkiezingen worden zo georganiseerd dat alle kiezers zich veilig voelen in het stemlokaal als ze daar gaan stemmen. Bijvoorbeeld door schermen te plaatsen tussen de kiezers en de stembureauleden, en ook door wachtstrepen en looproutes aan te geven. Ook worden mensen ingezet om de toestroom van kiezers te begeleiden.

Stembureaus

Zoekt u een stemlokaal? Op de website van waarismijnstemlokaal.nl vindt u alle stemlokalen in Nederland. Op dit moment zijn we bezig om de locaties te bekijken en te toetsen aan de nieuwste voorschriften. In december verwachten we de nieuwe lijst op deze pagina te tonen.

Aanplakborden

In de week van 25 januari t/m 29 januari 2021 plaatst de gemeente de aanplakborden. Iedere partij mag per verkiezing één poster pakken binnen één van de rasters op het aanplakbord. U mag zelf een vrije plek uitkiezen op het bord, er is geen voorgeschreven volgorde voor het plakken, Het maximale formaat van de poster is A1 (60×84 cm).
Aanplakborden
Plaats Straat
Heerenveen Van Kleffenslaan Kruispunt PJ Troelstralaan t.o. BP station
Heerenveen Ds Kingweg Kruisweg Oude Veenscheiding hoek Wilg / Els
Heerenveen Burg. Falkenaweg Kruispunt Oranje Nassaulaan / Rembrandlaan nabij Saskiaflat
Heerenveen Haskeruitgang Kruispunt Jousterweg
Oudeschoot Marktweg Kruispunt Marktweg / Archimedesweg t.o. snackbar
Jubbega Schoterlandseweg Voor de oude J.B. Kanschool
Nieuwehorne Schoterlandseweg t.h.v. Sevenaerschool
Akkrum Ljouwerterdyk Nabij VVV
Akkrum De Stringen Parkeerplaats bij OBS Akkrum
Aldeboarn Jancko Douwamastrjitte Nabij speelterrein
Haskerdijken perceel land t.o. Dorpsstraat t.h.v overgang Leeuwarderstraatweg Nieuwebrug en Rijksstraatweg Haskerdijken

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u tijdens de verkiezingen tijdelijk in het buitenland, door bijvoorbeeld een vakantie, of een zakenreis? Dan kunt u alsnog uw stem uitbrengen. Dit kan op twee manieren:

  • U kunt uw stem uitbrengen via een volmacht. Deze aanvraag loopt via de gemeente.
  • U kunt door middel van briefstemmen uw stem uit te brengen. U moet hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente Den Haag.

Stembureauleden gezocht!

Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor deze verkiezingen zijn al gestart. En daarbij hebben we uw hulp nodig!

Deze verkiezingen zijn anders dan anders vanwege corona. We houden rekening met de 1,5 meter maatregel en de manier waarop we onze stembureaus inrichten. Uiteraard zijn er ook extra hygiënemaatregelen tijdens het stemmen zoals het desinfecteren van de stemhokjes en het dragen van een mondkapje.

Door al deze extra maatregelen hebben we ook meer vrijwilligers (stembureauleden) nodig dan andere jaren om deze verkiezingen tot een succes te maken. Lijkt u het leuk om hierbij te helpen? Daarvoor moet u wel 18 jaar of ouder zijn en natuurlijk gezond en wel.

Inschrijven als stembureaulid gaat via het formulier aanmelden stembureau.

Binnenkort vullen we deze pagina aan met andere informatie over de verkiezingen.

Ondersteuningsverklaring

Vanaf 4 januari a.s. is het mogelijk voor kiesgerechtigden om een ondersteuningsverklaring af te leggen. Met het afleggen van deze verklaring ondersteunt men de deelname van een politieke partij aan de komende verkiezingen. De ondersteuningsverklaring is alleen nodig voor partijen die voor het eerst deelnemen aan de Tweede Kamer verkiezing en voor partijen die bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetels hebben behaald. De verklaring kan tot en met 1 februari 2021 afgelegd worden.

Wilt u een ondersteuningsverklaring afleggen dan moet u langskomen op het gemeentehuis. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken. Bel 14 0513 voor meer informatie. Vergeet uw legitimatiebewijs niet want dit wordt gecontroleerd.