Werk in uitvoering op de Heide

De Heide is een recreatie- en natuurgebied aan de rand van Heerenveen. Het gebied heeft onder andere een moerasgebied, bos, zwemplas en strandje. Wandelaars, zwemmers, fietsers, mensen die de hond uit laten, SUP’ers, je komt ze allemaal tegen. Gemeente Heerenveen gaat het gebied verbeteren en heeft hiervoor een plan gemaakt aan de hand van input van gebruikers van het gebied (link naar plankaart/verhaal ontwikkelstijl). De werkzaamheden starten in september 2023. De gemeenteraad heeft naast het budget uit de Regiodeal Zuid Oost Friesland nog extra geld beschikbaar gesteld om het gebied op te knappen, zoals het aanpakken van de paden, het onderhoud groen en de parkeerplaats.

Wat gaat er gebeuren?

In de gekozen ontwikkelstijl Lazy Nature zijn verschillende maatregelen uitgewerkt. Hieronder vindt u een overzicht (klik op het onderwerp om het onderwerp te openen)

Horeca onderzoek

Veel mensen die het gebied gebruiken, vertellen ons dat ze een plek missen waar je iets kunt eten en drinken. Voor de ontwikkeling van een nieuw horecaconcept zijn verschillende mogelijkheden. Om daar inzicht in te krijgen, onderzoeken we welke ideeën goed kunnen werken.  En hoe we daarmee het gebied, omwonenden en een toekomstige ondernemer kunnen faciliteren en wat de gemeente daarin kan of moet betekenen of regelen. We zouden graag willen weten wat u ervan vindt. Van 8 t/m 25 september kunt u daarom de vragenlijst invullen. De antwoorden die we krijgen, kunnen aanleiding zijn voor het uitwerken van een (beperkte) horecagelegenheid, die past bij het DNA van de Heide. Hierover besluit de raad op basis van het onderzoek en het advies.

Vul de vragenlijst in.

Wandelpaden

De wandelpaden krijgen groot onderhoud. Tijdens het werk kan een stuk afgesloten zijn. Wij vragen u dan even een ander ommetje te maken.

Onderhoud groen

We gaan veel bomen en struiken snoeien op verschillende plekken in het gebied. Soms ziet dit er best drastisch uit. We gebruiken het snoeimateriaal om hekjes (takkenrillen) te maken op plekken waar het nodig is om mensen een beetje uit elkaar te houden, zoals bij een hondenspeelplek en het fietspad.

 

Parkeerterrein

Het grote parkeerterrein aan de noordkant van het gebied wordt opgeknapt, zo is bijvoorbeeld de afwatering van het terrein een punt van aandacht.

Hondenspeeltoestellen

Er wordt een hondenspeelveld ingericht. Dit wordt gemaakt van circulaire materialen die momenteel nog op de gemeentewerf wachten op een nieuwe bestemming. Het speelveld wordt met een natuurlijke afscheiding,zoals takkenrillen, afgescheiden van het fietspad. Ook dit  is een mooie toevoeging aan de biodiversiteit.

Hondenstrandjes

Op 3 plekken komen hondenstrandjes, zodat honden het hele jaar door een strand hebben om te spelen en het water in te gaan. Het huidige zandstrand hoort straks niet meer bij het losloopgebied. Zo blijft dat schoon voor de zwemmers die steeds vaker ook buiten het zomerseizoen zwemmen.

Upgrade sanitair

het huidige sanitairgebouw krijgt een opfrisbeurt in afwachting van mogelijke horeca. Daarnaast wordt er een extra toilet gemaakt door een opslagruimte om te bouwen tot wc.

Kampvuurplek

Tijdens de raadsvergadering over de plannen voor het opknappen van de Heide is door de raad besloten om geen kampvuurplek te maken.

Steiger voor suppen, kano’s en schaatsen

Aan de westkant van het recreatiestrand wordt een steiger geplaatst waar suppers, kanoërs op kunnen stappen. Als er ijs is, kun je hier schaatsen aanbinden.

Aanpassing hoofdpad

Het rechtstreekse pad van de parkeerplaats tot aan de voormalige kiosk krijgt een zogenaamde halfverharding. Zo is de zonneweide en ook het sanitairgebouw beter bereikbaar voor iedereen.

Communicatie o.a. bebording

In het gebied moeten de infoborden aangepast worden aan de nieuwe situatie. Daarnaast is de wens om extra borden te plaatsen om begrip voor gedeeld gebruik van het gebied door zowel fietser als wandelaars als loslopende honden tegelijkertijd. De nieuwe situatie van het losloopgebied moet ook goed gecommuniceerd worden middels een heropening van het gebied.

Bankjes, picknickbanken en hangmatten

Er komen extra bankjes en picknickbanken in het gebied. Onder andere langs de Engelenvaart en bij de zonneweide. Ook wordt een aantal banken vervangen. Onder de banken komt een betonplaat zodat de problemen met gaten en waterplassen onder de banken hopelijk verholpen zijn. Bij de zonneweide en recreatiestrand komen een aantal hangmatten.

Verhard pad het water in

Op dit moment is voor een groep mindervaliden het niet mogelijk om te zwemmen omdat zij via het zand het water niet in kunnen. Met betonplaten vanuit de woningbouw kan op circulaire wijze een pad gecreëerd worden het water in. Deze maatregelen voor mindervaliden zijn ook in lijn met de inclusieve speeltuin in de Greiden.

Invalidenparkeerplaatsen

Op het grote parkeerterrein worden twee parkeerplaatsen verhard om geschikt te maken voor invalide parkeren. De parkeerplaats aan de zuidzijde van het gebied is in de basis voldoende.

Aanmeerpalen

Langs de Engelenvaart zullen binnenkort aanmeerpalen geplaatst worden, zodat waterrecreanten gefaciliteerd worden om hier aan te leggen.

Fietsenstalling

Er worden extra fietsenrekken toegevoegd bij de huidige fietsenrekken. Daarnaast worden bij de TOP locatie en de parkeerplaats aan de zuidzijde van het gebied nieuwe fietsparkeerplekken gerealiseerd.

Biodiversiteit – bomen, bloemenveld, insectenhotel

Er worden extra bomen in het gebied geplant. Bij de entree van het gebied – bij de TOP locatie – komt een bloemenveld en insectenhotels ter bevordering van de biodiversiteit.

Afvalbakken

Bij de nieuwe bankjes aan de Engelenvaart komen ook nieuwe afvalbakken. Daarnaast draait er deze zomer een pilot met een bigbelly, een zelfpersende afvalbak. Als dit goed bevalt dan wordt er nog een bigbelly geplaatst in het gebied. Kostentechnisch is het niet mogelijk om alle afvalbakken te vervangen door een bigbelly.

Beleefpad

In het moerasgebied wordt een beleefpad voor de kleinere gasten van het recreatiegebied gecreëerd. Dit wordt gedaan met natuurlijke materialen, zoals boomstammen.

Speeltoestellen o.a. waterspeelplaats

Er komen nieuwe houten speeltoestellen bij de zonneweide. Op het strand wordt een waterspeelplaats toegevoegd. Daarnaast worden de huidige kleine speeltoestellen vervangen door nieuwe speeltoestellen. Het huidige volleybalveld en voetbalveld blijven bestaan.

Vervolg en planning

Met de goedkeuring van de gemeenteraad voor de plannen is de weg vrij om aan de slag te gaan. In september zullen de eerste speeltoestellen geplaatst worden. Daarna zullen gedurende 9-10 maanden gefaseerd werkzaamheden plaatsvinden. Niet alle werkzaamheden kunnen tegelijk. Sommige werkzaamheden zijn seizoensgebonden (denk bijv. aan snoeien). Er moet rekening gehouden worden met het seizoen, maar ook met de vogels en andere dieren. Wij vragen daarom uw begrip en soms ook wat geduld..