Werk in uitvoering op de Heide

De Heide is een recreatie- en natuurgebied aan de rand van Heerenveen. Het gebied heeft onder andere een moerasgebied, bos, zwemplas en strandje. Wandelaars, zwemmers, fietsers, mensen die de hond uit laten, SUP’ers, je komt ze allemaal tegen. Gemeente Heerenveen gaat het gebied verbeteren en heeft hiervoor een plan (PDF 6 MB) gemaakt aan de hand van input van gebruikers van het gebied. De werkzaamheden zijn in september 2023 gestart. De gemeenteraad heeft naast het budget uit de Regiodeal Zuid Oost Friesland nog extra geld beschikbaar gesteld om het gebied op te knappen, zoals het aanpakken van de paden, het onderhoud groen en de parkeerplaats.

Wat gaat er gebeuren?

In de gekozen ontwikkelstijl Lazy Nature zijn verschillende maatregelen uitgewerkt. Hieronder vindt u een overzicht (klik op het onderwerp om het onderwerp te openen)

Horeca onderzoek

Veel mensen die het gebied gebruiken, vertellen ons dat ze een plek missen waar je iets kunt eten en drinken. Voor de ontwikkeling van een nieuw horecaconcept zijn verschillende mogelijkheden. Om daar inzicht in te krijgen, onderzoeken we welke ideeën goed kunnen werken. En hoe we daarmee het gebied, omwonenden en een toekomstige ondernemer kunnen faciliteren en wat de gemeente daarin kan of moet betekenen of regelen. Omdat we uw mening belangrijk vinden, hebben we inwoners en bezoekers gevraagd een vragenlijst in te vullen. En die is ruim 1000 keer ingevuld. Een mooi resultaat! We zijn nu druk bezig met het analyseren van de inbreng. In de loop van het 4e kwartaal verwachten we het rapport, dat we dan weer op deze plek publiceren.
Uiteindelijk besluit de raad op basis van het onderzoek en het advies.

Verbetering: gastvrij onthaal

Welkomstborden, informatieborden en TOP (Toeristisch Overstap Punt)


Afgelopen periode heeft de gemeente nieuwe borden geplaatst. Deze borden zijn gericht op zowel de gastvrijheid als op de spelregels in het gebied. Op de TOP-zuil staat informatie over het recreatiegebied, omgeving en wandel- en fietsroutes. Leuk weetje: de bankjes bij de TOP zijn gemaakt van oude bomen uit het recreatiegebied.

Hondenlosloopgebied en zwemplekken

De grenzen van het losloopgebied voor honden worden aangepast. Op 3 plekken komen hondenstrandjes, zodat honden het hele jaar door een strand hebben om te spelen en het water in te gaan. Het huidige zandstrand hoort straks niet meer bij het losloopgebied. Zo blijft dat schoon voor de zwemmers die steeds vaker ook buiten het zomerseizoen zwemmen. Op het recreatieve strand komt een waterspeelplek voor kinderen.

Er wordt een hondenspeelveld ingericht. Dit wordt gemaakt van circulaire materialen die momenteel nog op de gemeentewerf wachten op een nieuwe bestemming. Het speelveld wordt met een natuurlijke afscheiding,zoals takkenrillen, afgescheiden van het fietspad. Ook dit is een mooie toevoeging aan de biodiversiteit.
Binnenkort komt hier een nieuwe kaart.

Samen gastvrij de zomer door

De afgelopen twee jaar was het buitengewoon druk bij recreatiegebied de Heide. Dit kwam onder meer door corona en de mooie zomers van 2020 en 2021. Onder het motto “samen gastvrij de zomer door” plaatste de gemeente extra afvalbakken, werd het sanitair vaker schoongemaakt en waren verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.

In de zomer van 2022 is deze lijn voortgezet. Dit betekent dat bij mooi weer (22 graden plus) het sanitair geopend was en werd regelmatig schoongemaakt. Daarnaast zorgde Team wijkbeheer voor onderhoud en extra inzameling van het afval. Ondernemers konden een standplaats aanvragen. Sinds de zomer van 2021 is er ruimte voor twee foodtrucks per dag. Inschrijven kan online via de pagina Standplaats. In de zomervakantie heeft Casa (jongerenwerk) een aantal activiteiten georganiseerd en hebben de jongeren ijsjes vanuit de voormalige kiosk verkocht.

Toezicht

Om overlast te voorkomen neemt de handhaving van de gemeente en de politie De Heide overdag mee in hun ronde en reageren zij op binnenkomende meldingen. Voor de avond en nacht is er toezicht door de politie. Wanneer er overlast is gemeld, doet de politie een terugkoppeling naar de melder. Ook vinden er een aantal integrale controles plaats, gericht op de regels die gelden in het gebied. Betonblokken moeten ervoor zorgen dat er niet langer te hard gereden wordt.

Wandelpaden

De wandelpaden krijgen groot onderhoud. Tijdens het werk kan een stuk afgesloten zijn. Wij vragen u dan even een ander ommetje te maken.

Onderhoud groen

We gaan veel bomen en struiken snoeien op verschillende plekken in het gebied. Soms ziet dit er best drastisch uit. We gebruiken het snoeimateriaal om hekjes (takkenrillen) te maken op plekken waar het nodig is om mensen een beetje uit elkaar te houden, zoals bij een hondenspeelplek en het fietspad.

 

Parkeerterrein

Het grote parkeerterrein aan de noordkant van het gebied wordt opgeknapt, zo is bijvoorbeeld de afwatering van het terrein een punt van aandacht.

Upgrade sanitair

Het huidige sanitairgebouw krijgt een opfrisbeurt in afwachting van mogelijke horeca. Daarnaast wordt er een extra toilet gemaakt door een opslagruimte om te bouwen tot wc.

Kampvuurplek

Tijdens de raadsvergadering over de plannen voor het opknappen van de Heide is door de raad besloten om geen kampvuurplek te maken.

Steiger voor suppen, kano’s en schaatsen

Aan de westkant van het recreatiestrand wordt een steiger geplaatst waar suppers, kanoërs op kunnen stappen. Als er ijs is, kun je hier schaatsen aanbinden.

Aanpassing hoofdpad

Het rechtstreekse pad van de parkeerplaats tot aan de voormalige kiosk krijgt een zogenaamde halfverharding. Zo is de zonneweide en ook het sanitairgebouw beter bereikbaar voor iedereen.

Communicatie o.a. bebording

In het gebied moeten de infoborden aangepast worden aan de nieuwe situatie. Daarnaast is de wens om extra borden te plaatsen om begrip voor gedeeld gebruik van het gebied door zowel fietser als wandelaars als loslopende honden tegelijkertijd. De nieuwe situatie van het losloopgebied moet ook goed gecommuniceerd worden middels een heropening van het gebied.

Bankjes, picknickbanken en hangmatten

Er komen extra bankjes en picknickbanken in het gebied. Onder andere langs de Engelenvaart en bij de zonneweide. Ook wordt een aantal banken vervangen. Onder de banken komt een betonplaat zodat de problemen met gaten en waterplassen onder de banken hopelijk verholpen zijn. Bij de zonneweide en recreatiestrand komen een aantal hangmatten.

Verhard pad het water in

Op dit moment is voor een groep mindervaliden het niet mogelijk om te zwemmen omdat zij via het zand het water niet in kunnen. Met betonplaten vanuit de woningbouw kan op circulaire wijze een pad gecreëerd worden het water in. Deze maatregelen voor mindervaliden zijn ook in lijn met de inclusieve speeltuin in de Greiden.

Invalidenparkeerplaatsen

Op het grote parkeerterrein worden twee parkeerplaatsen verhard om geschikt te maken voor invalide parkeren. De parkeerplaats aan de zuidzijde van het gebied is in de basis voldoende.

Fietsenstalling

Er worden extra fietsenrekken toegevoegd bij de huidige fietsenrekken. Daarnaast worden bij de TOP locatie en de parkeerplaats aan de zuidzijde van het gebied nieuwe fietsparkeerplekken gerealiseerd.

Biodiversiteit – bomen, bloemenveld, insectenhotel

Er worden extra bomen in het gebied geplant. Bij de entree van het gebied – bij de TOP locatie – komt een bloemenveld en insectenhotels ter bevordering van de biodiversiteit.

Aanmeerpalen

Langs de Engelenvaart zijn aanmeerpalen geplaatst, zodat waterrecreanten gefaciliteerd worden om hier aan te leggen.

Terugblik

Aanleiding

We werken aan een langetermijn-verbeterplan voor recreatiegebied De Heide en de Engelenvaart. In 2020 is een groep studenten van NHL Stenden aan de slag gegaan om informatie bij gebruikers en omwonenden op te halen hoe het gebied het beste ontwikkeld kan worden. Op basis van deze informatie hebben de studenten verschillende stijlen/beleefconcepten bedacht die in het gebied doorgevoerd kunnen worden.
Daarnaast heeft de gemeente een visie Waterrecreatie vastgesteld. Ook voor De Heide is hier een verbetering voorgesteld, zodat waterrecreanten nog meer van het gebied gebruik kunnen maken.

Vissen

Visregels

De organisatie “Vissen in Friesland” ziet, samen met politie en controleurs, toe op het naleven van de visregels door vissers. Overlast door vissers kan gemeld worden bij deze organisatie (de heer J.P. Jongsma is bereikbaar via 06-29 40 25 01).

Beleefpad

In het moerasgebied wordt een beleefpad voor de kleinere gasten van het recreatiegebied gecreëerd. Dit wordt gedaan met natuurlijke materialen, zoals boomstammen.

Afvalbakken

Bij de nieuwe bankjes aan de Engelenvaart komen ook nieuwe afvalbakken. Daarnaast was er afelopen zomer een pilot met een bigbelly, een zelfpersende afvalbak. De pilot wordt nog geëvalueerd en dan wordt bepaald of er nog een bigbelly bijkomt in het gebied. Kostentechnisch is het niet mogelijk om alle afvalbakken te vervangen door een bigbelly.

Speeltoestellen o.a. waterspeelplaats

Er zijn nieuwe houten speeltoestellen bij de zonneweide geplaatst. Op het strand is nu ook een waterspeelplaats toegevoegd. Daarnaast zijn de kleine speeltoestellen vervangen door nieuwe speeltoestellen. Het huidige volleybalveld en voetbalveld blijven bestaan.

Update werkzaamheden

Op 8 september zijn de werkzaamheden op De Heide gestart. Inmiddels zijn er al een aantal veranderingen te zien in het gebied. Zo legt Kraanbedrijf Obe Postma samen met de gemeente de paden aan, en ook plaatsen zij de speeltoestellen van Speelmaatje en de bankjes. De sup/zwemsteiger wordt aangelegd door aannemer Joost Visser. De komende 9-10 maanden vinden er werkzaamheden plaats. Niet alle werkzaamheden kunnen tegelijk. We moeten rekening houden met het seizoen, maar ook met de vogels en andere dieren in het natuurgebied. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Geplaatst op 2 maart 2020, 08:46 | Gewijzigd op 3 april 2024, 08:03

Nieuws