U heeft een initiatief of plan

U heeft een initiatief of plan dat (mogelijk) niet past binnen de regels van het omgevingsplan. U wilt bijvoorbeeld een eigen bedrijf beginnen vanuit huis, of u wilt uw perceel opsplitsen en een extra woning realiseren. En zo zijn er nog veel andere voorbeelden mogelijk. Maar… het omgevingsplan staat dit niet toe. Of het is niet duidelijk of het past binnen de regels? Wat nu?

Wat is de kans van slagen van uw idee of initiatief?

Soms zijn de regels voor uw initiatief of plan ingewikkeld en ziet u door de bomen het bos niet meer. Dan kan het handig zijn om uw initiatief of plan eerst voor te leggen aan de gemeente. Wij bekijken dan of het vanuit ons beleid, de regelgeving en de visie wenselijk is. Uw initiatief of plan wordt door en met de juiste mensen binnen de gemeente besproken. U kunt uw plan aanpassen naar aanleiding van deze gesprekken, zodat de kans op een vergunning groter is.

Hoe kunt u uw initiatief laagdrempelig laten beoordelen?

U dient uw initiatief of plan in via het Intakeformulier. In dit formulier legt u uw initiatief of plan uit en beantwoordt u een aantal vragen die belangrijk zijn bij de beoordeling door de gemeente. We kijken of uw initiatief of plan geschikt is voor het initiatievenproces of dat er een andere route sneller en beter is voor u.

Wat gebeurt er als uw plan wél geschikt is voor het initiatievenproces?

Als uw initiatief of plan geschikt is voor het initiatievenproces, dan wordt het toegewezen aan een behandelaar. U krijgt een ontvangstbevestiging met de contactgegevens. En vervolgens is deze behandelaar uw contactpersoon voor al uw vragen. De behandelaar zorgt ervoor dat uw initiatief of plan op de intaketafel komt.

Wat is een Intaketafel?

De intaketafel is een overleg waarbij medewerkers van verschillende afdelingen bij elkaar komen om te bekijken of uw initiatief of plan wenselijk is. Dit bespreken ze aan de hand van de informatie die u heeft aangeleverd. Voor het antwoord op de vraag of uw initiatief of plan wenselijk is, wordt gekeken naar de maatschappelijke waarde van het initiatief of plan. Ook wordt gekeken naar de bestuurlijke wenselijkheid: Past het initiatief binnen de strategie en de (omgevings-) visie van de gemeente? Bij het intaketafeloverleg bent u niet zelf aanwezig.

Wat gebeurt er na de Intaketafel?

Uw contactpersoon neemt na de intaketafel contact met u op over de uitkomst van het gesprek en de mogelijke vervolgstappen. Mogelijke uitkomsten zijn:

  • Uw initiatief of plan is niet wenselijk. Dit betekent dat het initiatievenproces hier voor u ophoudt. Het staat u vrij alsnog een aanvraag in te dienen. Echter de kans van slagen is nihil. En u betaalt dan wel voor het weigeren van de vergunning.
  • Uw initiatief is wenselijk. Dit betekent dat er twee vervolgstappen mogelijk zijn:
    • Een omgevingstafel. Uw initiatief is wenselijk, maar er zijn wel nog een aantal voorwaarden op het gebied van haalbaarheid. Uw contactpersoon vertelt u welke gegevens u moet aanleveren en of u uw plan verder moet uitwerken. Uw contactpersoon zorgt ook dat de omgevingstafel wordt ingepland en nodigt de juiste mensen uit. Aan de omgevingstafel wordt de haalbaarheid bepaald. U schuift daar zelf ook bij aan.
    • U dient een aanvraag in. Er zijn weinig of geen voorwaarden, dus u kunt meteen een aanvraag indienen. Uw contactpersoon zal uitleggen hoe u de aanvraag kunt doen en welke gegevens u hierbij moet aanleveren.
Wat is een Omgevingstafel?

De omgevingstafel is een overleg waarbij medewerkers van verschillende afdelingen, eventuele andere organisaties (zoals GGD, de Provincie, de brandweer, welstandscommissie, etc.) en u (en/of uw adviseur) bij elkaar komen. In sommige gevallen zullen ook belanghebbenden aanschuiven. Dat heeft te maken met participatie.

De deelnemers van de tafel bekijken en bespreken samen of uw initiatief haalbaar is. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt of uw initiatief voldoet aan bijvoorbeeld milieuregels, gezondheidseisen en duurzaamheidsambities. Als dit niet het geval is, wordt besproken welke aanpassingen u kunt doen om te zorgen dat het initiatief hier wél aan voldoet. Alle deelnemers van de Omgevingstafel gaan samen op zoek naar oplossingen die soms nieuw en creatief zijn, om zo uw initiatief haalbaar te maken.

Wat zijn de voordelen van het initiatievenproces?

Het initiatievenproces heeft een paar belangrijke voordelen:

  • Doordat u met de juiste mensen in gesprek gaat, kunt u uw initiatief waar nodig op de juiste manier aanpassen, zodat de kans op een vergunning groter is;
  • U hoeft uw initiatief of plan pas volledig uit te werken als u verder in het proces bent. U hoeft dus niet al uw tijd en energie in een uitgebreid uitgewerkt plan te steken, als al heel snel duidelijk kan zijn, dat uw initiatief niet wenselijk is. U voorkomt zo onnodige tijdverspilling en kosten;
  • U heeft aan een omgevingstafel persoonlijk contact met alle betrokken partijen;
  • Als alles positief uitpakt, zal het proces van de definitieve aanvraag minder lang duren.
Wat zijn de kosten voor het initiatievenproces?

Tot en met de intaketafel betaalt u niets. Voor een eventuele omgevingstafel betaalt u € 750,00 per tafel.

U gaat een definitieve aanvraag indienen

Als de uitkomst van de omgevingstafel is dat u een definitieve aanvraag in kunt dienen, dan is het belangrijk dat de uiteindelijke aanvraag voldoet aan de afspraken die zijn gemaakt aan de omgevingstafel. Als dit het geval is, zal de afhandeling van uw aanvraag meestal niet veel tijd meer in beslag nemen.

Wat gebeurt er na de Omgevingstafel?

U ontvangt een verslag met de uitkomst en een samenvatting van de omgevingstafel. In dit verslag staat of er in sommige gevallen nog een omgevingstafel nodig is. Of u direct een definitieve aanvraag in kunt dienen, Of dat het initiatief niet haalbaar gemaakt kan worden en dat het proces hier eindigt. In alle gevallen zullen de uitkomst en de mogelijke vervolgstappen duidelijk uitgelegd worden door uw contactpersoon.

Wat gebeurt er als uw plan niet geschikt is voor het initiatievenproces?

Als blijkt dat uw initiatief of plan niet geschikt is, laten we u weten welke vervolgstap voor u het meest geschikt is. Dit kan zijn dat u direct een aanvraag in kunt dienen. Of  dat u niets hoeft te doen, omdat uw initiatief of plan toch geen vergunning nodig heeft. Maar het kan ook zijn dat u niets kúnt doen, omdat het simpelweg geen kans van slagen heeft. We zullen dit dan toelichten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de Frontoffice Omgevingszaken via 14 0513 of vergunningen@heerenveen.nl. Zij helpen u graag.

Geplaatst op 10 januari 2024, 09:04 | Gewijzigd op 3 april 2024, 09:01

Nieuws