Geheimhouding

Iedereen mag op zijn/haar persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) een indicatie plaatsen.

Aanvraag indienen

De officiële naam voor geheimhouding is ‘verstrekkingsbeperking persoonsgegevens’. U kunt de aanvraag op 2 manieren indienen bij de gemeente.

Geheimhouding online aanvragen

Vraag online geheimhouding aan via de knop ‘Geheimhouding aanvragen’, inloggen doet u met DigiD.

Heeft u geheimhouding en verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. Weet u niet of u al geheimhouding heeft, dan kunt u dit nakijken op de website Mijn Overheid. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Geheimhouding aan de balie aanvragen

U kunt ook langskomen in het gemeentehuis om de geheimhouding aan te vragen. U heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig. Kijk op de pagina over de openingstijden wanneer u langs kunt komen.

Geheimhouding en kinderen

U kunt een verzoek indienen voor uzelf en uw minderjarige kinderen. Geheimhouding kan een minderjarige (jonger dan 16 jaar) niet zelf aanvragen. De aanvraag kan alleen worden ingediend door de persoon waarbij de minderjarige inwoont en het gezag over heeft. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf een verzoek tot geheimhouding aanvragen.

Geheimhouding niet altijd mogelijk

In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven. Wanneer (overheids)instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Zo kan de belastinginspecteur gegevens vragen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Het kan ook voorkomen dat een advocaat om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven voordat de gemeente besluit uw gegevens te verstrekken.

Geheimhouding stopzetten

U geeft zelf door dat u de geheimhouding opheft. Hiervoor kunt u geen ander persoon machtigen. U kunt op 2 manieren de geheimhouding stopzetten.

Online stopzetten

U kunt online doorgeven dat u de geheimhouding opheft, hiervoor heeft u DigiD nodig.

Op het gemeentehuis stopzetten

Stopzetten kan ook aan de balie van het gemeentehuis, u heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig. Kijk op de pagina over de openingstijden wanneer u langs kunt komen.

Geplaatst op 23 december 2016, 09:38 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:27

Nieuws