Geheimhouding

Wilt u dat uw gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) niet aan derden worden verstrekt omdat u bijvoorbeeld in een Blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft? U kunt hiervoor een verzoek doen bij de gemeente.

Voor wie?

U kunt een verzoek indienen voor uzelf en uw minderjarige kinderen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf een verzoek tot geheimhouding aanvragen.

Geheimhouding niet altijd mogelijk

In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven. Wanneer (overheids)instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Zo kan de belastinginspecteur gegevens vragen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Het kan ook voorkomen dat een advocaat om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven voordat de gemeente besluit uw gegevens te verstrekken.

Gaat u verhuizen?

Als u verhuist naar een andere gemeente dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen.

Verzoek indienen

Een verzoek tot geheimhouding dient u op het gemeentehuis in, u heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig.