Kent u ze al? Werkgroep (H)eerlijk Heerenveen

In oktober 2014 startten enthousiaste vrijwilligers en ondernemers hun werkgroep om Heerenveen als Fairtrade gemeente op de kaart te zetten. De werkgroep staat voor (H)eerlijke producten uit de streek en van ver als daarvoor een prijs is betaald waardoor boeren, arbeiders en producenten een goed leven kunnen opbouwen.

De werkgroep bestaat uit

Jannie Duitman Wereldwinkel Heerenveen
Hanneke Godthelp Wereldwinkel Heerenveen
Dick Klein Hesselink PKN Trinitas
Johann Velkers ondernemer (Training en Advies Buro)
Ankie Hartman Vrijwilliger
Cora Cramer Vrijwilliger

Wij zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers om de werkgroep te versterken.

Aangevuld door adviseurs

Marijke van Dun Gemeente Heerenveen
Jildau Wiersma Gemeente Heerenveen
Andrew Lipsey Werkgroep Fair Fryslân, provincie Fryslân
Froukje Nijholt NDC Mediagroep
Renske Osenga Stichting Hart van Heerenveen

“Net als in sport fairplay vanzelfsprekend zou moeten zijn, zou voor ondernemers en consumenten Fairtrade vanzelfsprekend moeten zijn”, leest u op de Facebook-pagina van de werkgroep. Hiermee heeft de groep een belangrijke rol om ons als gemeente Heerenveen Fairtrade gemeente te blijven en zelfs te groeien.

Wilt u een bijdrage leveren aan meer eerlijke handel – ver weg en dichtbij – en bewustwording hierover in Heerenveen? Wilt u in actie komen om bedrijven en organisaties te stimuleren om te kiezen voor Fairtrade? De werkgroep vertelt u graag hoe dat kan. Contact opnemen via ftgemeenteheerenveen@gmail.com is altijd vrijblijvend.

Op de Facebook-pagina van Heerlijk Heerenveen wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de werkgroep, algemene informatie over Fairtrade, nieuwe producten, filmpjes en het doen van Fairmetingen en het uitreiken van certificaten.