Financiën

De gemeente Heerenveen stelt jaarlijks verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden.

Financiële documenten

De Perspectiefnota, investeringsagenda en strategische agenda zijn in de raadsvergadering van 2 juli 2020 behandeld en samen met één amendement en twee moties vastgesteld.

De Begroting

De Themabegroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel geld dat kost en op welke manier het betaald gaat worden. Lees de Begroting 2021 (PDF 3 MB)

De Perspectiefnota

Via de Perspectiefnota (PDF 2 MB) telt de gemeenteraad de kaders vast die verder worden uitgewerkt in de begroting voor het volgende jaar.

Investeren in de toekomst

Nieuw in 2020 is de Strategische agenda (PDF 4 MB) en bijbehorende Investeringsagenda 2020 (PDF 2 MB). In de strategische agenda wordt 20 tot 30 jaar vooruit gekeken.

De Jaarrekening

De Themarekening (of jaarrekening) 2019 (PDF 4 MB) laat zien in hoeverre de gemeente haar doelen en prestaties van het jaar daarvoor heeft gerealiseerd met het hiervoor beschikbare geld.

De Verzamelbesluiten

In de Verzamelbesluiten worden de financiële mutaties in het lopende jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. Het betreft mutaties op bestaande budgetten. De mutaties worden beoordeeld op ‘onvermijdbaar’ en ‘onuitstelbaar’.