Financiën

De gemeente Heerenveen stelt jaarlijks verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden.

Financiële documenten

De Begroting

De Themabegroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel geld dat kost en op welke manier het betaald gaat worden. Op donderdagavond 10 november heeft de gemeenteraad de Begroting van 2023 vastgesteld.

Lees hier de definitieve Begroting 2023 (PDF 6 MB).

De Perspectiefnota

In het tweede kwartaal 2023 maken we een Perspectiefnota 2023. Hierin doet het college een voorstel over de opgaven en middelen. Voor de zomer van 2023 neemt de raad hierover een besluit. In 2022 hebben we geen perspectiefnota vastgesteld.

Zie ook

Ombuigingsbundel Heerenveen (PDF 1 MB)
Infographic Perspectiefnota (PDF 424 kB)

Investeren in de toekomst

In de Strategische Agenda (PDF 2 MB) kijken we 20 tot 30 jaar vooruit. Hoe ziet de wereld er dan uit? En welke keuzes moeten we nu maken om ons daarop voor te bereiden?
De Strategische agenda helpt ons om nu de juiste richting te kiezen.
Daarnaast hebben we een Investeringsagenda. In de Investeringsagenda staan alle investeringen en ambities waarin wij zouden willen investeren.

Lees de Investeringsagenda Heerenveen (PDF 1 MB).

De Jaarrekening

Bekijk hier de jaarrekening 2022 (PDF 3 MB). De jaarrekening of themarekening laat zien in hoeverre de gemeente haar doelen en prestaties van het jaar daarvoor heeft gerealiseerd met het hiervoor beschikbare geld.

De Verzamelbesluiten

In de Verzamelbesluiten worden de financiële mutaties in het lopende jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. Het betreft mutaties op bestaande budgetten. De mutaties worden beoordeeld op ‘onvermijdbaar’ en ‘onuitstelbaar’.