Financiën

De gemeente Heerenveen stelt jaarlijks verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden.

Financiële documenten

De Begroting

De Themabegroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel geld dat kost en op welke manier het betaald gaat worden. De begroting wordt jaarlijks aan het einde van het jaar vastgesteld.
Lees Themabegroting (PDF 3 MB).

De Perspectiefnota

Via de Perspectiefnota (PDF 2 MB) stelt de gemeenteraad de kaders vast die verder worden uitgewerkt in de begroting voor het volgende jaar.

Investeren in de toekomst

In de Strategische agenda kijken we 20 tot 30 jaar vooruit. Hoe ziet de wereld er dan uit? En welke keuzes moeten we nu maken om ons daarop voor te bereiden?
De Strategische agenda helpt ons om nu de juiste richting te kiezen.
Lees de Strategische Agenda (PDF 2 MB).

Daarnaast hebben we een Investeringsagenda. In de investeringsagenda staan alle investeringen en ambities waarin wij zouden willen investeren.

Lees de Investeringsagenda 2020 (PDF 2 MB).

De Jaarrekening

De Themarekening 2019 (definitief) (PDF 4 MB) laat zien in hoeverre de gemeente haar doelen en prestaties van het jaar daarvoor heeft gerealiseerd met het hiervoor beschikbare geld.

De Verzamelbesluiten

In de Verzamelbesluiten worden de financiële mutaties in het lopende jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. Het betreft mutaties op bestaande budgetten. De mutaties worden beoordeeld op ‘onvermijdbaar’ en ‘onuitstelbaar’.