Start selectieprocedure kavels bedrijventerrein Haskerveen

De gemeente Heerenveen start namens de Gemeenschappelijke Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen – Joure de selectieprocedure voor de beschikbare bedrijfskavels op bedrijventerrein Haskerveen.

Start inschrijving!

De inschrijving start op 11 maart 2024 om 9.00 uur en eindigt op 31 maart 2024 om 23.59 uur.
Let op: als inschrijvers een gelijk aantal punten scoren op de criteria, is het moment van indienen van de inschrijving bepalend. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Meer informatie?

Alle informatie over de beschikbare bedrijfskavels, de selectieprocedure en de selectiecriteria die we toepassen, het tijdschema en het inschrijfformulier, zijn te vinden op www.heerenveen.nl/haskerveen.
Vanaf 22 februari tot en met 3 maart kunt u vragen stellen over de inhoud van de stukken en de procedure. Op 8 maart 2024 publiceren we een nota van inlichtingen.

Waarom een selectieprocedure?

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in de zaak Didam. De essentie van het Didam-arrest is dat overheden – op basis van het gelijkheidsbeginsel – aan een ieder gelijke kansen moeten bieden bij verkoop van onroerende zaken. Dit houdt in dat overheden de koper moeten selecteren aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria.

Vragen?

Vragen kunt u stellen via e-mail: grondverkoop@heerenveen.nl.

Geplaatst op 22 februari 2024, 16:10 | Gewijzigd op 26 februari 2024, 09:23

Nieuws