De gemeente werkt aan het beter bereikbaar maken van Heerenveen vanaf de A32. Het aantal auto’s dat bij Heerenveen en Heerenveen-Centrum de snelweg op- en afrijdt is de laatste jaren zo hard gegroeid dat verkeersproblemen zijn ontstaan. Daarom hebben de gemeente Heerenveen, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat de handen ineengeslagen en hiervoor oplossingen bedacht. Bewoners en bedrijven zijn gevraagd om hierin mee te denken.

Heerenveen Beter Bereikbaar

De werkzaamheden om Heerenveen beter bereikbaar te maken zullen voor veel hinder zorgen. Mede daarom wordt het werk in uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase van Heerenveen Beter Bereikbaar is afgerond: de af- en toeritten Heerenveen-Centrum (12) en de K R Poststraat zijn klaar.

Voorbereidend werkzaamheden voor fase twee


De tweede fase heeft betrekking op de toe- en afritten Heerenveen (11), de Oranje Nassaulaan en de kruising daarvan met de Burgemeester Falkenaweg. Vanaf woensdag 8 februari starten de voorbereidende werkzaamheden: het vervangen van de waterleiding tussen Skoatterwâld en Heerenveen Midden. Hierdoor zijn er verschillende afsluitingen en omleidingen voor het auto- en fietsverkeer.

Kaart met omleidingen Heerenveen Oranjewoud (afrit 11) in het kader van het project Heerenveen Beter Bereikbaar
Klik op de kaart om deze te vergroten

Veel gestelde vragen

We hebben vragen en antwoorden op een rij gezet. Lees ook Informatiebrief voorbereidende werkzaamheden Heerenveen Beter Bereikbaar (PDF 183 kB)

Wordt het water ook afgesloten tijdens de werkzaamheden?

We verwachten niet dat het water wordt afgesloten tijdens de werkzaamheden. Op de plekken waar gewerkt wordt, wordt het water omgeleid.  Wel kan het zijn dat er op 1 of 2 momenten t.h.v. de Rembrandtlaan een korte onderbreking van de watertoevoer is. Mocht dit het geval zijn dan worden omwonenden hier, enkele dagen van te voren door Vitens, over geïnformeerd.

Wanneer starten de werkzaamheden aan de kruising Oranje Nassaulaan-Burgemeester Falkenaweg?

De ‘grote’ werkzaamheden aan de op- en afritten, de Oranje Nassaulaan en de kruising met de Burgemeester Falkenaweg straten naar verwachting rond de zomer van 2023. De totale bouwtijd bedraagt ongeveer 1,5 jaar. Als laatste zijn de werkzaamheden aan de kruising van de Oranje Nassaulaan met de Burgemeester Falkenaweg aan de beurt.

Wanneer starten de werkzaamheden aan de Oranje Nassaulaan?

De ‘grote’ werkzaamheden aan de op- en afritten, de Oranje Nassaulaan en de kruising met de Burgemeester Falkenaweg starten naar verwachting rond de zomer van 2023. . De totale bouwtijd bedraagt ongeveer 1,5 jaar. Als tweede zijn de werkzaamheden aan de Oranje Nassaulaan aan de beurt.

Wanneer starten de werkzaamheden aan de op- en afritten Heerenveen?

De ‘grote’ werkzaamheden aan de op- en afritten, de Oranje Nassaulaan en de kruising met de Burgemeester Falkenaweg straten naar verwachting rond de zomer van 2023. De totale bouwtijd bedraagt ongeveer 1,5 jaar. Als eerste is het gebied rond de op- en afritten aan de beurt.

Blijven bedrijven en woonwijken tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar voor hulpdiensten?

Dit is vanzelfsprekend. brandweer, politie en ambulance zijn op de hoogte van de werkzaamheden en kunnen, in geval van nood,  alle bestemmingen binnen de wettelijke aanrijtijden bereiken.

Wat wordt er gedaan om de overlast voor het verkeer en de omwonenden te beperken?

Allereerst wordt er alleen om werkdagen overdag gewerkt. ’s Avonds, ‘s nachts en in het weekend wordt er dus niet gewerkt.

Vervolgens wordt ervoor gezorgd dat alle bestemmingen bereikbaar blijven. Dat gebeurt door in Skoatterwâld op twee plaatsen de nieuwe waterleiding verhoogd klaar te leggen zodat het verkeer er onderdoor kan rijden. Dat gebeurt ter hoogte van de sportvelden van VV Heerenveen en de Frederik Hendriklaan.

Ook een deel van de Rembrandtlaan moet worden afgesloten, maar we zorgen ervoor dat de mensen die wonen aan het afgesloten deel wél hun woning kunnen bereiken.

Als laatste zorgt de werkwijze door middel van zogenaamde gestuurde boringen ervoor dat het werk efficiënt en dus relatief snel kan worden uitgevoerd.

Gelden er ook omleidingsroutes voor fietsers?

Ja. Van woensdag 8 februari tot en met maandag 8 mei wordt de fietstunnel, parallel aan de Oranje Nassaulaan, onder de A32 afgesloten. Fietsers worden omgeleid via het fietspad Tusken de Fjilden, het Palet (langs de nieuwe turnhal), Jan Mankeslaan en de President Kennedylaan.

Ook het Jiskelanpaed wordt afgesloten, en wel van donderdag 23 februari tot en met vrijdag 10 maart. Fietsers worden omgeleid via de Willem de Zwijgerlaan en de Kamenier

Wat wordt er gedaan om overlast in de Kamenier te beperken?

De Kamenier is een smalle woonstraat die niet geschikt is voor omleidingen. Extra verkeer moet dus zo veel mogelijk worden voorkomen. Daarom wordt het verkeer van en naar de Willem de Zwijgerlaan omgeleid via de Rentmeester. Om te voorkomen dat het verkeer, dat vanaf de Willem de Zwijgerlaan de wijk uit wil, toch via de Kamenier gaat rijden wordt in deze straat tijdelijk éénrichtingsverkeer ingesteld vanaf de Frederik Hendriklaan.

Welke gevolgen hebben de werkzaamheden voor de Rottumerweg?

De waterleiding die klaar licht in de berm van de Rottumerweg zal duidelijk zichtbaar zijn. Omdat er vlakbij de rijbaan gewerkt wordt, wordt de maximum snelheid verlaagd naar 30 km/uur. De Rottumerweg wordt echter niet afgesloten.

Welke gevolgen hebben de werkzaamheden voor de Oranje Nassaulaan in Skoatterwâld?

De waterleiding die klaar licht in de berm van de Oranje Nassaulaan zal duidelijk zichtbaar zijn. Omdat er vlakbij de rijbaan gewerkt wordt, wordt de maximum snelheid verlaagd naar 30 km/uur. De Oranje Nassaulaan wordt echter niet afgesloten. Dat geldt wel voor de kruisingen met de Willem de Zwijgerlaan, Johan Willem Frisolaan en Jiskelanpaed. De waterleiding in de berm, verspert deze wegen / paden, waardoor het verkeer moet omrijden.

Welke gevolgen hebben de werkzaamheden voor de Rembrandtlaan?

Van 8 februari tot en met maandag 15 mei is de Rembrandtlaan tussen de Van Goghlaan en de Piet van der Hemstraat afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de van Goghlaan en de Vermeerstraat. De woningen aan het afgesloten deel blijven wel bereikbaar. De afsluiting geldt dus eigenlijk alleen voor doorgaand verkeer door de Rembrandtlaan.

Op welke dagen en welke periode van de dag worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden worden uitsluitend overdag en op werkdagen uitgevoerd. ’s Avonds, ‘s nachts en in het weekend wordt er dus niet gewerkt. Daar kan een uitzondering op worden gemaakt als de aannemer te maken krijgt met onverwachte tegenvallers in de uitvoering.

Waarom is het nodig om de waterleiding in de berm klaar te leggen?

Tegenwoordig is het mogelijk om over grote afstanden boringen uit te voeren. Vanaf de plek waar de boring weer boven de grond komt is het vervolgens mogelijk om de leiding die de grond in moet door de geboorde tunnel te trekken. Dat werkt net meest efficiënt als de leiding van te voren klaar wordt gelegd.

Welke werkzaamheden worden er precies uitgevoerd?

Tussen Skoatterwâld en Heerenveen-Midden ligt een waterleiding. Die heeft een beperkte capaciteit. Om ook in de toekomst de levering van schoon drinkwater te garanderen is het nodig dat deze wordt vervangen. Er wordt in zo’n geval altijd gekeken of het mogelijk is dit werk met ander werk te combineren. In dit geval is dus de combinatie gezocht met de werkzaamheden in het kader van Heerenveen beter Bereikbaar

Algemeen

Waar kan ik terecht met vragen over het project of de werkzaamheden?

Indien u vragen en-/of klachten heeft over het project of over de werkzaamheden dan kunt u deze stellen via het contactformulier op de website. U krijgt binnen drie werkdagen een persoonlijke reactie. Het beantwoorden van complexe vragen kan wat langer duren.

Op welke manieren zijn inwoners geïnformeerd over en betrokken bij de plannen?

De verkeerskundige ontwerpen voor de Oranje Nassaulaan en de K R Poststraat zijn het resultaat van een participatietraject met de inwoners en bedrijven van Heerenveen. Dit heeft breed gedragen ontwerpen opgeleverd, waardoor de bereikbaarheid van Heerenveen fors zal verbeteren. Vóór het zover is zullen de werkzaamheden veel overlast gaan veroorzaken. Wél moet de aannemer deze hinder zo veel mogelijk beperken en moet hij bewoners en bedrijven tijdig informeren over de werkzaamheden. Ook de gemeente zorgt voor communicatie over de werkzaamheden, onder meer via social media (Twitter en Facebook) en de website heerenveenbeterbereikbaar.nl

Wat is de rolverdeling tussen het Rijk, de Provincie en de gemeente Heerenveen?

Heerenveen Beter Bereikbaar is het resultaat van een samenwerking tussen de provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en gemeente Heerenveen. De provincie is de belangrijkste financier van het project. Omdat het project ook aanpassingen aan de op- en afritten van de A32 inhoudt, is ook Rijkswaterstaat nauw betrokken. Als laatste draagt ook de gemeente Heerenveen financieel bij en fungeert zij als opdrachtgever richting de marktpartijen.

Wat zijn de doelstellingen?

Het project verbetert de bereikbaarheid van en naar het Centrum van Heerenveen en het IBF-terrein. Tevens vergroot het ook de verkeersveiligheid.

Waarom is het project nodig?

De bereikbaarheid van Heerenveen staat onder druk, dit is goed te merken in de ochtendspits. Het wordt steeds moeilijker om de A32 af te komen en vervolgens het centrum in te rijden. Ook in de avondspits lopen de vertragingen voor het verkeer, dat de snelweg op wil, steeds meer op. Door de aanpassingen aan Afrit 12 wordt de doorstroming van en naar de A32 fors verbeterd.

Wegontwerp

Hoe gaat de nieuwe afrit 11 Heerenveen eruit zien?

Op de website Heerenveen Beter Bereikbaar vindt u op de pagina Werkzaamheden Heerenveen/Oranjewoud (afrit 11) het definitieve ontwerp.

Wat gaat er veranderen aan Afrit 11 Heerenveen?

De meest opvallende verandering is de verdwijning van de huidige verkeerslichten en kruisingen aan.


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws


Het verkeerskundige ontwerp voor de Oranje Nassaulaan en de kruising met de Burgemeester Falkenaweg vindt u op www.heerenveenbeterbereikbaar.nl. Hier vindt u ook alle actuele informatie over het project Heerenveen Beter Bereikbaar.