Op- en afritten A32

In de ochtend- en avondspits en tijdens evenementen ontstaat er in Heerenveen grote verkeersdrukte. Door het toegenomen aantal auto’s is er nu te weinig ruimte vanaf de snelweg de stad in en andersom. Daarnaast ligt knooppunt Heerenveen (A7/A32) dichtbij. Ook dat verhoogt de druk. Als we niets doen, dan zorgt de voortdurende groei van het aantal auto’s op de weg voor meer stilstaan en dus langere reistijden, verminderde bereikbaarheid, economische schade en de extra uitstoot van schadelijke stoffen. Daarom willen gemeente en provincie Fryslân Heerenveen beter bereikbaar maken.

Verbetering op- en afritten A32

Voor een betere bereikbaarheid nemen de gemeente Heerenveen en provincie Fryslân samen met Rijkswaterstaat de volgende maatregelen:

  • verbetering van de op- en afritten van de A32 bij Heerenveen Centrum en Oranjewoud;
  • verbetering van de wegen naar deze op- en afritten (K.R. Poststraat en de Oranje Nassaulaan).

Als alle procedures doorlopen zijn, vinden de werkzaamheden plaats vanaf eind 2017.

Informatiebijeenkomsten met bewoners en bedrijven

In mei zijn we in gesprek gegaan met bewoners over het voorgestelde ontwerp. Tijdens een aantal bijeenkomsten hebben we de plannen aan wijkbewoners en ondernemers gepresenteerd. Ideeën en suggesties van bewoners en ondernemers die tot verbetering leiden zullen in de plannen worden meegenomen. Over deze plannen besluiten de gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat later dit jaar. De gemeente voert daarnaast gesprekken met bewoners en ondernemers voor wie de aanpassingen directe gevolgen heeft.

Minst ingrijpende oplossing

Er is al eerder gekeken naar een oplossing. Destijds is een voorstel gepresenteerd met twee wegen langs de A32. We stellen voor om dit idee los te laten en een oplossing te vinden die de stad minder belast. De twee belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp zijn:

  • bestaande aansluitingen optimaliseren;
  • zo min mogelijk nieuw asfalt maken.

Investeringsagenda Drachten Heerenveen

Het verbeteren van de aansluiting op de A32 is een project uit de Investeringsagenda Drachten Heerenveen. In de investeringsagenda de investeringsagenda werken provincie Fryslân, de gemeenten Smallingerland en Heerenveen en het bedrijfsleven samen. Tot 2018 investeren ze ruim 85 miljoen in het verbeteren van de economische positie en de bereikbaarheid van de plaatsen Drachten en Heerenveen. Andere projecten in de Investeringsagenda zijn Sportstad Buiten en het verbeteren van het busstation in Heerenveen en de herinrichting van het Molenplein.

Laatste nieuws: www.heerenveenbeterbereikbaar.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de A32? Of in 3D de nieuwe aansluitingen bekijken? Zoekt u informatie, documenten of kaarten? Ga dan naar heerenveenbeterbereikbaar.nl. Op deze website vindt u alle informatie over de nieuwe aansluitingen op de A32 bij Heerenveen.