Op- en afritten A32

De gemeente werkt aan het beter bereikbaar maken van Heerenveen vanaf de A32. Het aantal auto’s dat bij Heerenveen en Heerenveen-Centrum de snelweg op- en afrijdt is de laatste jaren zo hard gegroeid dat verkeersproblemen zijn ontstaan. Daarom hebben de gemeente Heerenveen, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat de handen ineengeslagen en hiervoor oplossingen bedacht. Bewoners en bedrijven zijn gevraagd om hierin mee te denken.

Heerenveen Beter Bereikbaar

De werkzaamheden om Heerenveen beter bereikbaar te maken zullen voor veel hinder zorgen. Mede daarom wordt het werk in uitgevoerd in twee fasen.

Inmiddels is de eerste fase van Heerenveen Beter Bereikbaar afgerond

De af- en toeritten Heerenveen-Centrum (12) en de K R Poststraat zijn klaar. Aannemer Bam Infra heeft dit werk uitgevoerd. Dat heeft op sommige momenten, waaronder in de zomer van 2021, tot veel hinder en overlast gezorgd. Het eindresultaat maakt gelukkig veel goed, ondanks dat de nieuwe verkeerssituatie voor sommige automobilisten wel even wennen was.

Klik op de afbeelding om te vergroten

De werkzaamheden voor fase twee zijn in voorbereiding

De tweede fase heeft betrekking op de toe- en afritten Heerenveen (11), de Oranje Nassaulaan en de kruising daarvan met de Burgemeester Falkenaweg. Ook hiervoor is Bam Infra geselecteerd als aannemer. Voordat kan worden begonnen met de uitvoering, moet het verkeerskundige ontwerp worden uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp. Daarbij zal, net als bij de K R Poststraat, veel aandacht uitgaan naar het zo veel mogelijk beperken van de hinder tijdens de bouw. De werkzaamheden zelf starten vervolgens naar verwachting in het voorjaar van 2023.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Het verkeerskundige ontwerp voor de Oranje Nassaulaan en de kruising met de Burgemeester Falkenaweg vindt u www.heerenveenbeterbereikbaar.nl. Hier vindt u ook alle actuele informatie over het project Heerenveen Beter Bereikbaar.