Venten

Het verkopen van spullen door langs de deuren te gaan. Of het verkopen van spullen op straat. Het is niet de bedoeling dat u op dezelfde plaats blijft staan. Het is de bedoeling dat u in beweging blijft en uw diensten op andere plaatsen aanbiedt. Als u langer dan tien minuten op dezelfde plaats blijft staan, dan hebt u een standplaatsvergunning nodig.

Wat is venten?

Onder venten wordt in ieder geval verstaan zonder vaste plaats op of aan de weg, een openbaar water, aan huis of op een andere voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht:

  • het te koop aanbieden, verkopen of afgeven van goederen;
  • het verstrekken van gratis producten en monsters (zogenaamde samplingacties);
  • het aanbieden van diensten;
  • het aanbieden van abonnementen;
  • het aanbieden van petities ter ondertekening;
  • het werven van personeel;
  • het werven van leden;
  • het doen van marktonderzoek of het houden van enquêtes

Heb ik een vergunning nodig?

Het is verboden te venten in het centrum van Heerenveen. Op het kaartje (PDF 169 kB) kunt u zien welk gebied dit betreft. Als u wilt venten in het centrum van Heerenveen, moet u een standplaats reserveren via onze website. De regels voor standplaatsen leest u op de pagina over standplaatsen. Voor het venten in de overige gedeelten van gemeente Heerenveen heeft u geen vergunning nodig.