Centrumvisie Akkrum

Een toekomstbestendig, vitaal en herkenbaar centrum waar ruimte is om te ondernemen en waar inwoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten in een aantrekkelijke, gastvrije én bruisende omgeving. Dit is de gezamenlijke ambitie voor Akkrum. Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, Ondernemersvereniging VOAN en de Akkrumer Watersport AWS hebben samen met de gemeente, bewoners en andere belanghebbenden een visie gemaakt voor het centrum. Zo blijft Akkrum een fijn dorp om te leven, te werken, te ontmoeten en te bezoeken: nu en in de toekomst.

Stand van zaken

De Centrum Visie voor Akkrum (PDF 6 MB) is klaar. Plaatselijk Belang Akkrum-Nes Ondernemersvereniging VOAN en de Akkrumer Watersport AWS hebben samen met de gemeente, bewoners en ondernemers een visie gemaakt voor het centrum. De visie is op 22 maart vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad besluit in mei 2022 over de visie en het investeringsprogramma.

Keuzes gemaakt door het dorp

Niet alle onderdelen kunnen in één keer worden uitgevoerd, daarvoor is onvoldoende geld voor beschikbaar. Met het dorp zijn daarom keuzes gemaakt in de prioritering.
Het gebied Tsjerkebleek – Heechein wordt als eerste opnieuw sfeervol en groen ingericht. Zie de pagina Tsjerkebleek-Heechein-evenemententerrein.

Daarbij wordt geprobeerd om twee van de bestaande kastanjebomen te behouden. Daarna volgt de herinrichting van de Buorren – Kleef, waardoor de uitstraling van het centrum één geheel wordt. Op het evenemententerrein komen waterrecreatie en het centrum samen. Het terrein krijgt een groenere uitstraling en het parkeren wordt aangepakt. Er blijft hier voldoende ruimte voor de merketente en andere evenementen. Het havenkantoor en de voorzieningen voor de waterrecreatie worden opgewaardeerd. Tot slot wordt in de breedte gekeken naar maatregelen om de waterrecreatie te versterken. Door bijvoorbeeld de doorvaart van de Boarne te verbeteren, maar ook door meer ligplaatsen te maken en huidige voorzieningen op te waarderen. De overige wensen worden uitgesteld in afwachting van aanvullende financiële middelen op lange termijn (na 2026).

Zie ook

Pagina Tsjerkebleek – Heechein evenemententerrein
Centrum Visie Akkrum (PDF 6 MB)
Nieuwsbericht: Centrumvisie Akkrum vastgesteld: waterrijk Akkrum
Reacties digitaal inloopspreekuur (PDF 188 kB)