Het dorpscentrum van Akkrum willen we leefbaar en vitaal houden. Een centrum waar leven in zit, waar mensen elkaar ontmoeten, waar het gemoedelijk, veilig, groen en gezellig is en waar voor de ondernemer nog wat te verdienen valt. Er is geld beschikbaar om het centrum van Akkrum op te knappen. Dit geld komt van de gemeente, de provincie en van de rijksoverheid. Er zijn al veel plannen voor het centrum van Akkrum. Al deze plannen krijgen een plek in de visie voor het centrum van Akkrum.

Terugkijken: digitale dorpsbijeenkomst 17 februari

Samen met u als inwoners en ondernemers, willen wij als gemeente, Plaatselijk Belang Akkrum-Nes en ondernemersvereniging VOAN, een centrumvisie maken. Wij willen de informatie over de plannen die er liggen met u delen, en stellen u de vraag; zijn we zo compleet of zijn er nog goede ideeën die nog ontbreken? We willen graag weten wat u belangrijk vindt voor het centrum. En omdat er meer plannen zijn dan er geld is, willen we ook weten wat u het belangrijkst vindt. Niet aanwezig bij de avond of wilt u de bijeenkomst nog even terugkijken? Of wilt u alleen de filmpjes die we toonden terugzien? Dan kan op de pagina: Centrumvisie Akkrum filmpjes.

 

17 februari was de eerste digitale dorpsbijeenkomst over het centrum van Akkrum. Hier vertelden we meer over de verschillende bouwstenen voor de centrumvisie:

  • Nieuwbouw van de Poiesz, de Hubo en de Vlijtige Lies
  • Herinrichtingsplannen voor Tsjerkebleek
  • Dorpsvisie
  • Quickscan stedenbouw
  • Waterrecreatie
  • Aanpak Retail

Vragenlijst ingevuld?

Tijdens de bijeenkomst stelden we vragen aan de aanwezigen. De resultaten van deze vragen leest u in het document: Mentimeter Centrumvisie Akkrum (PDF 1 MB). Heeft u toen niet meegedaan en wilt u alsnog de vragen beantwoorden? Dat kan via het vragenlijst Centrumvisie Akkrum.

Ideeënbus

We vinden het van belang dat iedereen die dit wil, betrokken wordt en zijn steentje kan bijdragen. Heeft u ideeën die nog ontbreken in de huidige bouwstenen van de centrumvisie? Laat ze ons weten via onze digitale ideeënbus. Vul het formulier in door op de postbus te klikken. U kunt ook uw idee inleveren bij de ideeënbus in de winkel van Marten Boonstra.

 

 

 

Veel gestelde vragen en antwoorden


Op de pagina veel gestelde vragen en antwoorden leest u meer over de bijeenkomst en de Centrumvisie.

Onderaan deze pagina leest u informatie over het proces, de planning, de bouwstenen en de organisatie.