Centrumvisie Akkrum

Plaatselijk Belang Akkrum-Nes, Ondernemersvereniging VOAN en de Akkrumer Watersportvereniging Eendracht hebben samen met de gemeente, bewoners en ondernemers een visie gemaakt voor het centrum. Een toekomstbestendig, vitaal en herkenbaar centrum waar ruimte is om te ondernemen en waar inwoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten in een aantrekkelijke, gastvrije én bruisende omgeving.

Centrumvisie

De Centrumvisie Akkrum (PDF 6 MB) is in mei 2022 vastgesteld. Er is in totaal € 4,2 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de plannen. Deze plannen worden verspreid over verschillende fasen uitgevoerd. Zie het Overzicht fases Centrumplan Akkrum (PDF 1 MB). Hieronder is per onderwerp meer informatie te vinden.

Geplaatst op 21 december 2020, 09:09 | Gewijzigd op 2 april 2024, 17:29

Nieuws