Hoe besluit je over een azc?

Hoe neem je een besluit over de komst van een azc in de gemeente? In de gemeente Heerenveen wonen meer dan 50.000 mensen. Een besluit nemen met zoveel mensen is best een uitdaging.

Gemeenteraadsverkiezingen

In Nederland hebben we dat als volgt geregeld. Eens in de vier jaar, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, kiezen we in Heerenveen 31 volksvertegenwoordigers. Deze mensen zijn, net als u, inwoner van de gemeente Heerenveen en vertegenwoordigen u in de gemeenteraad. Zij vormen  het gemeentebestuur, het belangrijkste bestuursorgaan in de gemeente.

Het college van B&W

Omdat er dagelijks heel veel besluiten genomen moeten worden stelt de gemeenteraad een dagelijks bestuur aan dat in opdracht werkt van de gemeenteraad. Dat is het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). De wethouders werken plannen uit en bereiden voorstellen voor. Dat doen ze niet allemaal zelf, daar zijn de ambtenaren voor.

Het behandelen van voorstellen

De gemeenteraad behandelt voorstellen van het college van B&W. De meeste stemmen tellen. Stemt een meerderheid van de gemeenteraad voor het voorstel dan wordt het aangenomen. Stemt de meerderheid tegen, dan wordt het voorstel verworpen.

Besluitvorming azc

Voor het plan voor een azc in de gemeente Heerenveen heeft een meerderheid van de raadsleden op 20 april 2023 voor de komst van een azc gestemd.

Maar de gemeenteraad heeft ook besloten dat ze eerst met de samenleving in gesprek wil voordat ze een definitief besluit neemt over de locatie van het azc. Daarvoor zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd en konden inwoners online meedenken. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, kunnen inwoners nog inspreken bij een aparte commissievergadering. Tijdens dat gesprek kunnen alle inwoners van Heerenveen de raadsleden adviseren over de beste plek voor een azc. Vervolgens neemt de gemeenteraad dan begin 2024 namens meer dan 50.000 inwoners een besluit.

Geplaatst op 29 juni 2023, 20:48 | Gewijzigd op 27 oktober 2023, 11:05

Nieuws