Hoe besluit je over een azc?

Hoe neem je een besluit met 50.000 mensen over een azc in de gemeente Heerenveen? In de gemeente Heerenveen wonen meer dan 50.000 mensen. Een besluit nemen met zoveel mensen is best een uitdaging.

Gemeenteraadsverkiezingen

In Nederland hebben we dat als volgt geregeld. Eens in de vier jaar, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, kiezen we in Heerenveen 31 volksvertegenwoordigers. Deze mensen zijn, net als u, inwoner van de gemeente Heerenveen en vertegenwoordigen u in de gemeenteraad van Heerenveen. Samen vormen zij het gemeentebestuur, het belangrijkste bestuur in de gemeente.

Het college van B&W

Omdat er dagelijks heel veel besluiten genomen moeten worden stelt de gemeenteraad een dagelijks bestuur aan dat in opdracht werk van de gemeenteraad. Dat is het college van Burgemeester en Wethouders. De wethouders werken plannen uit en bereiden voorstellen voor. Dat doen ze niet allemaal zelf, daar zijn de ambtenaren voor.

Het behandelen van voorstellen

Voorstellen van het college van B&W worden behandeld in de gemeenteraad. De meeste stemmen tellen. Stemt een meerderheid van de gemeente voor het voorstel dan wordt het aangenomen. Stemt de meerderheid tegen, dan wordt het voorstel verworpen.

Besluitvorming azc

Voor het plan voor een azc in de gemeente Heerenveen, heeft een meerderheid van de raadsleden op 20 april, voor de komst van een azc gestemd.

Maar de gemeenteraad heeft ook besloten dat ze eerst met de samenleving in gesprek wil voordat ze een definitief besluit neemt over de locatie van het azc.  Daarvoor is een inloopbijeenkomst georganiseerd op 7 juni, konden inwoners online meedenken en zal na de zomer nog een inspraakbijeenkomst in de vorm van een aparte commissievergadering, plaatsvinden. Tijdens dat gesprek kunnen alle inwoners van Heerenveen de raadsleden adviseren over wat naar hun mening de beste plek is. Op 19 oktober neemt de gemeenteraad dan, namens meer dan 50.000 inwoners een besluit.