Tijdlijn gebiedsvisie Oranjewoud

Hier leest u de tijdlijn voor de ontwikkelingen rondom de gebiedsvisie Oranjewoud. Zie ook de pagina gebiedsvisie Oranjewoud.

Voorjaar
Stap 1: opstarten

voorjaar 2023

  • Gebiedsschouw.
  • Afstemmen aanpak met de klankbordgroep.
  • Kennismaken en verzamelen verwachtingen en
    uitgangspunten van betrokken actoren in het gebied
Voorjaar en zomer 2023
Stap 2: onderzoek feiten en cijfers

Voorjaar en zomer 2023
Onderzoek bezoekersaantallen;
Inventarisatie terugkerende grote evenementen;
Inventarisatie beleefde druk in het gebied;
(bezoekersonderzoek en inwonersenquête)
Analyse van de ecologische draagkracht;
Analyse van de leefstijlen bezoekers

resultaat van deze stap:

‘Foto’ huidige situatie,

incl. conclusies en aanbevelingen.

Nazomer
Stap 3: verrijken door dialoog

nazomer 2023

Dialoogsessie met de klankbordgroep.
Inwonersavond
Resultaat van deze stap: ‘scherpstellen van de foto’:
feiten uit stap 2 zijn verrijkt en alle mogelijke beelden zijn verzameld die nodig zijn voor het opstellen van de gebiedsuitwerking.

Najaar
Stap 4: visievorming en sturing

najaar
Opstellen concept gebiedsuitwerking en eventueel
doorwerking naar deelgebieden;
Opstellen advies over sturingsprincipes, sturingsinstrumenten,
en afwegingskader(s).

Resultaat van deze stap: Een gebiedsuitwerking voor Oranjewoud met handelingsperspectief en duidelijke sturingsprincipes.

Najaar 2023
Stap 5: afronden gebiedsuitwerking

Najaar 2023

concept gebiedsuitwerking gereed

Deze wordt voorgelegd aan:

  • Ambtelijke werkgroep;
  • Betrokken wethouder;
  • Klankbordgroep.

Resultaat van deze stap:
✓Ontwerp Gebiedsuitwerking Oranjewoud gereed voor vaststelling.

Begin 2024
Stap 6: vaststellen gebiedsuitwerking

Begin 2024

Gebiedsvisie bespreken in raadscommissie

Gebiedsvisie vaststellen in de raad

Resultaat: vastgestelde gebiedsuitwerking Oranjewoud

Geplaatst op 20 juni 2023, 14:24 | Gewijzigd op 12 maart 2024, 15:26

Nieuws